Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od 01/12 Bc. Jitka Vrchotová, DiS. Vedoucí Poradny NRZP ČR, poradce pro neslyšící.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od 01/12 Bc. Jitka Vrchotová, DiS. Vedoucí Poradny NRZP ČR, poradce pro neslyšící."— Transkript prezentace:

1 Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od 01/12 Bc. Jitka Vrchotová, DiS. Vedoucí Poradny NRZP ČR, poradce pro neslyšící

2 O čem to dnes bude? Dávky státní sociální podpory (s.s.p.) Dávky státní sociální podpory (s.s.p.) Příspěvek na péči Příspěvek na péči Nové dávky - reforma Nové dávky - reforma Příspěvek na mobilitu Příspěvek na mobilitu Příspěvky na kompenzační Příspěvky na kompenzačnípomůcky Průkazy ZP,ZTP, ZTP/P Průkazy ZP,ZTP, ZTP/P

3 Změna kompetencí úřadů Orgány s.s.p., orgány pomoci v HN a další, které vykonávají státní správu, jsou: Úřad práce ČR – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu Úřad práce ČR – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty na www.mpsv.cz Kontakty na www.mpsv.cz

4 Dávky státní s.s.p. Zákon č. 117/1995 sb., o státní sociální podpoře dávky (především) pro rodiny s dětmi Rodičovský příspěvek Porodné Přídavky na děti Sociální příplatek Příspěvek na bydlení další (např. dávky pro pěstouny)

5 Částky ŽM od 1.1. 2012 Částka ŽM jednotlivce - 3 410 Kč/měs. Částka ŽM osoby – 1. v pořadí - 3 140 Kč/měs. Částka ŽM osoby – 2. nebo další v pořadí a) 2 830 Kč/měs. u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, b) 2 450 Kč/měs. u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let c) 2 140 Kč/měs. u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let d) 1 740 Kč/měs. u nezaopatřeného dítěte do 6 let.

6 Příklad Rodina: Manželé (matka + otec) 2 děti (věk 3 a 5 let) Životní minimum (ŽM) = 9 450 Kč

7 Porodné = příspěvek při narození dítěte Podmínky: jen pro první dítě jen pro první dítě jen, když je v rodině malý příjem jen, když je v rodině malý příjem (do 2,4 x ŽM) (do 2,4 x ŽM)

8 Přídavky na děti Podmínka Příjem rodiny do 2,4 x ŽM Výše přídavku – dle věku dítěte a) do 6 let 500 Kč/měsíc b) od 6 do 15 let 610 Kč/měsíc c) od 15 do 26 let 700 Kč/měsíc.

9 Rodičovský příspěvek rodičovský příspěvek prodloužený rodičovský příspěvek petice

10 Změny od 01/2012 1)Jednotná výše RP – 220 000 Kč – - rozděleno do 2-4 let věku dítěte - výši příspěvku lze měnit i opakovaně - max. 1x za 3 měsíce 2)Přechod z prodlouženého RP na PnP I. nebo II. stupeň dítě dlouhodobě ZP dítě dlouhodobě TZP

11 Rodičovský příspěvek Kombinace se školkou Kombinace se školkou Do 2 let – 4 – 6 hod. – děti ZP Do 2 let – 4 – 6 hod. – děti ZP Nebo 46 hod./měs. – děti bez ZP Nebo 46 hod./měs. – děti bez ZP Docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let. Docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

12 Otázky

13 Příspěvek na bydlení nejdéle po dobu 84 měsíců nejdéle po dobu 84 měsíců v období 10 kalendářních let v období 10 kalendářních let sčítají se všechny doby pobírání příspěvku na bydlení sčítají se všechny doby pobírání příspěvku na bydlení v posledních 10 letech před podáním žádosti v posledních 10 letech před podáním žádosti i při změně bytu u téže osoby. i při změně bytu u téže osoby.

14 Výjimky jde-li o byt, a) který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu b) v bytovém domě s byty zvláštního určení užívaný osobou, jejíž zdravotní stav to vyžaduje, c) zvláštního určení užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje, d) kde žijí výlučně osoba nebo společně posuzované osoby starší 70 let.

15 Sociální příplatek Od 1.1. 2012 zrušen Propad příjmů nahrazuje mimořádná okamžitá pomoc (dávky HN) a PnP

16 Dávky pomoci v HN Zákon č. 111/2006 3 dávky: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc

17 Otázky

18 Příspěvek na péči nové posuzování nové posuzování není důležitý zdrav. stav není důležitý zdrav. stav životní potřeby životní potřeby smlouvy s pečujícími smlouvy s pečujícími

19 Postup žádosti o PnP: Žádost Žádost Sociální pracovnice Sociální pracovnice Zpráva lékaře (dětský lékař x specialista) Zpráva lékaře (dětský lékař x specialista) Posudkový lékař Posudkový lékař Nahlédnutí do spisu – důležité! Nahlédnutí do spisu – důležité! Rozhodnutí Rozhodnutí (odvolání) (odvolání)

20 Odvolání Nově je odvolacím orgánem MPSV Nově je odvolacím orgánem MPSV Přezkum MPSV („zbytečné“) Přezkum MPSV („zbytečné“) Správní žaloba Správní žaloba Vzory Vzory

21 Nový systém posuzování 10 základních životních potřeb a) Mobilita b) Orientace c) Komunikace d) Stravování e) Oblékání a obouvání f) Tělesná hygiena g) Výkon fyziologické potřeby potřeby h) Péče o zdraví i) Osobní aktivity j) Péče o domácnost

22 Příspěvek na péči a životní potřeby a) a) stupeň I – 3 životní potřeby b) stupeň II - 4 nebo 5 životních potřeb c) stupeň III - 6 nebo 7 životních potřeb d) stupeň IV - 8 nebo 9 životních potřeb

23 Příspěvek na péči 4 stupně – částky u osob do 18 let a) 3 000 Kč - stupeň I (lehká závislost), b) 6 000 Kč - stupeň II (středně těžká závislost), c) 9 000 Kč - stupeň III (těžká závislost), d) 12 000 Kč - stupeň IV (úplná závislost). - Možnost zvýšení o 2 000 Kč/měs.

