Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_5."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_5 Tematická oblast:Právo a mezinárodní vztahy Cílová skupinažáci školy Téma:PRÁVNÍ OCHRANA OBČANA Anotace: Seznámení žáků a právní ochranou občana Autor:Mgr. Jana Bergmannová Datum vytvoření:15.10.2013

2 5. PRÁVNÍ OCHRANA OBČANA Orgány právní ochrany:  Soudy  Státní zastupitelství  Advokáti  Notáři  Ombudsman

3 Státní zastupitelství  Je úřad, který stíhá trestné činy, hájí veřejný zájem.  Podstata činnosti státního zástupce - v trestním řízení řídí policii, připravuje a podává obžalobu, u soudu zastupuje stát.  Bezúhonní občané ČR starší 25 let s magisterským právnickým vzděláním a odbornou zkouškou po minimálně 3 letech praxe.  Nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti, ostatní jsou jmenováni na dobu neurčitou ministrem spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce.

4 Soustava státních zastupitelství  okresní  krajské  vrchní  nejvyšší

5 Advokáti  Poskytují právní pomoc v celém rozsahu.  Zastupují své klienty před soudy i ostatními orgány.  Bezúhonný absolvent vysoké školy s právnickým zaměřením v magisterském programu s advokátskou zkouškou po mininimálně 3 letech praxe.

6 Notáři  Sepisují veřejné listiny (např. závěť, smlouvu apod.), osvědčují právně významné skutečnosti (např. vidimace - shoda opisu a kopie listiny), ověřují podpisy apod.  Notáře jmenuje ministr spravedlnosti.  Jejich počet je omezen.  Bezúhonní občané ČR s magisterským právnickým vzděláním a notářskou zkouškou po minimálně 5 letech praxe.

7 Veřejný ochránce práv  Ombudsman  Chrání osoby před nečinností úřadů nebo před nesprávnou činností, je-li v rozporu s právem.  Jedná na základě podnětu nebo z vlastní iniciativy.  Nemá žádné výrazné pravomoci, pouze provádí šetření a navrhuje opatření k nápravě. Dále informuje poslaneckou sněmovnu a veřejnost o své činnosti.  Volen na návrh Senátu ČR a prezidenta na 6 let pouze na 2 bezprostředně po sobě jdoucí období.  Každý, kdo může být zvolen do senátu (nemusí mít právnické vzdělání).

8 Použitá literatura a zdroje EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003, ISBN 80- 86285-68-5. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk,s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7380-233-2. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. ZUBÍKOVÁ, Zdeňka; DRÁBOVÁ, Renáta. Společenské vědy v kostce. Praha: Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0190-6.


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_5."

Podobné prezentace


Reklamy Google