Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEHLED STAVU VYŘIZOVÁNÍ HLAVNÍCH AGEND SPRÁVY KN A PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální 24. 5. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEHLED STAVU VYŘIZOVÁNÍ HLAVNÍCH AGEND SPRÁVY KN A PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální 24. 5. 2007."— Transkript prezentace:

1 PŘEHLED STAVU VYŘIZOVÁNÍ HLAVNÍCH AGEND SPRÁVY KN A PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální 24. 5. 2007

2 Základní informace  Správu KN ČR vykonává 14 KÚ prostřednictvím 107 KP  V KN bylo k 31. 12. 2006 evidováno: 16 900 tis. parcel KN 5 200 tis. parcel ZE 3 800 tis. budov 1 400 jednotek pro 7 800 oprávněných osob na 5 400 tis. LV  Digitální forma katastrální mapy – 34% k.ú. z celkového počtu 13 027.

3 Zápisy práv vkladem do katastru nemovitostí  V roce 2006 bylo vyřízeno 626 tis. návrhů na vklad do KN  Za posledních 5 let nárůst počtu podaných návrhů o 65%, tj. o 13% ročně  Důsledek pokračujícího rozvoje trhu s nemovitostmi v ČR  1,4 milionu nových samostatně obchodovatelných jednotek  Rozvoj hypotéčního úvěrování (153 tis. návrhů na zápis zástavních práv x 32 tis. v roce 2001)  Přes uvedený růst se daří zkracovat lhůty vyřízení (mimo HMP pod 1 měsíc, v Praze 2,5)

4 Vklady do KN v ČR 2004-2007

5 Vklady do KN Praha

6

7 Zápisy záznamem do katastru nemovitostí  V roce 2006 bylo vyřízeno 910 tis. Podání k zápisu záznamem.  Nárůst provedených zápisů za posledních 5 let představuje 119 %, tj. 24 % ročně.  Rozhodující vliv – exekuce => zápisy a výmazy těchto poznámek v loňském roce 528 tis.  Lhůty zápisů záznamem se ve všech krajích pohybují pod zákonnou hranicí 30 dnů

8 Zápisy záznamem - ČR 2004-2007

9 Zápisy záznamem - Praha

10

11 Geometrické plány  V posledních letech stabilní  Vyhláška č. 26/2007 Sb. – potvrzení do 10 prac. dnů

12 Geometrické plány - Praha  Lhůta často překročena – snaha o nápravu

13 Poskytování údajů z KN  V roce 2006 se konečně dostavilo očekávané zastavení nárůstu žádostí o informace u přepážek KP  Nárůst o cca 15% ročně je pokrýván elektronickou formou poskytování informací  Výpisy z DP s el. značkou (od roku 2006 LV, od 2007 i kopie mapy KN),  výstupy pro ověřovatele 50 Kč/výstup. Ověřovatelé (Obce, ČP, Notáři, HK) mají ceny podle svých předpisů  Nový stavební zákon – „doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí“

14 Poskytování údajů z KN

15 Digitalizace katastrálních map

16  Zajištění digitální formy katastrální mapy je jedním z předpokladů pro zachování rychlosti služeb bez zvyšování počtu zaměstnanců  Splnění do konce roku 2014 předpokládá Směrnice EU o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)  Urychlení je cílem zakotveným v programovém prohlášení vlády ČR  Zbývá dokončit 8 500 k.ú. převážně s mapou v sáhovém měřítku odvozenou z původní mapy PK  Současné kapacity (cca 850 zaměstnanců) jsou pro splnění tohoto úkolu nedostatečné

17 Digitalizace katastrálních map  Je zpracován záměr zajištění zdrojů k dokončení digitalizace zvýšení poplatků za zápisy do KN (obsahuje i předpoklad cca 20% zapojení soukromého sektoru)  Bude třeba postupovat tempem cca 1200 k.ú. ročně  Do doby dokončení digitalizace SGI (včetně převodu parcel ZE) je poskytována orientační mapa parcel  OMP  Rastr map KN doplněný definičními dody parcel a kresbu polohopisu od data skenování  Je poskytována i na DP - bezúplatně

18 Orientační mapa parcel

19 Cíle a významné záměry  Zkrácení lhůt zápisů do KN v Praze pod hranici stanovenou zákonem do konce letošního roku  V - 1,5 měsíce, Z - 0,7 měsíce  Zahájení masové digitalizace map (podmíněno zdroji)  Rozšiřování využití elektronické komunikace a přebírání dat k zápisu do KN s max. mírou automatizace  Elektronický návrh na zápis do KN je již umožněn  Snaha o komunikaci s exekučním rejstříkem  V budoucnu přímé zápisy do KN (dědictví, kvitance)  Poskytování dat KN prostřednictvím webových služeb  Popisné informace, mapové služby (bezúplatně) – připravujeme  Rozšíření funkčnosti aplikace Nahlížení do KN (700 tis. přístupů/měsíc)

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PŘEHLED STAVU VYŘIZOVÁNÍ HLAVNÍCH AGEND SPRÁVY KN A PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE Karel Štencel Český úřad zeměměřický a katastrální 24. 5. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google