Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní systém České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní systém České republiky"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní systém České republiky
Ing. Vladimír KRULÍK 31. března 2009 CESES FSV UK Praha

2 Osnova 1. Úvod 2. Bezpečnostní systém ČR 3. Závěr - dotazy

3 MOC ZÁKONODÁRNÁ Senát PČR - orgány Senátu PČR
Výbory : Ústavně - právní výbor Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Výbor pro záležitosti Evropské unie Výbor pro zdravotní a sociální politik Komise : Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

4 MOC ZÁKONODÁRNÁ Senát PČR - orgány Senátu PČR
Stálé delegace: Stálá delegace PČR do Euro-středomořského parlamentního shromáždění Stálá delegace PČR do Meziparlamentní unie, Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE Stálá delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Stálá delegace PČR do Středoevropské iniciativy Stálá delegace PČR ZEU - Prozatímního shromáždění pro Evropskou bezpečnost a obranu

5 MOC ZÁKONODÁRNÁ Poslanecká sněmovna PČR - orgány PS PČR
Výbory : Hospodářský výbor Petiční výbor Rozpočtový výbor Ústavně právní výbor Výbor pro bezpečnost Výbor pro evropské záležitosti Výbor pro obranu Výbor pro sociální politiku Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Výbor pro zdravotnictví Výbor pro životní prostředí Zahraniční výbor Zemědělský výbor

6 MOC ZÁKONODÁRNÁ Poslanecká sněmovna PČR - orgány PS PČR
Komise : Stálá komise pro bankovnictví Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS Stálá komise pro kontrolu činnosti NBÚ Stálá komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky PČR Stálá komise pro otázky Ústavy Stálá komise pro sdělovací prostředky Delegace : Stálá delegace do Meziparlamentní unie Stálá delegace do Parlamentního shromáždění NATO Stálá delegace do Parlamentního shromáždění OBSE Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

7 MOC VÝKONNÁ státní správa - president republiky
Vojenská kancelář prezidenta republiky (Praha) Hradní stráž (Praha)

8 MOC VÝKONNÁ státní správa - ministerstva
Ministerstvo zahraničních věcí zastupitelské úřady Ministerstvo obrany (součástí MO je Generální štáb AČR, který zabezpečuje velení armádě) Armáda České republiky vojenské útvary a zařízení vojenské záchranné útvary vojenské správní úřady - krajská vojenská velitelství (sídla a územní obvody dle krajského členění včetně hl. m. Prahy) Vojenská policie Vojenské zpravodajství

9 MOC VÝKONNÁ státní správa - ministerstva
Ministerstvo vnitra Úřad pro zahraniční styky a informace (Praha) Policie ČR (útvary policie zřizuje ministr dle §3 zákona č. 283/1991 Sb.): Policejní prezídium (Praha): útvary s celorepublikovou působností útvary s územně vymezenou působností krajské správy PČR (hl. m. Prahy, Jihočeského, Středočeského, Východočeského Západočeského Severočeského, Jihomoravského a Severomoravského kraje) , okresní ředitelství PČR obvodní oddělení PČR Hasičský záchranný sbor : Generální ředitelství HZS (součást MV) (Praha): hasičské záchranné sbory krajů (sídla krajů, kromě HZS Středočeského kraje, jehož sídlem je Kladno) zařízení civilní ochrany

10 MOC VÝKONNÁ státní správa - ministerstva
Ministerstvo průmyslu obchodu Státní energetická inspekce (Praha) ústřední inspektorát (Praha) územní inspektoráty (sídla a správní obvody shodné s krajským členěním včetně hl. m. Prahy) Česká obchodní inspekce (Praha) inspektoráty (sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel) Puncovní úřad (Praha)

