Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Daňová evidence

3  Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb.  Vedou ji fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun

4 Cílem je zjištění:  základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji  stavu majetku a závazků, které ovlivňují základ daně z příjmů  tyto údaje jsou využitelné pro další rozhodování a řízení firmy

5 Daňová evidence podnikatelů obsahuje:  deník příjmů a výdajů  knihu pohledávek a závazků  karty dlouhodobého majetku  karty zásob  mzdovou evidenci  pokladní knihu  evidenci stálých plateb  knihu jízd

6 Evidence příjmů a výdajů  tvoří hlavní součást daňové evidence  zápisy se provádějí v deníku příjmů a výdajů, kde se zachycují peněžní příjmy a výdaje, tzv. skutečné platby a nepeněžní transakce, které snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji

7  Evidence musí být členěna tak, aby z ní mohl podnikatel (popř. kontrola z finančního úřadu) vypočítat základ daně z příjmu  Příjmy daňové je třeba oddělovat od příjmů nedaňových a výdaje na zajištění a udržení příjmů (daňové výdaje) je třeba oddělovat od výdajů neovlivňujících základ daně (výdaje nedaňové).

8

9 Kniha pohledávek a závazků  slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a kolik dluží on  do knihy pohledávek a závazků se zapisuje vždy, pokud dochází ke vzniku, změně nebo zániku pohledávek a závazků.

10

11 Karty dlouhodobého majetku  název nebo popis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  ocenění majetku  datum a způsob pořízení (nabytí vlastnického práva),  datum uvedení do užívání  údaje o zvoleném způsobu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku,  částky daňových odpisů za zdaňovací období a zůstatkovou cenu  datum a způsob vyřazení

12

13 Evidence zásob  zásoby bez ohledu na způsob jejich nabytí se sledují v knize zásob (na kartách zásob)  k datu inventarizace účetní jednotka prokáže stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným způsobem je ocení

14

15 Inventarizace  Znamená porovnání skutečného stavu a majetku se stavem majetku a závazků vedeného v daňového evidenci.  Podle Zákona o daních z příjmů § 7b musí podnikatel zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků jednou v roce – tj. poslední den zdaňovacího období.

16 Inventura  peněžního deníku  stav neuhrazených pohledávek a závazků  stav majetku v knihách  stav v ostatních knihách  přepočet cizí měny na českou

17 Zdroje:  http://www.euroekonom.cz/podnikani- evidence.php#Definice  http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A1_ evidence  http://www.optys.cz/data/foto/08/1008_l.jpg  http://www.aa-ucetnictvi.cz/i/panacek_online.jpg  http://www.sluzbyapodnikani.cz/templates/default/im ages/prasatko.jpg  http://www.ucetni-ctvi.info/images/o1.jpg  http://www.alescenek.cz/data/produkty/kniha_zasob_ sevt_27107100.jpg


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google