Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Překladatel a tlumočník jako OSVČ III

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Překladatel a tlumočník jako OSVČ III"— Transkript prezentace:

1 Překladatel a tlumočník jako OSVČ III
Simona Frantíková

2 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 2010 ZJIŠTĚNÍ ZISKU za dané účetní období
a) pomocí daňové evidence b) výdaje paušálem, procentem z příjmu ad a) - spočítáme veškeré výdaje – faktury přijaté, výdajové doklady, atd. - spočítáme veškeré příjmy – faktury vydané, příjmové doklady, odpisy majetku, paušál na auto

3 b) výdaje paušálem, procentem z příjmu
Paušální výdaje jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání: nemusíme schovávat doklady za výdaje nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek výdaje spočítáme vysokým procentem ze svých příjmů 80 % pro příjmy z řemeslné živnosti 80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 60 % pro příjmy z živností kromě řemeslných (Překladatelská činnost) 40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. OSVČ bez živnosti) 30 % pro příjmy z pronájmu podle § 9 Zákona o daních z příjmů Zdravotní ani sociální pojištění jako výdaj uplatnit nemůžeme v žádném případě!!!

4 Evidence, archivace dokladů
Evidujeme příjmy peněžní i nepeněžní Doklady za zdravotní, sociální a nemocenské pojištění Více druhů příjmů Máme-li různé příjmy, pro které platí různé procento na výdaje, evidujeme je zvlášť. Nemůžeme kombinovat a uplatnit pro jeden druh příjmů paušál a pro druhý druh příjmů výdaje podle skutečnosti. Paušál buď na všechno, nebo na nic.

5 Potvrzení o zdanitelných příjmech
2. PŘÍJMY ZE ZAMĚSTNÁNÍ Potvrzení o zdanitelných příjmech Každý náš zaměstnavatel nám musí na vyžádání do deseti dnů vystavit doklad o souhrnných údajích z našeho mzdového listu: naši hrubou mzdu zdravotní a sociální pojištění zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Musíme požádat nejpozději do po skončení dotyčného roku.

6 DOHODY DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Limit 150hod. Ročně
Horní hodinová sazba není omezená Uzavřená písemně Do 5tis. Srážková daň Nad 5tis. Záloha na daň DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI práce, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby Nad 2000,-Kč platí zaměstnanec i zaměstnavatel zdravotní i sociální pojištění, stejně jako při pracovním poměru.

7 3. POTŘEBNÉ DOKLADY Přehled o platbě sociálního pojištění Přehled o platbě zdravotního pojištění Potvrzení o studiu Čestné prohlášení – manžel(ka), děti Potvrzení o zaplacení daru Potvrzení o dárcovství krve Atd.

8 5. SLEVY NA DANI, daňové zvýhodnění
V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2010 můžeme uplatnit následující slevy z vypočítané daně: Sleva na poplatníka – 24840,-Kč Sleva či bonus na dítě – 11604,-Kč Sleva na manželku nebo manžela na dani (příjem za rok 2010 nepřesáhl Kč) – 24840,-Kč Sleva na dani na studenta (nejvýše 26 let, u prezenčního doktorského studia je limit až 28 let) – 4020,-Kč Sleva na dani na invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P – dle stupně

9 5. ODČITATELNÉ POLOŽKY Před výpočtem daně si můžeme od základu daně odečíst maximálně: Dary (sponzorský dar, dárci krve, atd.) – max. 10% základu daně (minimálně 1000 Kč) Úroky z úvěru – max Kč za celou domácnost Penzijní připojištění – max. 12tis., částka snížená o 6tis. Životní soukromé pojištění - max. 12tis., částka snížená o 6tis. Příspěvky odborové organizaci – max. 3tis. U darů nutnost Darovací smlouvy a potvrzení o platbě (bankovní výpis, pokladní doklad) Ztráta z předchozích let - Která vznikla v předchozích pěti letech

10 6. SAZBA DANĚ, TERMÍN PRO PŘIZNÁNÍ A DAŇ
Pro rok 2010 platí 15 % daň z příjmu pro veškeré příjmy. Termín pro podání daňového přiznání na finanční úřad je první dubnový den. (Daňové přiznání můžeme podat on-line) Termíny pro přiznání, daň, pojištění i doplatek pojištění můžeme prodloužit o 3 měsíce. požádáme předem finanční úřad. O kladném vyřízení rozhoduje úřad a žádost podléhá poplatku. si zajistíme spolupráci s daňovým poradcem. Podepíšeme mu plnou moc tak, aby ji mohl do 1.4. podat na finanční úřad.

11 7. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Sociální pojištění je "daň", kterou ve většině případů musíme odvádět ze svých výdělků. Většina této "daně" jde na důchodové zabezpečení, jen malá část na "politiku zaměstnanosti". Čím větší jsou naše odvody na sociální pojištění, tím vyšší důchod (nebo důchody) můžeme očekávat Vyplníme PŘEHLED O PŘÍMECH A VÝDAJÍCH – formulář OSSZ Do 8 dnů od podání Daňového přiznání musíme zaplatit nedoplatky na sociálním pojištění Od následujícího měsíce jsme povinni platit nově vypočítané zálohy (případně stále minimální zálohu) Minimální zálohy od dubna 2011 jsou 1807,-Kč

12 8. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplníme PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH (formulář daný zdravotní pojišťovnou) Odevzdáme na příslušné zdravotní pojišťovně Do 8 dnů po podání daňového přiznání doplatíme zdravotní pojištění Minimální záloha pro rok 2011 je 1670,-Kč


Stáhnout ppt "Překladatel a tlumočník jako OSVČ III"

Podobné prezentace


Reklamy Google