Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Účetnictví Tematický okruh Zúčtovací vztahy Téma Závazky a pohledávky z obchodního styku Označení DUMU VY_32_INOVACE_701 Jméno autora Ing. Jana Košťálová Bagová Datum vytvoření Anotace Výklad problematiky účtových skupin 31 a 32, význam a použití účtů při účtování dodavatelsko-odběratelských vztahů

2 Závazky a pohledávky z obchodního styku
Účtové skupiny 31 a 32

3 Základní pojmy Závazek = povinnost peněžního plnění Závazek v účetnictví = zdrojem krytí, do té doby, než musíme zaplatit věřiteli (dodavateli, institucím, společníkům, zaměstnancům…..) závazky v úč. = vždy účty pasivní Závazkový účet snížení závazku vznik závazku

4 Závazky a pohledávky v cizí měně
zákon o účetnictví ukládá povinnost uvádět je jak v cizí tak i v české měně, pro přepočet používá ÚJ denní kurz ČNB nebo pevný kurz (který si volí ÚJ sama na max. 1 ÚO - zvolený způsob přepočtu musí být uveden ve vnitropodnikové směrnici/ rozdíl mezi kurzem v den přijetí (vystavení) faktury a dnem úhrady se proúčtuje u závazků přes 321 …souvztažně na 563, 663 U pohledávek přes 311….. souvztažně na 563, 663

5 Kurzové rozdíly se účtují jednak během ÚO
protože k úhradám faktur dochází v jiný den než je datum jejich vystavení či přijetí ale také na konci ÚO a to tehdy, jestliže faktury zůstanou neuhrazeny → pak se musí hodnota závazku nebo pohledávky přepočítat kurzem ČNB k 31/12 daného ÚO opět se proúčtují přes účty 321, 311 a souvztažně na účty 563 nebo 663

6 Účtování kurzových rozdílů
1/ PFA 300 EUR kurz 25…… 7 500……. 0,1,5/321 2a/ úhrada kurzem 27…… …… 321/221 kurz.rozdíl ………………… …… 563/321 2b/ úhrada kurzem 24 …… …… 321/221 kurz. rozdíl ………………… 300 …… 321/663 2c/ pokud by zůstala FA ke k.r. neuhrazena musí se závazek přepočítat kurzem ČNB k 31/12 kurz ČNB k 31/12: Kč 25,60 …. 180…. 563/321 24,80 ….. 60 ….. 321/663

7 Pořízení zboží z EU Jestliže plátce dováží od jiného plátce z EU – ten co dováží, musí provést samovyměření DPH za sebe (MD) i za svého obch. partnera (Dal), a ten co vyváží do EU, musí vyplnit (nyní měsíčně) Souhrnné hlášení, kde uvede, komu vyvezl a kdo měl doměřit DPH na vstupu i na výstupu (348,349 – spojovací účet k DPH) PFA ……………………………………….. 04, 1.., 5.. / 321 Samovyměření a/ povinnost přiznat daň ……………… 348,9 / 343 b/ nárok na odpočet ……………… / 348,9

8 Dovoz (pořízení zboží ze zemí mimo EU)
Jestliže český plátce dováží z nečlenského státu EU - Švýcarsko, USA, Austrálie, Nový Zéland …. překračujeme celní prostor (EU = celní unie) – dovoz se nám prodraží o clo Česká ÚJ samovyměří DPH, a to z celní hodnoty dodávky = fakturovaná částka + clo (dle celního orgánu na Jednotné správní deklaraci JSD), clo potom musím zaplatit celnímu orgánu

9 Účtování pořízení zboží ze zemí mimo EU
1/ PFA za PC, 100 EUR kurz 25…… … 04/321 2/ JSD clo dle celního orgánu ……… 500…. 04/379 3/ samovyměření ( )*sazba daně povinnost přiznat daň………… ,9/343 nárok na odpočet……………… /348,9 4/ Výpis z BÚ úhrada FA kurzem 24,50……… …. 321/221 úhrada cla …………………………… 500 …. 379/221 5/ kurzový rozdíl z úhrady FA ….. 50 …. 321/663

10 Směnky k úhradě a k inkasu
v době splatnosti faktury nemá odběratel na její úhradu, domluví se s dodavatelem že mu zaplatí později a vystaví mu směnku na dlužnou částku zvýšenou o úrok za pozdní platbu – obě strany tuto úmluvu musí akceptovat, souhlasit s ní

11 Účtování směnek PFA a služby………………….…….. 500…. 5../321 vystavení směnky ………………. 500 … 321/322,478 úrok …………………………………… 40 … 562/322,478 úhrada směnky ………………….. 540… 322,478/221 Účtování u dodavatele: VFA za poskytnuté služby …… 500 … 311/602 Přijetí směnky……………………… 500 … 256,065/311 Úrok…………………………………….. 40 …. 256,065/662 Úhrada směnky…………………… /256,065

12 Přijaté a poskytnuté zálohy
Přijaté zálohy (před splněním dodávky) Ptáme se – Na jak dlouho? A podle toho volíme účet …. 324, 475 Poskytnuté zálohy Ptáme se Na co? A podle toho volíme účet: Záloha na DLM ……………. 051,052 Záloha na zásoby ………… ÚS 15 Ostatní zálohy …………….. 314

13 Zálohy u neplátce VPD poskytnutá záloha………… 05.,15.,314/211,221 PFA ……………………………………………… 0,1,5/321 PFA zúčtována záloha……………..…… 321/05.,15.,314 Doplatek………………………………………. 321/211,221 Druhá strana PPD přijatá záloha …………………. 211,221/324,475 VFA za poskytnuté plnění ………… /60., 64. VFA zúčtována záloha ……..….. 324,475/311 doplatek ………………………….. 211, 221/311

14 Zálohy u plátce ÚJ, která přijala zálohu, má povinnost přiznat DPH do 15 dnů od DUZP (= den dodání zboží, den poskytnutí služby…) nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve záleží také na tom, zda záloha byla přijata v 1 měsíci a plnění dodáno v jiném, nebo zda obojí proběhlo v 1 měsíci

15 Zálohy a plnění proběhne v různých měsících
přijatá záloha v březnu ,221/324 vystavení DD do 15 dnů od přijetí zálohy 324/343 FA vystavena v dubnu /60. + DPH na výstupu 311/343 zúčtování přijaté zálohy 324/311 zúčt.DPH z přijaté zálohy 343/311 doplatek faktury 221,211/311

16 Záloha i plnění proběhne v 1 měsíci
přijatá záloha v březnu ,221/324 VFA /60. + DPH na výstupu /343 zúčtování přijaté zálohy /311 doplatek faktury ,211/311

17 Účet 315 Ostatní pohledávky
Zde účtuji reklamaci vůči dodavateli PFA … ,1.., 5../321 DPH na vstupu …………………………. 343 / 321 VÚD reklamační nárok ……………..… 315 / 04.,1..,5.. mohou nastat 3 situace: 1/ došel opravný doklad dodavatele (uznal naši reklamaci) … -315/-321, -315/-343 2/ dodavatel uznal reklamaci a posílá náhradní dodávku ……111 / 315 3/ dodavatel neuznal naši reklamaci …… 549 / 315

18 Účet 325 Ostatní závazky zde účtuji
když dodavatel má závazek z titulu poskytnutí slevy, bonusu svému odběrateli (548/325)………. nebo když přijímám reklamaci od svého obch. partnera (6../325)


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google