Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řeky Mgr. Petr Králík. Obsah Vodstvo na souši Vodstvo na souši Vodní toky Vodní toky Vznik a ústí řek Vznik a ústí řek Co na řekách měříme Co na řekách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řeky Mgr. Petr Králík. Obsah Vodstvo na souši Vodstvo na souši Vodní toky Vodní toky Vznik a ústí řek Vznik a ústí řek Co na řekách měříme Co na řekách."— Transkript prezentace:

1 Řeky Mgr. Petr Králík

2 Obsah Vodstvo na souši Vodstvo na souši Vodní toky Vodní toky Vznik a ústí řek Vznik a ústí řek Co na řekách měříme Co na řekách měříme Části toku Části toku Režim vodních toků Režim vodních toků

3 Vodstvo na souši Povrchové vody stékající nebo zadržené v přirozených nebo umělých vodních nádržích stékající nebo zadržené v přirozených nebo umělých vodních nádržích zdroj: atmosférické srážky, tající led, prameny zdroj: atmosférické srážky, tající led, prameny chemické složení: chemické složení: H 2 O H 2 O minerál. látky - chloridy, uhličitany, sírany... kovy – Fe … minerál. látky - chloridy, uhličitany, sírany... kovy – Fe … plyny - NO X, N, O 2... plyny - NO X, N, O 2...

4 Vodní toky s nesoustředěným odtokem srážkové vody – ron s nesoustředěným odtokem srážkové vody – ron se soustředěným odtokem srážkové vody - koryto - potok, řeka... se soustředěným odtokem srážkové vody - koryto - potok, řeka... - říční síť - hlavní řeka a její přítoky  řádovost toků - počítáme od hlavní řeky - říční síť - hlavní řeka a její přítoky  řádovost toků - počítáme od hlavní řeky

5 Vznik řek pramen pramen zdrojnice zdrojnice soutok 2 a více řek (Vltava, Orlice) soutok 2 a více řek (Vltava, Orlice) jezero (Bajkal  Angara) jezero (Bajkal  Angara) tající ledovec (Rhôna ) tající ledovec (Rhôna )

6 Ústí řek do jiné řeky do jiné řeky jezera jezera oceánu oceánu propadem  podzemní řeka propadem  podzemní řeka

7 Typy ústí limanové limanové přímé přímé nálevkovité (estuáriové) nálevkovité (estuáriové) deltovité deltovité vysunutá delta vysunutá delta Jaký typ ústí je na obrázku?

8 Typy ústí S pomocí školního atlasu zjistěte jaký typ ústí mají asijské veletoky: OBLENAJENISEJGANGAINDUS

9 Měříme délku toku - od pramene k ústí délku toku - od pramene k ústí spád toku = výškový rozdíl spád toku = výškový rozdíl průtok = objem protečený za 1 s průtok = objem protečený za 1 s plochu povodí = území odkud je voda odváděna do hlavního toku plochu povodí = území odkud je voda odváděna do hlavního toku rozvodí = hranice mezi dvěma povodími rozvodí = hranice mezi dvěma povodími vodní stav - výška hladiny, určena vodočtem vodní stav - výška hladiny, určena vodočtem

10 Měříme objem odtoku - objem vody odtečené korytem za určitý čas [km 3 ]; objem odtoku - objem vody odtečené korytem za určitý čas [km 3 ]; specifický poměrný odtok - objem vody odték. za jednotku času z jednotky plochy povodí [m 3 /s.km 2 ] specifický poměrný odtok - objem vody odték. za jednotku času z jednotky plochy povodí [m 3 /s.km 2 ] odtoková výška - vrstva vody rovnoměrně rozložené na ploše povodí odtečená za určitý čas [mm/rok] odtoková výška - vrstva vody rovnoměrně rozložené na ploše povodí odtečená za určitý čas [mm/rok] koeficient odtoku - poměr mezi odtokovou výškou a výškou úhrnu srážek koeficient odtoku - poměr mezi odtokovou výškou a výškou úhrnu srážek

11 NEJ… Víte, které řeky na světa mají: nejdelší délku toku ? nejdelší délku toku ? největší průtok ? největší průtok ? největší plochu povodí ? největší plochu povodí ?

12 NEJ... nejdelší řeky: Amazonka (Apurimak); Nil (Kagera); Jang-c-tiang; Mississippi (Misouri); Chuang-che nejdelší řeky: Amazonka (Apurimak); Nil (Kagera); Jang-c-tiang; Mississippi (Misouri); Chuang-che největší průtok: Amazonka; Kongo (Zair); Madeira; Jang-c-tiang; Orinoko největší průtok: Amazonka; Kongo (Zair); Madeira; Jang-c-tiang; Orinoko největší povodí: Amazonka; Kongo; Mississippi; Jenisej; Lena největší povodí: Amazonka; Kongo; Mississippi; Jenisej; Lena

13 Povodí evropských řek Víte, kde v České republice se stýkají rozvodnice řek Labe, Moravy a Odry?

14 Části toku horní horní střední střední dolní dolní Víte, která část toku je zachycena na fotografii? Jak se takovému klikatění řeky říká?

15 Režim vodních toků určen podle odtoku vody určen podle odtoku vody závisí na: závisí na: geologickém podloží geologickém podloží povrchu povrchu druhu a typu půdy druhu a typu půdy rázu vegetace (lesy přitahují více srážek) rázu vegetace (lesy přitahují více srážek) podnebí oblasti - srážky, výpar, teplota podnebí oblasti - srážky, výpar, teplota

16 Režim vodních toků rovníkový - Amazonka, Orinoko, Kongo,.. rovníkový - Amazonka, Orinoko, Kongo,.. monzunový - Ganga, Mekong, Indus,... monzunový - Ganga, Mekong, Indus,... subtropický - Chellif subtropický - Chellif oceánsko dešťový - Rýn, Labe, Temže, Seina oceánsko dešťový - Rýn, Labe, Temže, Seina pevninský dešťovo sněhový - Ob, Jenisej, Lena, Volha pevninský dešťovo sněhový - Ob, Jenisej, Lena, Volha ledovcový - Rhona, horní tok Chuang-che ledovcový - Rhona, horní tok Chuang-che

17 Seznam použitých zdrojů KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy : [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5305-850 KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy : [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5305-850 [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Volynka- Riverhead.JPG [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Volynka- Riverhead.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Volynka- Riverhead.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Volynka- Riverhead.JPG [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tvdjava_iz_vazduha.jpg [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tvdjava_iz_vazduha.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tvdjava_iz_vazduha.jpg [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nile_River_and_delta_from_orbit.jpg [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nile_River_and_delta_from_orbit.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nile_River_and_delta_from_orbit.jpg [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ob_river_-a.jpg [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ob_river_-a.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ob_river_-a.jpg [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europ%C3%A4ische_Wasserscheiden.png [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europ%C3%A4ische_Wasserscheiden.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europ%C3%A4ische_Wasserscheiden.png [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meander- Cuckmere_River-MT.JPG [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meander- Cuckmere_River-MT.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meander- Cuckmere_River-MT.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meander- Cuckmere_River-MT.JPG


Stáhnout ppt "Řeky Mgr. Petr Králík. Obsah Vodstvo na souši Vodstvo na souši Vodní toky Vodní toky Vznik a ústí řek Vznik a ústí řek Co na řekách měříme Co na řekách."

Podobné prezentace


Reklamy Google