Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Účetnictví Tematický okruh Zúčtovací vztahy Téma Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Označení DUMU VY_32_INOVACE_706 Jméno autora Ing. Jana Košťálová Bagová Datum vytvoření Anotace Výklad problematiky účtové skupiny 33 a účtu 366 a jejich použití při zúčtování mezd

2 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění
ÚS 33 a částečně 36

3 Charakteristika ÚS 33 331 – Zaměstnanci = pasivní účet, účtuji zde závazky vůči zamcům z titulu pracovně právních vztahů 333 – Ostatní závazky vůči zamcům = pasivní (závazky, dluhy jsou vždy pasivní) 335 – Pohledávky za zamci = aktivní účet (pohledávky patří do oběžného majetku podniku) 336 – Zúčtování s institucemi S a ZP = pasivní účet (těmto institucím dlužíme pojistné)

4 Základní pojmy Mzda = v Kč vyjádřená odměna za vykonanou práci dle daňových zákonů = příjem FO ze závislé činnosti Hrubá mzda Má několik složek (základní mzda, pobídkové složky nárokové a nenárokové zejména příplatky, odměny, prémie…, náhrady mzdy za státní svátek a za dovolenou) – viz předmět Ekonomika)

5 Základní pojmy Čistá mzda = Hrubá mzda – zákonné srážky Zákonné srážky = sociální (S) a zdravotní (Z) pojištění (6,5 + 4,5 % z hrubé mzdy), daň z příjmu (15% v r. 2012) Částka k výplatě = čistá mzda + nemocenské dávky – ostatní srážky Ostatní srážky – nařízené soudem (exekuční, výživné), ostatní (půjčky, spoření…)

6 Dávky při pracovní neschopnosti
Prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti proplácí zamel, a to jen za pracovní dny, přičemž první 3 dny jsou neplacené už se mu nic zpětně nevrací (nerefunduje) ???? – další nemocenskou tj. od 22. dne pracovní neschopnosti již vyplácí příslušná SSZ a to již za kalendářní dny

7 Základní pojmy Zákonné pojistné = S a Z pojištění, které hradí zamel za zamce ve výši 25% a 9% z hrubé mzdy Toto pojistné hradí ÚJ ze svého, a proto si jej účtuje do nákladů (účet 524) Náklad je daňově uznatelný, jestliže je pojistné uhrazeno do konce ledna př. roku

8 Další případy, kdy se platí S a Z pojištění
S a ZP se platí např. i z 1% hodnoty automobilu poskytnutého ke služ. i soukr. účelům a toto 1% zároveň zvyšuje základ pro výpočet daně

9 Další benefity ze strany zamle
Zamel může ještě nad rámec zákona Přispívat na soukromé penzijní a životní pojištění zamce tento výdaj se účtuje do N na účet 525 a je rovněž – pro firmu - daňově uznatelný za určitých podmínek stanovených v zákoně o dani z příjmu

10 Zdaňování mzdy Pro způsob zdanění mzdy zamce je důležité, zda zamec má nebo nemá podepsáno Prohlášení k dani (to může mít podepsáno vždy jen u 1 zamle) 1/ zamec má podepsáno Prohlášení k dani → daň ze mzdy je srážena formou zálohy na daň - můžu si měsíčně odečítat slevy

11 Zdaňování mzdy 2/ zamec nemá podepsáno Prohlášení k dani (např. zamec má více souběžných příjmů ze zaměstnání a prohlášení podepsal u jiného zamle) → pak je důležitá výše hrubé mzdy:

12 Zamec nepodepsal Prohlášení
hrubá mzda do Kč 5000 vč. srážková konečná!!!!!!! 15% daň bez možnosti odečtu slev a bez možnosti ročního zúčtování daně hrubá mzda od Kč výše záloha na daň a můžu si již uplatnit slevy z daně, ale jen v ročním zúčtování, nikoli měsíčně!!!

13 Rozdíl mezi zálohovou a srážkovou daní
Zálohová daň lze upolatnit slevy, buď přímo v daném měsíci nebo po skončení roku v ročním zúčtování nebo v podaném daňovém přiznání Srážková daň je daň konečná a nelze ji již zúčtovat (uplatnit), nelze z ní ani uplatnit žádné slevy

14 Slevy na dani Z daně odečítáme nejdříve slevu Na poplatníka Na studium
Na invaliditu A to pouze do výše daně Jako poslední se odečítá sleva na dítě Tato jediná se může odečítat do minusu a případný daňový bonus se pak ke mzdě přičítá

15 Dohoda o provedení práce
Do Kč hrubého zamec ani zamel neplatí S ani Z pojištění Daní se jen hrubý příjem Nad Kč hrubého Platí se S a Z pojištění, a to zamec i zamel Daní se superhrubá mzda

16 Dohoda o pracovní činnosti
Do Kč hrubého neplatí se S a ZP, daní se tedy jen hrubá mzda Nad Kč hrubého S a Z pojištění se platí Daní se mzda superhrubá

17 odlišnost je v účtování
Společnost s r. o. jestliže společníci s.r.o. pracují pro společnost - jsou z hlediska daňových a pojišťovacích zákonů považovány za zaměstnance společnosti výpočet mezd je stejný odlišnost je v účtování

18 Účtování v s. r. o. místo účtu 521 budu používat účet 522
(na obou těchto účtech účtuji nároky FO vyplývající ze zaměstnání na základě prac.smlouvy nebo dohod) a místo účtu 331 použiji účet 366 totéž platí i pro ty členy družstva, kteří jsou ve družstvu zaměstnáni i pro komanditisty k.s.

19 Zúčtování a splatnost mzdy
mzda musí být zúčtována vždy v tom období (měsíci), ve kterém byla práce vykonána mzda se vyplácí zaměstnanci hotově nebo převodem na jeho osobní účet (a to příští měsíc v tzv. výplatní den, který si firma sama určí) zároveň zaměstnanec musí dostat písemné vyúčtování mzdy (výplatní lístek), a to i když dostává mzdu na účet

20 Mzdová evidence Po skončení měsíce sestaví mzdová účetní podle mzdových podkladů – Zúčtovací a výplatní listinu (zde jsou uvedeni všichni zamci) každý zamec má založen tzv. mzdový list – do něj se průběžně doplňují údaje o jeho mzdě, je podrobnější evidencí k účtu 331 /event. 366 v  SRO nebo ve družstvu/ poskytuje přehled o výdělku zaměstnance je podkladem pro – kontrolu daně, nemoc. dávek, pro účely důchodového zabezpečení musí se archivovat min. po dobu 30 let

21 Účty 335, 333 Účet 335 – účtuji zde zálohy vyplacené předem na drobné nákupy v MO, na služební cesty pohledávky za zamci z titulu neuhrazených stravenek, mank způsobených zamcem… Účet 333 jestliže zamec jede na služební cestu a vyúčtování je mu proplaceno až po návratu, i tehdy jestliže ÚJ způsobila zamci škodu

22 ÚS 52 – Osobní náklady 521 – hrubá mzda zamce 522 – hrubá mzda společníka s.r.o., komanditisty, člena družstva 523 – odměny členů představenstev a dozorčích rad 524 – S a Z pojistné hrazené zamlem za zamce 525 – dobrovolné příspěvky zamle na soukromé životní a penzijní připojištění zamce 526 – S a Z pojištění, jež si hradí OSVČ sama za sebe (nedaňový náklad)


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google