Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Účetnictví Tematický okruh Zúčtovací vztahy Téma Pohledávky a závazky za společníky, jiné a dohadné pohledávky a závazky Označení DUMU VY_32_INOVACE_715 Jméno autora Ing. Jana Košťálová Bagová Datum vytvoření Anotace Výklad problematiky účtových skupin 35, 36, 37 a použití účtů 388 a 389 v podnikové praxi

2 Pohledávky a závazky ke společníkům
Účtové skupiny 35 a 36

3 Účet 353 používá se jen u PO PO musí dle OBCH zákoníku vkládat do společnosti majetek (AS, SRO, KS – jen komanditisté) – peněžní i nepeněžní používá se pro vklady, které byly upsány, ale do zápisu do OR nebyly splaceny nesplatit do zápisu lze jen vklady peněžité (nepeněžitý vklad jakým jsou budovy, stroje, auta, pozemky, zásoby… musí být do zápisu vždy vložen)

4 Příklad - zadání Společnost s ručením omezeným, 2 společníci jeden vložil pozemek oceněný Kč , druhý se upsal ve společenské smlouvě ke vkladu Kč , z toho Kč vložil ihned na účet a zbylou část vloží do 1 roku po zápise do OR Úkol: Sestavte rozvahu ke dni vzniku tj. ke dni zápisu do OR

5 Příklad - řešení Rozvaha ke dni zápisu do OR Aktiva Pasiva
031 pozemek 411 zákl. kapitál 221 bankovní účet 353 upsaný kapitál Celkem aktiva Celkem pasiva

6 Účet 364 Používá se při výplatě podílů ze zisku – tyto podíly musí nejprve společnost zdanit srážkovou daní 15% a teprve poté může podíly vyplatit Podíly nelze vyplácet při ztrátě a zároveň nelze je vyplácet zálohově – u AS, SRO – protože jejich výpočet se odvíjí od výše HV z předchozího roku, a ten budeme znát až po skončení příslušného ÚO

7 Účtování podílů na zisku
předpis hrubé výše podílu na zisku…… 431 /364 předpis srážkové daně…………………… / 342 odvod srážkové daně……………………… / 221 výplata podílů……………………………..364 / 221,211

8 Půjčky do společnosti (s.r.o.)
1/ společnost dluží společníkovi 365 nebo 479 (dluh má společnost) Společnosti v platební tísni, vypomohou společníci lze dohodnout úroky (v obvyklé výši), ale půjčka může být i bezúročná výhodnější je úročená půjčka – společnost si dá úrok do nákladů (nutno časově rozlišit)

9 Účtování půjček do společnosti
1/ přijetí půjčky ………………… / 365,479 2/ úrok z půjčky ………………… / 365, 479 3/ splacení půjčky vč. úroků …… … 365,479 / 221

10 Poznámka Společník, který je soukromou osobou anebo vede daňovou evidenci u něj je tento úrokový příjem daněn až teprve tehdy, pokud byl i uhrazen uvedl by se v daňovém přiznání pro FO pod § 8 jako příjem z kapitálového majetku

11 Společnost poskytuje půjčku
Dlužníkem je společník – účet 355 společnost vždycky musí poskytnout půjčku úročenou, doporučuje se obvyklý úrok účtování 1/ poskytnutí půjčky ………………… / 221 2/ vyúčt. úroků z posk. půjčky……… 355 / 662 3/ splácení půjčky vč. úroků ………… 221 / 355

12 Účtová skupina 37 Účtujeme zde pohledávky a závazky, které nemůžeme zařadit do žádné z předchozích účtových skupin Tzn. že se netýkají ani našich obchodních vztahů (ÚS 31 a 32), ani zaměstnanců (ÚS 33), ani společníků (ÚS 35, 36), ani institucí spravujících daně ( , 348,9) ani institucí, jež nám přislíbily dotaci (346 a 347)

13 Použití účtů v ÚS 37 Pohledávky za věřiteli, kteří si zakoupili námi vydané dluhopisy – účet 375 Pohledávky za pojišťovnou z titulu náhrady škody – účet 378 Pohledávky za cizí FO z titulu náhrady manka – účet 378 závazky vůči celnímu orgánu – účet 379 Jiné pohledávky (účet 378) a jiné závazky (účet 379), pro které jsme nenašli v předchozích ÚS příslušný účet

14 Dohadné účty v ÚS 38 účtujeme o nich pouze na konci ÚO
Dohadné pohledávky – účet 388 → pohledávky jejichž výši neznáme, odhadujeme je např. pohledávky za pojišťovnou, neznáme výši přiznané pojistné náhrady Dohadné závazky - účet 389 → závazky, jejichž výši neznáme, odhadujeme je např. nevyfakturované dodávky materiálu, energie, vody, plynu….

15 Příklad - dohadné pohledávky
požár ve skladu materiálu……… … 549,582 / 112 konec roku : VÚD odhadovaná výše náhrady ……… 388 / 648,688 (výše náhrady nebyla pojišťovnou do konce roku písemně potvrzena) další rok : VÚD došel dopis od pojišťovny s vyčíslenou výší náhrady…………………………………………………. 378 / 388 náhrada od pojišťovny dorazila na účet v dalším účetním období …………………………………… / 378

16 Příklad – dohadné závazky
došel materiál, který byl převzat na sklad (způsob A) ………112 / 111 konec roku: VÚD dodávka zůstala nevyfakturována – odhadujeme výši závazku .………………… / 389 (účet 111 nesmí vykazovat na konci roku zůstatek) další rok: PFA na materiál dodaný v předch. ÚO … / 321 Úhrada faktury …………………………………… / 221


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google