Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/17 6. Koncepce řízení projektů  Řízení projektů  Koncepce řízení projektů  Procesní skupiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/17 6. Koncepce řízení projektů  Řízení projektů  Koncepce řízení projektů  Procesní skupiny."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/17 6. Koncepce řízení projektů  Řízení projektů  Koncepce řízení projektů  Procesní skupiny

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 2/17 Řízení projektů - 1  Řízení projektů je souhrn činností (umění ?): plánování, organizování, zajištění a řízení zdrojů za účelem vytvoření požadovaných projektových výstupů  v souladu se zadanými nebo uznávanými  principy  standardy  metodami a postupy  obchodní etikou ŘP je způsob jak, realizovat představy jedněch řízeným úsilím jiných

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 3/17 Řízení projektů - 2  Přínosy řízení projektů  Lepší kontrola nad finančními, fyzickými a lidskými zdroji  Zlepšení vztahů se zákazníky  Zkrácení dob vývoje nových produktů, resp. služeb  Snížení nákladů  Dosažení vyšší kvality  Zvýšená spolehlivost realizovaných produktů  Zlepšení produktivity  Zlepšení vnitřní komunikace  Vyšší efektivita spolupráce podnikových útvarů  Zvýšení pracovní morálky

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 4/17 Koncepce řízení projektů - 1 Iniciace (zadávání) projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení 100 % čas Schválení projektu Převzetí do provozu Vyhodno- cení proj. Fáze I Fáze II Fáze III Fáze I % dokončení CO DĚLAT JAK TO DĚLAT PMBOK Guide, PMI, 2004 PRINCE2, „Managing Successful Project“, 2009

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 5/17 Koncepce řízení projektů - 2 Struktura většiny metodik  Postup realizace projektu, tj. popis činností v jednotlivých fázích projektu, rozdělené na  fáze (několik, nejvyšší úroveň)  činnosti (aktivity) –úkoly (task) pracovní instrukce - někdy  Úkol má –Vlastníka (zodpovědného pracovníka) –Vstupy (dokument nebo informace, nutné pro tvorbu výstupů) –Výstupy (výsledek úkolu) –Nástroje (pomocné nástroje, např. šablony, formuláře, kontrolní seznamy, příklady, SW aplikace aj.)  Popis procesů na celém projektu (plánování, řízení..)

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 6/17 Koncepce řízení projektů - 3  Základní materiály (de facto mezinárodní standardy)  A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99- 001-2004  PRINCE2, „Managing Successful Project with PRICE2“,London TSO, 2009

7 Procesní skupiny  Řídící procesy  Struktura procesních skupin  Popis procesních skupin  Oblasti znalostí  Dekomposice procesních skupin – příklad PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99-001-2004

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 8/17 Řídící procesy - 1  Řídící procesy  Iniciační procesy – zahajují a schvalují projekt, resp. fázi  Plánovací – definují a upřesňují projektové výstupy, vybírají nejvhodnější aktivity (a zdroje) pro splnění cílů projektu  Výkonné (řídící) – koordinují pracovníky a další zdroje podle plánu  Kontrolní – monitorují průběh projektu, dosažení projektových výstupů, identifikují odchylky od plánu  Závěrečné (ukončovací) – shromažďují akceptace, formalizovaným způsobem ukončují fázi

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 9/17 Řídící procesy - 2 čas Množství aktivity začátek fáze konec fáze Plánovací procesy Výkonné (řídící) procesy Kontrolní procesy Ukončovací procesy Iniciační procesy  Průběhy procesů

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 10/17 Popis fází projektu - 1 PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99-001-2004

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 11/17 Popis fází projektu - 2 PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99-001-2004

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 12/17 Popis fází projektu - 3 zahájeníStřední fáze realizaceukončení Myšlenka Projektový tým Zapojení relevantních zdrojů Vyřazení zdrojů z projektu Záměr Akceptace Postup Plán Definice Schválení Předání do užívání v s t u p y v ý s t u p y (řídící) Podle PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99-001-2004

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 13/17 Životní cyklus projektu a produktu Podle PMBOK Guide, PMI, 2004, ANSI/PMI 99-001-2004

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 14/17 Struktura procesních skupin Procesní skupiny Iniciace, zahájení PlánováníŘízení, koordinace Sledování, kontrola Ukončení Proces A1Proces C1 Proces A2Proces B1Proces C2 Proces D1Proces E1 Proces C3 Proces E2 Oblasti znalostí I II III

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 15/17 Popis procesních skupin  Procesní skupiny  Iniciace a zahájení projektu  zahájení projetu/etapy, vytvoření základní definice a jeho/její schválení  Plánování  vytvoření návrhu řešení, stanovení a udržování proveditelných plánů (scénářů), které zajistí, že projekt bude odpovídat odsouhlaseným požadavkům  Řízení, koordinace  Souhrn aktivit, zaměřených na realizaci plánovaných postupů a cílů. Koordinace osob a ostatních zdrojů, nezbytných k vytvoření požadovaných výstupů  Sledování, kontrola  pravidelné měření a sledování (monitorování) postupu projektu a relevantních plánů z hlediska cílů projektu, dodávek, času, nákladů a působících rizik  Ukončení  závěrečné procesy vedoucí k akceptování projektu/etapy

16 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 16/17 Oblasti znalostí - 1 Oblast znalostí = Ucelená část problematiky řízení projektů s popsanými požadovanými znalostmi, potřebnými vstupy a výstupy, nástroji a technikami)

17 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 17/17 Oblasti znalostí - 2  Hlavní  Řízení integrace projektu  koordinace ostatních oblastí poznatků během celého životního cyklu projektu, změnové řízení  řízení rozsahu projektu  definování a řízení veškerých prací, nezbytných k úspěšnému dokončení projektu  řízení času v projektu  odhad doby, potřebné k dokončení prací, návrh přijatelného časového plánu projektu, zajištění včasného dokončení  řízení nákladů  příprava rozpočtu, jeho sledování a řízení  řízení kvality  zajišťuje, že projekt naplní stanovené potřeby

18 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 18/17 Oblasti znalostí - 3  Oblasti znalostí podpůrné (definují procesy, jejichž prostřednictvím dosahujeme cílů projektu)  řízení lidských zdrojů  efektivní nasazení lidí  řízení komunikací  generování, shromažďování, distribuce a ukládání informací o projektu  řízení rizik  rozpoznávání rizik, jejich analýza a reakce na ně  řízení obstarávání  pořizování zboží a služeb z externích organizací pro realizaci projektu

19 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 19/17 Dekomposice procesních skupin - příklad Oblast znalostí Procesní skupiny/skupiny procesů ZahájeníPlánováníProvedeníSledování a kontrola Ukončení Řízení - integrace projektu Vytvoření charty projektu, vytvoření předběžného rozsahu projektu Vytvoření plánu řízení projektu Vedení a řízení vykonávání projektu Sledování a kontrola prací na projektu, integrované řízení změn Ukončení projektu - rozsahu projetu Plánování rozsahu,definice rozsahu, vytvoření struktury rozpisu prací Ověření (verifikace) rozsahu, kontrola rozsahu - času na projektu Definice aktivit, seřazení aktivit, odhad potřebných zdrojů pro aktivity, odhad doby trvání aktivit, vytvoření časového plánu Kontrola časového plánu Dekomposice procesních skupin, přiřazení k oblastem znalostí – částečně dle Schwalbe K.


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/17 6. Koncepce řízení projektů  Řízení projektů  Koncepce řízení projektů  Procesní skupiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google