Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém sociálního zabezpečení (pojištění) v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém sociálního zabezpečení (pojištění) v České republice"— Transkript prezentace:

1 Systém sociálního zabezpečení (pojištění) v České republice
Seminář Szklarska Poreba Mgr. Zdeňka Cibulková

2 Osnova Úvod Porovnání systémů sociálního zabezpečení ČR a Polsko (obecně) Orgány sociálního zabezpečení Sociální pojištění Nemocenské pojištění a typy dávek Důchodové pojištění a typy dávek Úrazové pojištění – orgány, dávky Zdravotní pojištění Dávky státní sociální podpory ( SSP ) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci Sociální pomoc a péče – typy dávek

3 1. Úvod Systémy sociálního zabezpečení – součást sociální politiky států V Evropě existuje řada systémů sociálního zabezpečení; platí 2 základní prvky: pojistné na sociální zabezpečení (důchodové, nemocenské, zdravotní, úrazové) vyplácené dávky (ze systému pojištění + výběrové dávky) V rámci EU lze rozlišit 2 hlavní kategorie dávek: - peněžité dávky (nahrazují příjem – mzdy, platy) - věcné dávky (lékařská péče, léky, hospitalizace a přímé platby - určeny na proplácení nákladů)

4 2. Porovnání systémů sociálního zabezpečení ČR a Polsko (obecně)
Sociální zabezpečení v Polsku: - sociální pojištění - zdravotní pojištění - systém sociální péče - systém podpor v nezaměstnanosti - sociální pomoc Sociální zabezpečení v ČR: - sociální pojištění (důchodové, nemocenské + úrazové pojištění od ) - systém dávek SSP - systém dávek sociální pomoci a péče

5 3. Orgány sociálního zabezpečení
Orgány sociálního zabezpečení v ČR: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Ministerstvo vnitra, spravedlnosti, obrany (necivilní sféra) Princip systému sociálního zabezpečení = princip solidarity: „zdraví lidé pomáhají svými platbami dlouhodobě nemocným, mladí zase starým“

6 3.1 Garance důchodového a nemocenského pojištění (sociálního pojištění)
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) - orgán státní správy, nositel důchodového a nemocenského pojištění v ČR ústředí ČSSZ – sídlo – Praha 13 krajských správ sociálního zabezpečení (KSSZ) okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Systém sociální pojištění financován – průběžným způsobem (výdaje na dávky v daném období jsou hrazeny z příjmů pojistného vybraného v tomto období – Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení…)

7 4. Sociální pojištění - nemocenské pojištění důchodové pojištění
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na sociální pojištění (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) je určeno na úhradu výdajů na: - dávky nemocenského pojištění dávky důchodového pojištění dávky a služby politiky zaměstnanosti na správní výdaje při provádění nemocenského a důchodového pojištění a státní politiky zaměstnanosti

8 4.1 Plátci pojistného zaměstnavatelé zaměstnanci
osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ ( platí pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; mohou platit dobrovolné pojistné na nemocenské)  - osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

9 4.2 Pojistné – obecné pojmy
stanoveno procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období Rozhodné období: - kalendářní měsíc, za který se pojistné platí - u OSVČ – kalendářní rok Vyměřovací základ (pro důchodové pojištění) : - u zaměstnance - úhrn hrubých příjmů za kalendářní měsíc - u zaměstnavatele - úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců - u OSVČ - vyměřovací základ musí činit 50 % příjmu ze SVČ po odpočtu vynaložených výdajů. Nesmí být nižší než minimální vyměřovací základ, který se stanoví pro každý rok nově (pro rok 2007 – 4.709,- Kč)

10 4.3 Sazby pojistného

11 4.4 Příjmy ČSSZ Rok 2005: - pojistné na důchodové pojištění : 251,535 mld. Kč - pojistné na nemocenské pojištění : ,525 mld. Kč - příspěvek na státní politiku zaměstnanosti : 14,360 mld. Kč Peníze vybrané na pojistném ČSSZ – tvoří téměř 40 % příjmů státního rozpočtu.

12 5. Nemocenské pojištění Dávky nemocenského pojištění: (nárok, stanovení výše a výpočet dávek – dle zákona č. 54/1956 Sb. a zákona č. 88/1968 SB. v platném znění) - peněžité dávky v nemoci (nemocenské) - podpora při ošetřování člena rodiny - peněžitá pomoc v mateřství - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

13 5.1 Typy dávek Nemocenské : poskytuje se za kalendářní dny; maximálně 1 rok Příklad: Pokud zaměstnanec pobírá průměrnou mzdu ,- Kč měsíčně, bude jeho nemocenské od při 30 denní neschopnosti – , Kč. Maximální nemocenské (při 30 denní PN) – ,- Kč. Podpora při ošetřování člena rodiny : dnů - osamělost, dítě v době povinné školní docházky Peněžitá pomoc v mateřství : týdnů (více dětí, osamělost) - nárok 6 (8) týdnů před očekávaným dnem porodu Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - přeřazení na jinou práci a nižší výdělek

