Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. 4. 2006 Místo konání: Uherské Hradiště – vinárna hotelu Grand, Palackého náměstí 349 13. 4. 2006 Místo konání: Zlín – expozice ve 2. patře budovy č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. 4. 2006 Místo konání: Uherské Hradiště – vinárna hotelu Grand, Palackého náměstí 349 13. 4. 2006 Místo konání: Zlín – expozice ve 2. patře budovy č."— Transkript prezentace:

1 11. 4. 2006 Místo konání: Uherské Hradiště – vinárna hotelu Grand, Palackého náměstí 349 13. 4. 2006 Místo konání: Zlín – expozice ve 2. patře budovy č. 21 areálu Svitu (Baťův mrakodrap), Tř. T. Bati 21 20. 4. 2006 Místo konání: Kroměříž – zasedací sál „Maxe Švabinského“ v Pensionu na Octárně, Tovačovského 318 21. 4. 2006 Místo konání: Vsetín – Dům kultury, Svárov 1055 ÚVODNÍ WORKSHOPY PRO PODNIKATELE V RÁMCI PROJEKTU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

2 CÍL WORKSHOPŮ Chceme Vám poskytnout základní informace o projektu ve vazbě na podnikatelské subjekty. Chceme Vám prezentovat, co již bylo v projektu realizováno. Chceme v rámci workshopů začít právě s Vaší firmou diskutovat o Vašem zapojení do projektu, tak, aby výstupem byla Regionální inovační strategie, která odráží právě Vaše potřeby v oblasti inovací a zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy. Chceme Vám prezentovat další aktivity projektu určené podnikatelským subjektům pro období od 1.5.2006 do 31.1.2008 a jak se můžete do těchto aktivit aktivně zapojit.

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU – OČEKÁVANÁ SITUACE V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ LET 2007-2013 OČEKÁVÁME NÁSLEDUJÍCÍ: Toto období bude velkou příležitostí pro ČR z pohledu smysluplného využití „nabízených finančních zdrojů z EU“ Lze předpokládat, že v oblasti inovací bude nabídka zdrojů daleko převyšovat poptávku (nedostatek projektů) RIS má být impulsem pro využití potenciálu, který ve Zlínském kraji existuje a měl by být využít… finančních zdrojů bude dostatek…

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU – VYTYČENÉ CÍLE Naším cílem je vytvořit Regionální inovační strategii Zlínského kraje a její Akční plán, jehož aktivity přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity Zlínského kraje v oblasti inovací a k zahrnutí Zlínského kraje do sítě Evropského výzkumného prostoru s využitím zahraničního know-how. PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI PROJEKTU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE VE ZLÍNSKÉM KRAJI MUSÍME: Zjistit potřeby podniků v oblasti inovací Zpřístupnit informace o tom, jaké podmínky jsou v Evropě vytvářeny v této oblasti Ve spolupráci s podniky, místními partnery projektu a za využití zkušeností našich partnerů ze zahraničí definovat naše silné a slabé stránky a cíle pro rozvoj inovačního podnikání Implementovat nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikání ve Zlínském kraji

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU – MÍSTNÍ PARTNEŘI A JEJICH ROLE V PROJEKTU plní roli koordinátora projektu, nositele Regionální inovační strategie a garanta jejího naplnění v budoucnu prostřednictvím svého Inovačního centra realizuje analytické práce v rámci projektu a má zájem zejména na kvalitním propojení univerzitní vědy a výzkumu na konkrétní potřeby podnikatelů v kraji poradenská společnost pro podnikatele, zapojuje se do projektu v oblasti zjišťování potřeb podnikatelů a zacílení RIS a jejího Akčního plánu na tyto potřeby KRAJSKÁHOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE - v projektu zajišťuje zejména komunikaci zpracovatelů strategie s podnikateli, nejen členy hospodářských komor ve Zlínském kraji REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA VÝCHODNÍ MORAVY - zapojena do projektu jako subjekt napomáhající rozvoji Zlínského kraje a zajišťující činnost regionálního zastoupení Asociace inovačního podnikání ČR pro Zlínský kraj

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU – ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI A JEJICH ROLE V PROJEKTU organizace jednoho z nejaktivnějších regionů v EU v oblasti podpory inovací, která má bohaté zkušenosti s tvorbou RIS a uplatňováním konkrétních kroků k jejímu naplňování partnerský region Zlínského kraje, který také patří v oblasti inovací na špici evropských regionů a má zkušenosti zejména v oblasti technologických parků poradenská společnost v oblasti inovací, která má své pobočky po celé Evropě, v Severní Americe a východní Asii, která může napomoci firmám Zlínského kraje úspěšně se zapojit do podnikání v inovačním prostředí globalizovaného světa mezinárodní procesní konzultační společnost, která již pomohla tvořit desítky regionálních inovačních strategií různých regionů Evropy a může napomoci k vytvoření úspěšné strategie Zlínského kraje

