Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) ‏ OSPDN ČR www.spdn-cr.org KOMPLEXNÍ LÉČBA PSYCHOTIKŮ V LEGISLATIVĚ ČR 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) ‏ OSPDN ČR www.spdn-cr.org KOMPLEXNÍ LÉČBA PSYCHOTIKŮ V LEGISLATIVĚ ČR 1."— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) ‏ OSPDN ČR www.spdn-cr.org KOMPLEXNÍ LÉČBA PSYCHOTIKŮ V LEGISLATIVĚ ČR 1

2 Sdružuje regionální občanská sdružení rodičů a příbuzných osob s duševní poruchou AMICUS-BRNO, ANIMA OPAVA, FELICITAS PARDUBICE, ONDŘEJ-PRAHA, SANITY ZLÍN, ŠELA KOLÍN, SYMPATHEA o.p.s. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) ‏ ČR OSPDN ČR www.spdn-cr.org 2

3 3 komplexní léčba psychotiků Zákon č. 372/2011 Sb. o ZS § 9 Lůžková péče: a) akutní lůžková péče intenzivní, b) akutní lůžková péče standardní, c) následná lůžková péče,

4 4 komplexní léčba psychotiků Zákon č. 372/2011 Sb. o ZS § 47 (2) Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být propuštěn pacient, u něhož není zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obec- ní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta,

5 5 komplexní léčba psychotiků Zákon č. 108/2006 Sb. o soc. sl. § 92 Obecní úřad obce s rozšířenou působností c ) na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí ; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skuteč- nost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,

6 6 komplexní léčba psychotiků Zákon č. 108/2006 Sb. o soc. sl. § 52 Sociální služby poskytované ve zdravot- nických zařízeních lůžkové péče Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

7 7 komplexní léčba psychotiků Zákon č. 372/2011 Sb. o ZS 5.4 CHYBY A OMYLY PŘI DLOUHODOBÉ LÉČBĚ  OPOMINUTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE „Léčba schizofrenní poruchy musí být komplexní. Ve všech fázích onemocnění je třeba hodnotit i nutnost a možnosti PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE !“ Prof. MUDr. E. Češková: SCHIZOFRENIE a její léčba – 2. vydání – str.92-93

8 8 komplexní léčba psychotiků Zákon č. 108/2006 Sb. o soc. sl. Konečným hodnocením psychoterapie – psychosociální intervence – má být i hodnocení pacienta jak zvládá deset základních životních potřeb podle § 9 ZoSS

9 9 komplexní léčba psychotiků Zákon č. 108/2006 Sb. o soc. sl. DESET ZÁKL ŽIVOTNÍCH POTŘEB: § 9 (1) Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity, j) péče o domácnost. Podrobně jsou uvedeny v příl. č.1 Vyhl. č. 505/2006 Sb.

10 10 komplexní léčba psychotiků Závěr: Hlavní příčina nedostatku sociálních služeb všech druhů pro psychotiky: „česká psychiatrie nemá uceleně a podrobně zpracovanou strategii psychosociální léčby na úrovni STANDARDŮ A PROFESNÍCH POVINNOSTÍ“

11 11 Komplexní léčba psychotiků PROPADY PSYCHOTIKŮ DO SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ Lůžkové zařízení při propouštění pacien- ta nestanoví základní životní potřeby, které chronický psychotik potřebuje. 1) Ten nemá pak potřebné podklady k žádosti o příspěvek na péči. 2) Nejsou podklady pro komunitní plánování o jeho potřebě služeb.

12 12 Komplexní léčba psychotiků PROPADY PSYCHOTIKŮ DO SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ Důvody uvádí ředitelé psychiatrických léčeben: „ Základní problém spatřujeme ve faktu, že ačkoliv se o tzv. „hospitalizacích ze sociálních důvodů“ v různých textech hovoří, VZP ani žádná jiná instituce dosud nestanovila kritéria, podle kterých lze určit, zda se u konkrétního pacienta jedná o hospitalizaci ze zdravotních či ze sociálních důvodů. „ Viz: “Společné prohlášení ředitelů psych. léčeben ČR“ květen 2011

13 13 Komplexní léčba psychotiků Při nedostatku SS - rodiny a příbuzní nejsou schopni zajistit potřebné služby osobám s touto duševní poruchou(stáří, nemoc). Výsledkem bývá bezdomovectví. Tam du- ševně nemocní ohrožují své zdraví i s ná- sledkem smrti a čeká se až někoho napadnou. Až pak je prý „důvod“ k nedobrovolné hospitalizaci. Komplexní léčba psychotiků PROPADY PSYCHOTIKŮ DO SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ

14 14 komplexní léčba psychotiků Pro rodiny a příbuzné osob s touto duševní poruchou se vytváří nezměrné trauma otázkou: „Co s našimi pacienty bude až my zde nebudeme?“

15 15 komplexní léčba psychotiků CESTA K VĚČNOSTI

16 Děkuji za pozornost Ing. Josef Závišek, zavisek@volny.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) ‏ OSPDN ČR www.spdn-cr.org 16


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ NEMOCNÝM ČR (OSPDN ČR) ‏ OSPDN ČR www.spdn-cr.org KOMPLEXNÍ LÉČBA PSYCHOTIKŮ V LEGISLATIVĚ ČR 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google