Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní subsystémy dle primárních uživatelských potřeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní subsystémy dle primárních uživatelských potřeb"— Transkript prezentace:

1 Účetní subsystémy dle primárních uživatelských potřeb
Manažerské účetnictví Finanční účetnictví Daňové účetnictví

2 Rozdělení předacích cen podle účelu, informačního systému a primárních uživatelů
Účel předací ceny (účel PC) Informační systém Uživatelé Měření výkonnosti střediska Manažerské účetnictví Interní Motivace střediska Vymezení odpovědností a pravomocí Alokace nákladů a výnosů Snižování daní Daňové účetnictví Finanční úřady Snižování cla Celní a finanční úřady Měření zisku koncernových podniků Finanční účetnictví Příslušné státní orgány Minoritní vlastníci

3 Typy odpovědnostních středisek
Nákladové středisko Výdajové středisko Výnosové středisko Ziskové středisko Investiční středisko

4 Typy předacích cen v manažerském účetnictví
PC odvozená z tržní ceny PC stanovená na úrovni variabilních nákladů PC stanovená na úrovni plných nákladů PC stanovená formou přirážky k nákladům Dvousložková PC (var. náklady plus fixní poplatek) PC stanovená na úrovni oportunitních nákladů PC stanovená dohodou

5 PC odvozená od tržní ceny
Charakter oceňovaného produktu Srovnávací analýza Charakter externího trhu s daným produktem Eliminace krátkodobých deformací ceny na nedokonalém trhu Metoda je primárně závislá na externích faktorech Metoda je využitelná pro vyšší stupně odpovědnostních středisek

6 Náklady výkonu jako východisko pro stanovení předací ceny
Odpovědnostně orientované účetnictví Předem stanovené náklady Výkonově orientované účetnictví Skutečné náklady

7 PC stanovená na úrovni variabilních nákladů
Vymezení relevantních nákladů Vymezení podnikatelského cyklu Vymezení relevantního rozmezí Z teoretického hlediska nejvhodnější metoda pro maximalizaci zisku koncernu Předpokladem aplikace je schopnost podniku měřit variabilní náklady na výkon Metoda je vhodná pro nižší stupně odpovědnostních středisek (zejména pro úspornostně zaměřená nákladová střediska) Umožňuje oddělovat odpovědnost za úspornost a výtěžnost Omezuje měření výkonnosti pouze na dílčí hodnotové ukazatele Vede k asymetrické alokaci podnikového (koncernového)zisku

8 PC stanovená na úrovni plných nákladů výkonu
Způsob alokace nákladů výkonu Určení plánovaného objemu produkce Metoda vhodná pro vyšší stupně odp. středisek (zejména zisková střediska) Motivuje středisko k zaměření na úspornost i výtěžnost

9 PC stanovená formou přirážky k nákladům
Základna předací ceny Variabilní náklady Plné náklady Přirážka k nákladům Absolutní Procentní Simulace tržních podmínek, rovnoměrná alokace zisku mezi střediska U vertikálně integrovaného koncernu může vést k neúměrnému navýšení konečné ceny a nižší produkci koncernu

10 Dvousložková předací cena
Fixní složka – jednorázový poplatek za rezervovaný potenciál Variabilní náklady – ocenění předaných výkonů Možno využít v souvislosti s procesním řízením (activity-based costing)

11 PC stanovená na úrovni oportunitních nákladů
V případě volné kapacity je PC odvozena z variabilních nákladů V případě plně využité kapacity pro externí odběratele je PC odvozena z tržní ceny Teoreticky doporučovaná metoda, prakticky obtížně aplikovatelná

12 PC stanovená dohodou Definice vyjednávacích pravidel
Rovnost vyjednávacích pozic Východiskem ceny Tržní cena Náklady výkonu Zaměření středisek nejen na výrobu, ale i na prodej Nebezpečí nárůstu transakčních nákladů

13 Východiska pro předací ceny ve finančním a daňovém účetnictví
Mezinárodní účetní standardy IAS 24 – Zveřejňování spřízněných stran IAS 14 – Vykazování podle segmentů Směrnice OECD Směrnice o předacích cenách pro nadnárodní koncerny a daňovou správu

14 Aplikace principu tržního odstupu
Srovnávací analýza Char. Vlastnosti prodávaných výkonů Funkční analýza Smluvní podmínky Ekonomické okolnosti Podnikatelská strategie Rozpoznání uskutečněných transakcí Ocenění samostatných a kombinovaných transakcí Použití cenového rozpětí Užití údajů za více let Ztráty Dopady vládních politik Záměrné kompenzace Použití celního ocenění

15 Předací ceny ve finančním a daňovém účetnictví
Tradiční transakční metody Metoda srovnatelné nezávislé ceny Metoda ceny při opětovném prodeji Metoda „náklady plus přirážka“ Transakční ziskové metody Metoda rozdělení zisku Metoda srovnatelných poměrových ukazatelů

16 Duální pojetí předacích cen
Východisko PC Manažerské účetnictví Daňové (finanční) účetnictví Tržní cena PC odvozená z tržní ceny Metoda srovnatelné nezávislé ceny Tržní cena a náklady výkonu Metoda oportunitních nákladů Metoda při opětovném prodeji Náklady výkonu PC stanovená na úrovni variabilních nákladů Metoda náklady plus přirážka PC stanovená na úrovni plných nákladů výkonu Metoda rozdělení zisku PC stanovená formu přirážky k nákladům Metoda srovnatelných poměrových ukazatelů Dvousložková předací cena

17 Rozdělení metod odvozených z nákladů výkonu
Podskupina předacích cen Manažerské účetnictví Daňové (finanční) účetnictví Metody odvozené z plných nebo dílčích nákladů PC stanovená na úrovni variabilních nákladů PC stanovená na úrovni plných nákladů Dvousložková předací cena Metody odvozené z nákladů navýšených o ziskovou přirážku PC stanovená formou přirážky k nákladům Metoda náklady plus přirážka Metoda rozdělení zisku Metoda srovnatelných poměrových ukazatelů

18 Rozdělení metod na univerzální a specifické
Účetní subsystém Univerzální metody (nevyžadují duální systém) Specifické metody (vyžadují duální systém) Manažerské účetnictví PC odvozená z tržní ceny PC stanovená na úrovni oportunitních nákladů Metoda přirážky k plným nákladům výkonu PC stanovená na úrovni variabilních nákladů PC stanovená na úrovni plných nákladů výkonu Dvousložková předací cena Daňové (finanční) účetnictví Metoda srovnatelné nezávislé ceny Metoda rozdělení zisku Metoda náklady plus přirážka Metoda srovnatelných poměrových ukazatelů


Stáhnout ppt "Účetní subsystémy dle primárních uživatelských potřeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google