Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5 Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), - zde je jediná změna – novela navyšuje na 6 000 Kč 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

6 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

7 V novele zákona o sociálních službách je uvedeno, že při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Toto ustanovení v sobě skrývá odkaz na mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Tato klasifikace s sebou přináší zcela nový přístup v posuzování, a to tím, že namísto příčiny zdravotního postižení se soustředí na jeho přímý vliv v životě člověka.. Tento nový pohled by měl zaručit, že se pomoc dostane těm, kteří ji opravdu potřebují.

8 Dva lidé se stejným onemocněním mohou mít naprosto odlišné životní potřeby. První člověk může mít práci, rodinu, bydlí v blízkosti sociálních služeb. Na druhé straně může mít stejné postižení člověk žijící sám v nevyhovujícím bariérovém prostředí, v jehož blízkosti není dostupná žádná služba. Právě konkrétní dopad zdravotního postižení, tedy sociální aspekt, tato klasifikace zohledňuje.

9 Občané starší jednoho roku věku Posudek posudkového lékaře 3 stupně : I. – průkaz TP II. – průkaz ZTP III. – průkaz ZTP/P

10 Průkazy mimořádných výhod budou i nadále poskytovány i těm osobám, které nepobírají příspěvek na péči. Důvodem je fakt, že průkazy a výhody z nich plynoucí potřebují i lidé, kteří z důvodu například dobré fyzické kondice pomoc státu ve formě příspěvku na péči nečerpají (obejdou se například navzdory svému handicapu bez asistenta). Zajištění parkovacího místa a další výhody, které jsou s příslušným průkazem svázány, jsou ale pro ně v každodenním životě nezbytností.

11 Nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích Nárok na přednost při osobním projednávání záležitostí (nepatří sem nákupy, obstarávání placených služeb a ošetření či vyšetření ve zdravotnických zařízeních)

12 Výhody pro I. stupeň Nárok na bezplatnou dopravu spoji místní veřejné dopravy Sleva 75% jízdného v osobním vlaku a rychlíku druhé třídy a vnitrostátních spojích autobusové dopravy Příspěvek na mobilitu Vyhrazené parkování

13 Výhody pro I. a II. stupeň Nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými dopravními prostředky U úplně nebo prakticky nevidomého nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud jej nedoprovází průvodce Příspěvek na mobilitu Vyhrazené parkování

14 Posouzení pro nárok na průkaz bude probíhat stejně jako u žádosti na příspěvek na péči a dávky či pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

15 Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. U nákupu motorového vozidla neplatí žádná spoluúčast

16 Oproti původním 100 tisícům korun na období 5 let je navrhováno zvýšení částky na 200 tisíc na období 10 let. Navýšením této jednorázové částky na delší období se umožní lidem s handicapem, aby si pořídili kvalitnější automobil, do něhož nebudou muset investovat dodatečné prostředky. Nebudou si tak muset kupovat v bazarech levné a nevyhovující ojetiny jako doposud.

17 Osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (stejným způsobem jako pro účely příspěvku na péči) + opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách Výše příspěvku je 400,-- Kč měsíčně

18 Příspěvek bude od 1.1.2012 vyplácen měsíčně Výplatní místo – místně příslušný úřad práce Nutno požádat již v měsíci lednu Nelze vyplácet zpětně Jedná se o přechodném období možnosti podání žádosti – březen nebo duben V dalších letech nutno vždy od ledna příslušného roku

19 Unie Roska roska@roska. eu Karel Hrkal – prezident Unie Roska karelh@roska.eu Tel: 773 622 111 ¨


Stáhnout ppt "Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně."

Podobné prezentace


Reklamy Google