14 6. Důchodové pojištění Dávky základního důchodového pojištění ( zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 589/1992 Sb.,v platném znění ) starobní důchody částečné invalidní důchody plné invalidní důchody vdovské důchody vdovecké důchody sirotčí důchody + systém doplňkového pojištění (penzijní připojištění se státním příspěvkem, produkty komerčních pojišťoven)

15 6.1 Typy dávek Starobní důchod
podmínka : důchodový věk a potřebná doba pojištění (25 let pojištění; nad 65 let – 15 let pojištění) - řádný - předčasný ( § 30 a § 31 Z č. 155/95 Sb. – dočasně nebo trvale krácený) Částečný invalidní důchod pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % Plný invalidní důchod - pokles výdělečné schopnosti o 66 %, zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý Vdovský a vdovecký důchod – vyplácí se 1 rok od smrti manžela (v konkrétních případech i nadále – péče o nezaopatřené dítě, žena nad 55 let…) Sirotčí důchod - náleží nezaopatřenému dítěti

16 6.2 Věková hranice nároku na důchod

17 7. Úrazové pojištění - pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemoci z povolání Současná právní úprava v ČR - řešeno pracovně právní cestou (odpovědností zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání; tzv. zákonné pojištění odpovědnosti – zaměstnavatele u vybrané pojišťovny) Z 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců - účinný od Hlavní cíle zákona: - komplexní úrazové pojištění - propojení úrazového pojištění s pojištěním nemocenským, důchodovým a posudkovou službou ČSSZ (posudková služba ČSSZ bude posuzovat pro účely odškodnění úrazu a nemocí z povolání)

18 7.1 Orgány a dávky úrazového pojištění
Orgány úrazového pojištění budou: - MPSV - ČSSZ - OSSZ Plátcem pojistného bude zaměstnavatel. Dávky, které se budou hradit z úrazového pojištění: peněžité : úrazový příplatek, úrazové vyrovnání, úrazovou rentu, bolestné atd. věcné : rehabilitace

19 8. Zdravotní pojištění Legislativa Zdravotní pojištění
Zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění Zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (upravuje právo na svobodnou volbu zdravotní pojišťovny) Zdravotní pojištění - zákonné pojištění - plně nebo částečně hrazena zdravotní péče - je povinné Výběr pojistného - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) a další

20 8.1 Plátci zdravotní pojištění
- zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ osoby bez zdanitelných příjmů stát (např. za příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské dovolené, osoba pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě atd.)

21 8.2 Pojistné na zdravotní pojištění
Zaměstnanci : 4,5 % z vyměřovacího základu OSVČ : 13,5 % z vyměřovacího základu Zaměstnavatelé : 9,0 % z vyměřovacího základu pro rok 2007: - minimální vyměřovací základ pro OSVČ : ,50 Kč - minimální měsíční záloha pro OSVČ : ,00 Kč Dle § 3a) Zákona č. 592/1992 Sb. je vyměřovacím základem 50 % příjmu z podnikání, po odpočtu výdajů

22 9. Dávky státní sociální podpory

23 10. Podpora v nezaměstnanosti
Od dle zákona č. 435/2004 Sb., v platném znění: Maximální výše podpory v nezaměstnanosti 0,58 násobek průměrné mzdy : ,- Kč Maximální výše podpory při rekvalifikací 0,65 násobek průměrné mzdy : ,- Kč Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2006 19.635,- Kč

24 11. Sociální pomoc a péče Typy dávek od (podle zákona o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.): příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc Částka na živobytí - dle životního a existenčního minima (Z č. 110/2006 Sb.) + dávky (příspěvky) sociální péče dle zákona č. 100/88 Sb. a vyhl.182/1991 Sb. (příspěvek na úpravu bezbariérového bytu, na provoz motorového vozidla, na zakoupení kompenzačních pomůcek atd.)

25 Životní a existenční minimum platné od 1.1.2007 (v Kč za měsíc)
životní minimum jednotlivec 3126 první dospělá osoba 2880 další dospělá osoba 2600 děti podle věku : do 6 let 1600 6 až 15 let 1960 15 až 26 let (nezaopatřené) 2250 existenční minimum 2020

26 11.2 Sociální služby Cíl: - zabezpečení základních životních potřeb lidí za účasti péče jiné osoby - řešení vzniklé nepříznivé sociální situace (Z 108/2006 Sb., o sociálních službách) Dávka od příspěvek na péči - závisí na stupni závislosti na pomoci jiné osoby

27 11.3 Výše dávky Příspěvek na péči pro osoby do 18 let věku za kalendářní měsíc: a) ,- Kč – stupeň I (lehká závislost) b) ,- Kč – stupeň II (středně těžká závislost) c) ,- Kč – stupeň III (těžká závislost) d) ,- Kč – stupeň IV ( úplná závislost) Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: a) ,- Kč – stupeň I b) ,-Kč - stupeň II c) ,- Kč – stupeň III d) ,- Kč – stupeň IV

28 Dziekuje panstwu za uwage. Do widzenia.
Děkuji za pozornost. Dziekuje panstwu za uwage. Do widzenia. Mgr. Zdeňka Cibulková Úřad práce v České Lípě vedoucí odboru SSP Děčínská Česká Lípa


Stáhnout ppt "Systém sociálního zabezpečení (pojištění) v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google