Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociálně právní otázky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociálně právní otázky"— Transkript prezentace:

1 Sociálně právní otázky
Tereza Landová Sylvie Kruml Singerová

2 Průkazy osob se zdravotním postižením (OZP ) a nárok na příspěvek na mobilitu - nová úprava Zákon 329/2011 Sb. § 34 samostatné posuzování NÁROK NA PRUKAZ OZP osoba starší než 1 rok tělesné – smyslové - duševní postižení dlouhodobě nepříznivý zdravotního stav podstatné omezení pohyblivosti – orientace Příspěvek na mobilitu osoba s průkazem ZTP - ZTP/P výše: 400 Kč

3 Průkazy OZP - funkční postižení pohyblivosti nebo orientace včetně osob s poruchou autistického spektra TP= středně těžké ZTP= těžké ZTP/P = zvlášť těžké nebo úplné s potřebou průvodce

4 TP doma samostatná pohyblivost spolehlivá orientace venku
schopnost chůze se sníženým dosahem problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu zhoršená schopnost orientace

5 ZTP doma samostatná pohyblivost spolehlivá orientace venku
chůze se značnými obtížemi na krátké vzdálenosti značné obtíže s orientací

6 ZTP/P doma chůze se značnými obtížemi není schopna chůze venku
není schopna samostatné chůze pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku není schopna samostatné orientace

7 Příspěvek na péči (PnP)
Příspěvek je pro osobu, o kterou je pečováno Nárok osoba starší než 1 rok dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav děti: každodenní mimořádná péče jiné osoby dospělí: každodenní pomoc, dohled či péči jiné osoby stupeň závislosti - dle zvládání 10 ŽP Posuzování od r. 2012 děti - částečný posun st. nyní častěji st. dospělí : většinou 1. st.

8 Mimořádná péče Péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku. Režim a jeho zohlednění.

9 Základní životní potřeby červeně – děti a dospělí s CF , modře - pouze dospělí
a) mobilita, b) orientace c) komunikace d) stravování e) oblékání a obouvání f) tělesná hygiena g) výkon fyziologické potřeby h) péče o zdraví i) osobní aktivity j) péče o domácnost

10 Stupeň závislosti / výše příspěvku na péči/nezvládáni životních potřeb (ŽP)
 děti I. stupeň - lehká závislost – Kč – 3 ŽP II. stupeň - středně těžká závislost Kč – 4-5 ŽP III. stupeň - těžká závislost Kč – 6-7 ŽP IV. stupeň - úplná závislost Kč ŽP dospělí I. stupeň - lehká závislost Kč – 3-4 ŽP II. stupeň - středně těžká závislost Kč ŽP III. stupeň - těžká závislost Kč – 7-8 ŽP IV. stupeň - úplná závislost Kč ŽP

11 Zvýšení příspěvku na péči
zvýšení o 2000 Kč 2 důvody: 1. nízký příjem: dítě s PnP(kromě výjimek), rodič s PnP pečující o dítě 2. dítě se III. a IV. st. PnP v předškolním věku (4-7let) Nizký příjem =  všechny příjmy společně posuzovaných osob jsou nižší než dvojnásobek životního minima

12 Řízení o přiznání PnP nebo průkazu OZP
žádost podat na ÚP dle místa trvalého pobytu – vyplnění tiskopisů PnP - sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele OZP – neprovádí se sociální šetření výzva k vyjádření před vydáním rozhodnutí – ve spisu LP a zápis ze soc. šetření u PnP námitky – rozhodnutí - odvolání k MPSV -výzva před vydáním rozhodnutí - námitky - rozhodnutí - správní žaloba /lhůta 60 dní/ přerušení řízení pozvání k lékařské posudkové komisi

13 Námitka nesouhlas s lékařským posouzením - podat námitku!
věcné argumenty - vztah ke zdravotnímu stavu ne osobní důvody opírat se o platnou právní úpravu: - průkazy OZP: zákon 329/2011 Sb. § 34 - PnP: příloha č. 1 vyhl. č. 505/2006Sb. - nejv. správ. soud rozhodl- LP musí být úplný, srozumitelný a přesvědčivý pro účastníka řízení

14 Lékařská posudková komise
Režim nařízený lékařem - specialistou. Potřeba mimořádné každodenní péče. Nezvládáni 1 z aktivit = neschopnost zvládat základní ŽP. Probíhají jednání o změnách posuzování. Intervence JUDr. Biskup.

15 Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb máte právo nahlížet do spisu
máte právo činit si výpisy, máte právo žádat kopie spisu nebo jeho části sledovat časovou lhůtu, která umožňuje reakci lze požádat o prodloužení lhůty námitku, odvolání lze poslat: osobně, poštou – doporučeně, podat na podatelně příslušného úřadu, mailem či faxem i bez elektronického podpisu, ale! do 5 dnů nutno doručit osobně či poštou

16 Práva a povinnosti pečujících
Zdravotní pojištění pečující osoby PnP I.st. do 10 let věku dítěte PnP II- a více po celou dobu péče Péče o 1 dítě do 7 let nebo 2děti do 15 let Sociální pojištění pečující osoby Vyžádat potvrzení o době poskytování péče /ÚP/ a rozhodnutí o náhradní době pojištění u OSSZ. do 2 let od změny situace

17 Klub nemocných CF Pište landova@cfklub.cz petrovicova@cfklub.cz
Volejte: Domluvte si u nás návštěvu


Stáhnout ppt "Sociálně právní otázky"

Podobné prezentace


Reklamy Google