24 Zvýšení PnP u osob s nízkými příjmy u osob s nízkými příjmy náleží jen rodiči, který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let náleží jen rodiči, který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let Podmínka – příjem do 2x ŽM (za minulé ¼letí) Nenáleží – dětem v pěst. péči dětem v ústavech dětem které mají invalidní důchody

25 Otázky + přestávka

26 Zákonná ochrana rodičů Firma drží místo 3 roky Firma drží místo 3 roky Může být i déle, ale záleží na dohodě Může být i déle, ale záleží na dohodě (není povinnost) Těhotná žena nesmí být propuštěna! Těhotná žena nesmí být propuštěna! Žena (muž), pečující o dítě do 15 let může žádat kratší pracovní dobu Žena (muž), pečující o dítě do 15 let může žádat kratší pracovní dobu Nevýhoda – méně peněz Nevýhoda – méně peněz §

27 Pojištění rodičů Při pobírání příspěvku na péči Zdravotní i sociální – po celou dobu pobírání PnP, ale u I. stupně jen do 10 let věku dítěte Systém „hlavní pečující osoby“ Systém „hlavní pečující osoby“ Při pobírání rodičovského příspěvku Zdravotní – po celou dobu pobírání RP Zdravotní – po celou dobu pobírání RP Sociální – do 4 let věku dítěte Sociální – do 4 let věku dítěte

28 Sociální reforma Zákon č. 329/2011 3 nové systémy: Příspěvek na mobilitu Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Příspěvek na zvláštní pomůcku Karta sociálních systémů Karta sociálních systémů (průkaz TP, ZTP a ZTP/P)

29 Příspěvek na mobilitu nová dávka nová dávka nahrazuje příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na benzín nahrazuje příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na benzín pro všechny držitele ZTP a ZTP/P pro všechny držitele ZTP a ZTP/P nutné žádat každý rok nutné žádat každý rok výplata od měsíce ve kterém byla výplata od měsíce ve kterém byla podána žádost při větším dojíždění se nenavyšuje  při větším dojíždění se nenavyšuje 

30 Příspěvek na zvláštní pomůcku nově dávka „nároková“ – výhodné nově dávka „nároková“ – výhodné cena do 24 tis. Kč cena do 24 tis. Kč (jen u osob s příjmem do 8x ŽM) vždy spoluúčast vždy spoluúčast (10 %, nejméně 1 tis.Kč) max. výše příspěvku 350 tis.Kč max. výše příspěvku 350 tis.Kč nový seznam pomůcek nový seznam pomůcek

31 Výpůjčka zvláštní pomůcky novinka – jen některé pomůcky novinka – jen některé pomůcky stropní zvedací systém stropní zvedací systém schodišťová plošina schodišťová plošina schodolez schodolez smlouva mezi úřadem práce a uživatelem (zákonným zástupcem) smlouva mezi úřadem práce a uživatelem (zákonným zástupcem) instalaci a provoz, náklady na údržbu, opravy a revize hradí uživatel (možnost příspěvku) instalaci a provoz, náklady na údržbu, opravy a revize hradí uživatel (možnost příspěvku)

32 Příspěvek na nákup auta nově patří mezi „příspěvky na zvláštní pomůcku“ nově patří mezi „příspěvky na zvláštní pomůcku“ po uplynutí 120 kalendářních měsíců po uplynutí 120 kalendářních měsíců tj. 1x za 10 let (dříve 1x za 5 let) tj. 1x za 10 let (dříve 1x za 5 let) max. 200 tis. Kč. (dříve max. 100 tis. Kč) max. 200 tis. Kč. (dříve max. 100 tis. Kč) Nezapomínejte na pojištění! Nezapomínejte na pojištění! Vrácení DPH zachováno Vrácení DPH zachováno

33 Průkaz osoby se zdravotním postižením Probíhá postupná výměna starých průkazů Probíhá postupná výměna starých průkazů Staré průkazy platí dle platnosti, ale max. do 31.12. 2015 Staré průkazy platí dle platnosti, ale max. do 31.12. 2015 Nový způsob posuzování zdravotního stavu = podle PnP Nový způsob posuzování zdravotního stavu = podle PnP Bezplatná MHD a sleva Bezplatná MHD a sleva na dopravu zachována (nově karta sociálních systémů, která současně slouží jako průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P)

34

35 Posuzování nároku Životní potřeby jako u PnP Průkaz TP = PnP v I. stupni (lehká závislost). Průkaz ZTP = PnP ve II. stupni (středně těžká závislost) + osobám starším 18 let, které nezvládají životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Průkaz ZTP/P = PnP ve III. nebo IV. stupni (těžká a úplná závislost) + a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

36 Otázky

37 Pamatujte Ač si to úředník nemyslí, je jen člověk. Jednejte s úřady úřední cestou. Hlavně se nebát. Nebojte se obrátit na naši poradnu. Nebojte se obrátit na naši poradnu.

38 Bc. Jitka Vrchotová, DiS. Vedoucí Poradny NRZP ČR poradce pro neslyšící SMS: 735 105 585 Tel., fax: 266 753 431 E-mail: j.vrchotova@nrzp.cz www.nrzp.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od 01/12 Bc. Jitka Vrchotová, DiS. Vedoucí Poradny NRZP ČR, poradce pro neslyšící."

Podobné prezentace


Reklamy Google