Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOTÁŘSTVÍ Renata Kraifová 4. A. ► Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) činnosti (notářský řád)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOTÁŘSTVÍ Renata Kraifová 4. A. ► Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) činnosti (notářský řád)"— Transkript prezentace:

1 NOTÁŘSTVÍ Renata Kraifová 4. A

2 ► Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) činnosti (notářský řád)

3 Základní pojmy ► Notářství (§ 2) = činnost, kterou se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám ► Notář (§ 1 odst. 1) = fyzická osoba splňující předpoklady podle notářského řádu, kterou stát pověřil notářským úřadem

4 ► Notářský úřad (§ 1 odst. 2) = rozumí se soubor pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem (dále jen „činnost notáře”) trvale spojený s místem výkonu této činnosti

5 Notář ► Sídlem notáře je sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován ► Počet notářů je závislý na počtu notářských úřadů ► Svou činnost vykonává za úplatu ► Jeho činnost je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlast. majetku s výjimkou správy vlast. majetku ► Za úplatu může vykonávat i činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou

6 ► Může být jmenován občan ČR, který: a) je způsobilý k právním úkonům a) je způsobilý k právním úkonům b) získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě b) získal vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě c) je bezúhonný c) je bezúhonný d) vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi d) vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi e) složil notářskou zkoušku e) složil notářskou zkoušku ► Předpoklady pro zahájení činnosti notáře: a) jmenování a) jmenování b) složení slibu do rukou ministra b) složení slibu do rukou ministra c) pořízení úředního razítka c) pořízení úředního razítka d) uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu d) uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu

7 ► Pracovníci notáře: a) Notářský koncipient = ten, kdo je zapsán v seznamu a) Notářský koncipient = ten, kdo je zapsán v seznamu notářských koncipientů notářských koncipientů b) Notářský kandidát = ten, kdo je zapsán v seznamu b) Notářský kandidát = ten, kdo je zapsán v seznamu notářských kandidátů notářských kandidátů c) Další pracovníci notáře c) Další pracovníci notáře

8 Činnost notáře ► sepisování veřejných listin o notářských úkonech ► osvědčování právně významných skutečností a prohlášení ► přijímání listin do úschovy - přijímání závětí, cenných papírů a jiných listin papírů a jiných listin ► přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám ► poskytování právních rad

9 ► zastupování v jednání s fyzickými či právnickými osobami (jen v některých případech) ► sepisování listin ► výkon správy majetku a zastupování v této věci ► správce konkurzní podstaty ► jiná činnost

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "NOTÁŘSTVÍ Renata Kraifová 4. A. ► Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) činnosti (notářský řád)"

Podobné prezentace


Reklamy Google