7 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU – ČASOVÝ HARMONOGRAM červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze 2 – strategie, implementace, hodnocení, pilotní projekty WP 1 – Tvorba struktury řízení projektu WP 2 – Dohoda s hlavními aktéry na cílech, práci a metodologiích WP 3 – Vytvoření povědomí o projektu a konsenzus na regionální úrovni WP 4 – Zhodnocení dostupných dat týkajících se inovací a potřeb firem v kraji WP 5 – Analýza regionální nabídky v oblasti výzkumu WP 7 – Tvorba SWOT analýzy WP 6 – Analýza potřeb místních firem v oblasti inovací WP 8 – Definice cílů a struktury Regionální inovační strategie WP 9 – Tvorba Regionální inovační strategie WP 10 – Prezentace Regionální inovační strategie a tvorba Akčního plánu WP 11 – Realizace Akčního plánu WP 12 – Předávání zkušeností a vytvoření podmínek pro meziregionální spolupráci podnikatelů WP 13 – Hodnocení projektu červen 2006 – květen 2007

8 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU – ZAPOJENÍ PODNIKATELŮ V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROJEKTU FÁZE 0 – Definice projektu Úvodní konference (proběhla v listopadu), workshopy s podnikateli – cílem je seznámit podnikatele s projektem, se současnou situací ve Zlínském kraji v oblasti inovací a také získat náměty a názory, budeme se snažit o dosažení konsenzu na záležitostech, které projekt řeší FÁZE 1 – Analýza FÁZE 2 – Strategie, implementace, hodnocení, pilotní projekty Kromě výše uvedených aktivit očekáváme, že nás budete sami kontaktovat – k tomu slouží informační místo projektu – Inovační centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, můžete sledovat aktuální informace o projektu na stránkách www.inovace-zlinskykraj.cz a formou tiskových zpráv či pravidelného newsletteru projektu ve Vaší e-mailové schránce.www.inovace-zlinskykraj.cz Rozsáhlé dotazníkové šetření, workshopy s podnikateli – cílem je vytvořit databázi inovujících subjektů ve Zlínském kraji se shrnutím potřeb a námětů, provést odsouhlasení těchto potřeb a námětů, dále vytvořit SWOT analýzu v oblasti inovací a přesně definovat cíle a strukturu Regionální inovační strategie Worskshop, konference prezentující strategii a meziregionální spolupráci v oblasti inovací – cílem je vytvořit dokument RIS včetně Akčního plánu a začít realizovat tento Akční plán včetně např. akcí zapojení do meziregionální spolupráce podnikatelů v oblasti inovací

9 SHRNUTÍ - CO VÁM MŮŽEME V RÁMCI PROJEKTU RIS NABÍDNOUT… Na základě zmapování Vašich potřeb, přípravu pilotních projektů, které napomohou rozvoji inovací ve Vaší firmě – AKČNÍ PLÁN RIS Propojení Vaší firmy s kapacitami výzkumu a vývoje ve ZK, ale také vně regionu – SETKÁVÁNÍ A KONTAKTY V RÁMCI AKCÍ PROJEKTU (WORKSHOPY, KONFERENCE), DATABÁZE, PILOTNÍ PROJEKTY AKČNÍHO PLÁNU RIS, další akce… Transfer zahraničních zkušeností v oblasti inovací – AKCE S ÚČASTÍ ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ PROJEKTU RIS Vytvoření kontaktů mezi regionálními a zahraničními firmami – ZAHRANIČNÍ VAZBY VYTVOŘENÉ V RÁMCI PROJEKTU, MOŽNOSTI RŮZNÝCH EVROPSKÝCH PROJEKTŮ ATD. Zahrnutí Vaší firmy do inovační databáze firem ZK s analýzou jejich potřeb – ROZSÁHLÝ DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM V ANALYTICKÉ FÁZI PROJEKTU Vše další, co považujete v této oblasti za důležité – OČEKÁVÁME VAŠE NÁMĚTY …

10 Ing. David Mareček Koordinátor projektu RIS Zlínský kraj +420 577 043 413 david.marecek@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "11. 4. 2006 Místo konání: Uherské Hradiště – vinárna hotelu Grand, Palackého náměstí 349 13. 4. 2006 Místo konání: Zlín – expozice ve 2. patře budovy č."

Podobné prezentace


Reklamy Google