Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Překladatel a tlumočník jako OSVČ III Simona Frantíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Překladatel a tlumočník jako OSVČ III Simona Frantíková."— Transkript prezentace:

1 Překladatel a tlumočník jako OSVČ III Simona Frantíková

2 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 2010 1. ZJIŠTĚNÍ ZISKU za dané účetní období a) pomocí daňové evidence b) výdaje paušálem, procentem z příjmu ad a) - spočítáme veškeré výdaje – faktury přijaté, výdajové doklady, atd. - spočítáme veškeré příjmy – faktury vydané, příjmové doklady, odpisy majetku, paušál na auto

3 b) výdaje paušálem, procentem z příjmu Paušální výdaje jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání:  nemusíme schovávat doklady za výdaje  nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek  výdaje spočítáme vysokým procentem ze svých příjmů  80 % pro příjmy z řemeslné živnosti  80 % pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství  60 % pro příjmy z živností kromě řemeslných (Překladatelská činnost)  40 % pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. OSVČ bez živnosti)  30 % pro příjmy z pronájmu podle § 9 Zákona o daních z příjmů Zdravotní ani sociální pojištění jako výdaj uplatnit nemůžeme v žádném případě!!!

4 Evidence, archivace dokladů - Evidujeme příjmy peněžní i nepeněžní - Doklady za zdravotní, sociální a nemocenské pojištění Více druhů příjmů  Máme-li různé příjmy, pro které platí různé procento na výdaje, evidujeme je zvlášť.  Nemůžeme kombinovat a uplatnit pro jeden druh příjmů paušál a pro druhý druh příjmů výdaje podle skutečnosti. Paušál buď na všechno, nebo na nic.

5 2. PŘÍJMY ZE ZAMĚSTNÁNÍ Potvrzení o zdanitelných příjmech  Každý náš zaměstnavatel nám musí na vyžádání do deseti dnů vystavit doklad o souhrnných údajích z našeho mzdového listu: naši hrubou mzdunaši hrubou mzdu zdravotní a sociální pojištěnízdravotní a sociální pojištění zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnostizálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti  Musíme požádat nejpozději do 15.2. po skončení dotyčného roku.

6 DOHODY DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE  Limit 150hod. Ročně  Horní hodinová sazba není omezená  Uzavřená písemně  Do 5tis. Srážková daň  Nad 5tis. Záloha na daň DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI  práce, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby  Nad 2000,-Kč platí zaměstnanec i zaměstnavatel zdravotní i sociální pojištění, stejně jako při pracovním poměru.

7 3. POTŘEBNÉ DOKLADY - Přehled o platbě sociálního pojištění - Přehled o platbě zdravotního pojištění - Potvrzení o studiu - Čestné prohlášení – manžel(ka), děti - Potvrzení o zaplacení daru - Potvrzení o dárcovství krve - Atd.

8 5. SLEVY NA DANI, daňové zvýhodnění V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2010 můžeme uplatnit následující slevy z vypočítané daně: - Sleva na poplatníka – 24840,-Kč - Sleva či bonus na dítě – 11604,-Kč - Sleva na manželku nebo manžela na dani (příjem za rok 2010 nepřesáhl 68 000 Kč) – 24840,-Kč - Sleva na dani na studenta (nejvýše 26 let, u prezenčního doktorského studia je limit až 28 let) – 4020,-Kč - Sleva na dani na invalidního důchodce nebo držitele ZTP/P – dle stupně

9 5. ODČITATELNÉ POLOŽKY Před výpočtem daně si můžeme od základu daně odečíst maximálně: 1. Dary (sponzorský dar, dárci krve, atd.) – max. 10% základu daně (minimálně 1000 Kč) 2. Úroky z úvěru – max. 300.000 Kč za celou domácnost 3. Penzijní připojištění – max. 12tis., částka snížená o 6tis. 4. Životní soukromé pojištění - max. 12tis., částka snížená o 6tis. 5. Příspěvky odborové organizaci – max. 3tis. U darů nutnost Darovací smlouvy a potvrzení o platbě (bankovní výpis, pokladní doklad) Ztráta z předchozích let - Která vznikla v předchozích pěti letech

10 6. SAZBA DANĚ, TERMÍN PRO PŘIZNÁNÍ A DAŇ Pro rok 2010 platí 15 % daň z příjmu pro veškeré příjmy. Termín pro podání daňového přiznání na finanční úřad je první dubnový den. (Daňové přiznání můžeme podat on-line) Termíny pro přiznání, daň, pojištění i doplatek pojištění můžeme prodloužit o 3 měsíce.  požádáme předem finanční úřad. O kladném vyřízení rozhoduje úřad a žádost podléhá poplatku.  si zajistíme spolupráci s daňovým poradcem. Podepíšeme mu plnou moc tak, aby ji mohl do 1.4. podat na finanční úřad.

11 7. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ  Sociální pojištění je "daň", kterou ve většině případů musíme odvádět ze svých výdělků. Většina této "daně" jde na důchodové zabezpečení, jen malá část na "politiku zaměstnanosti".  Čím větší jsou naše odvody na sociální pojištění, tím vyšší důchod (nebo důchody) můžeme očekávat  Vyplníme PŘEHLED O PŘÍMECH A VÝDAJÍCH – formulář OSSZ  Do 8 dnů od podání Daňového přiznání musíme zaplatit nedoplatky na sociálním pojištění  Od následujícího měsíce jsme povinni platit nově vypočítané zálohy (případně stále minimální zálohu)  Minimální zálohy od dubna 2011 jsou 1807,-Kč

12 8. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - Vyplníme PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH (formulář daný zdravotní pojišťovnou) - Odevzdáme na příslušné zdravotní pojišťovně - Do 8 dnů po podání daňového přiznání doplatíme zdravotní pojištění - Minimální záloha pro rok 2011 je 1670,-Kč


Stáhnout ppt "Překladatel a tlumočník jako OSVČ III Simona Frantíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google