11 MOC VÝKONNÁ státní správa - ministerstva
Ministerstvo zdravotnictví Inspektorát omamných a psychotropních látek (součást MZ) (Praha) Státní ústav pro kontrolu léčiv (Praha) krajské hygienické stanice (sídla a správní obvody stanoveny v př zákona č. 258/2000 Sb.) územní pracoviště (místa stanovena v př. 3 zákona č. 258/2000 Sb.) zdravotnická záchranná služba územní střediska záchranné služby s výjezdovými skupinami (síť zařízení a pracovišť stanovena v §3 Vyhl. č. 434/1992 Sb.) letecká záchranná služba (§4 Vyhl. č. 434/1992 Sb. - součást příslušného územního střediska, kromě krajů Zlínského, Středočeského, Pardubického a Karlovarského) Státní zdravotní ústav, p. o. (Praha)

12 MOC VÝKONNÁ státní správa - ministerstva
Ministerstvo spravedlnosti Státní zastupitelství : Nejvyšší státní zastupitelství (Brno) Vrchní státní zastupitelství (Praha, Olomouc) krajská státní zastupitelství (Praha - Městské státní zastupitelství a Krajské státní zastupitelství, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava) okresní státní zastupitelství (sídla okresů) Vězeňská služba ČR (území ČR, nestanoví-li zákon či mezinárodní smlouva jinak - §1 zákona č. 555/1992 Sb.): generální ředitelství: vazební věznice věznice Vězeňská stráž Justiční stráž

13 MOC VÝKONNÁ státní správa - ministerstva
Ministerstvo financí Generální ředitelství cel (Praha) celní ředitelství (Brno, Č. Budějovice, H. Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí n/Labem) celní úřady (sídla a správní obvody stanoveny v přílohách 2 a 3 zákona č. 185/2004 Sb.) Územní finanční orgány finanční ředitelství (sídla a správní obvody stanoveny v příloze 3 zákona č. 531/1990 Sb.) finanční úřady (sídla a správní obvody stanoveny v přílohách 1 a 2 zákona č. 531/1990 Sb.) Středisko cenných papírů, p. o.

14 MOC VÝKONNÁ státní správa - ministerstva
Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Brno) Ministerstvo dopravy Státní plavební správa (Praha) Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí (Praha) ústředí (Praha): oblastní inspektoráty (Praha, Brno, Č. Budějovice, H. Brod, H. Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí n/Labem) Český hydrometeorologický ústav (Praha)

15 MOC VÝKONNÁ státní správa - ministerstva
Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa ČR (území ČR) krajské veterinární správy (sídla a správní obvody shodné s krajským členěním, na území hl. m. Prahy vykonává působnost Městská veterinární správa) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (Brno) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Brno) ústřední inspektorát (Brno) inspektoráty (sídla a správní obvody stanoveny v §1 zákona č /2002 Sb.) Rostlinolékařská správa (Praha) Česká plemenářská inspekce (Praha) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Brno)

16 Ústřední správní úřady podřízené vládě a jim podřízené správní úřady
Český báňský úřad (Praha) obvodní báňské úřady (Kladno, Plzeň, Sokolov, Trutnov, Brno, Most, Ostrava, Příbram, Liberec) báňská záchranná služba : hlavní báňské záchranné stanice (územní celky stanoví ČBÚ) závodní báňské záchranné stanice (u organizací stanovených v §7 Vyhlášky č. 447/2001) báňské záchranné sbory záchranných stanic a státní báňské správy Úřad průmyslového vlastnictví (Praha) Správa státních hmotných rezerv (Praha) - ústředí (Praha) účelové organizační jednotky (z rozhodnutí předsedy SSHR) Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Praha) (plní funkce Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní) Národní bezpečnostní úřad (Praha) Energetický regulační úřad (Jihlava) Český telekomunikační úřad (Praha)

17 Ostatní instituce v podřízenosti vlády
Bezpečnostní informační služba (Praha)

18 Nestálé výkonné a koordinační orgány Ústřední povodňová komise
Poradní orgány vlády Bezpečnostní rada státu pracovní orgány BRS Výbor pro obranné plánování Výbor pro civilní nouzové plánování Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky Výbor pro zpravodajskou činnost Ústřední krizový štáb Legislativní rada vlády Nestálé výkonné a koordinační orgány Ústřední povodňová komise

19 Ostatní - nezávislé orgány
Ústřední správní úřady jež nejsou podřízeny vládě a jim podřízené správní úřady Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Brno) Ostatní - nezávislé orgány Česká národní banka (Praha) Nejvyšší kontrolní úřad (Praha) Úřad pro ochranu osobních údajů (Praha) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (Praha) Veřejný ochránce práv (Brno)

20 SAMOSPRÁVA - hlavní město Praha
orgány hlavního města Prahy zastupitelstvo hlavního města Prahy rada hlavního města Prahy primátor Magistrát hlavního města Prahy (vykonává státní správu v přenesené působnosti) orgány městských částí zastupitelstvo městské části rada městské část úřad městské části poradní a pracovní orgány povodňové komise povodňová komise hl. města Prahy povodňová komise městské části stanovené Statutem hl. m. Prahy s kompetencemi obce s rozšířenou působností povodňová komise městské části městská policie

21 orgány krajů SAMOSPRÁVA - kraje zastupitelstvo kraje rada kraje
hejtman krajský úřad (vykonává státní správu v přenesené působnosti) okresní střediska záchranné služby (s výjezdovými skupinami) stráže přírody poradní a pracovní orgány povodňová komise kraje

22 SAMOSPRÁVA - obce s rozšířenou působností
orgány obcí zastupitelstvo obce rada obce obecní úřad obce s rozšířenou působností (vykonává státní správu v přenesené působnosti) obecní (městská) policie jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zařízení civilní ochrany poradní a pracovní orgány povodňová komise obce s rozšířenou působností

23 SAMOSPRÁVA - obce orgány obcí zastupitelstvo obce rada obce
obecní úřad obecní (městská) policie jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zařízení civilní ochrany poradní a pracovní orgány povodňová komise obce

24 MOC SOUDNÍ Ústavní soud (Brno) Nejvyšší soud (Brno)
Nejvyšší správní soud (Brno) Vrchní soudy (Praha, Olomouc) Krajské soudy s pobočkami (Praha - Městský soud a Krajský soud, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava) Okresní soudy s pobočkami (sídlech okresů)

25 NEVLÁDNÍ ORGANIZACE Český červený kříž oblastní spolky ČK
Vodní záchranná služba ČK (místní skupiny) Horská služba (Praha, Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant, Bedřichov, Špindlerův Mlýn, Boží Dar, Deštné v Orlických horách, Železná Ruda-Špičák, Bělá pod Pradědem - Domašov) Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Krušné hory, Orlické hory, Šumava Speleologická záchranná služba Kynologická služba záchranné kynologické organizace záchranné brigády kynologů záchranné kynologická organizace Soukromé bezpečnostní služby Bezpečnostní komunita

26 PRŮŘEZOVÉ ORGÁNY - orgány krizového řízení
vláda ministerstva a jiné správní úřady pracoviště krizového řízení krizový štáb Česká národní banka orgány kraje a ostatní org. s územní působností (vč. hl. m. Prahy) kraje bezpečnostní rada kraje Hasičský záchranný sbor kraje Policie ČR obce bezpečnostní rada obce krizový štáb obce

27 Integrovaný záchranný systém speciální průřezový subsystém
základní složky integrovaného záchranného systému Hasičský záchranný sbor České republiky zdravotnická záchranná služba Policie České republiky jednotky PO zařazené do plošného pokrytí krajů jednotkami PO ostatní složky IZS síly a prostředky ozbrojených sil ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory ostatní záchranné sbory orgány ochrany veřejného zdraví havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby zařízení civilní ochrany neziskové organizace a sdružení, použitelné k záchranným pracím stálé orgány pro koordinaci integrovaného záchranného systému operační a informační střediska IZS operační a informační středisko GŠ HZS operační střediska HZS krajů


Stáhnout ppt "Bezpečnostní systém České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google