Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řeky Mgr. Petr Králík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řeky Mgr. Petr Králík."— Transkript prezentace:

1 Řeky Mgr. Petr Králík

2 Obsah Vodstvo na souši Vodní toky Vznik a ústí řek Co na řekách měříme
Části toku Režim vodních toků

3 Vodstvo na souši Povrchové vody
stékající nebo zadržené v přirozených nebo umělých vodních nádržích zdroj: atmosférické srážky, tající led, prameny chemické složení: H2O minerál. látky - chloridy, uhličitany, sírany ... kovy – Fe … plyny - NOX, N, O2 ...

4 Vodní toky s nesoustředěným odtokem srážkové vody – ron
se soustředěným odtokem srážkové vody - koryto - potok, řeka ... - říční síť - hlavní řeka a její přítoky  řádovost toků - počítáme od hlavní řeky

5 Vznik řek pramen zdrojnice jezero (Bajkal  Angara)
soutok 2 a více řek (Vltava, Orlice) jezero (Bajkal  Angara) tající ledovec (Rhôna)

6 Ústí řek do jiné řeky jezera oceánu propadem  podzemní řeka

7 nálevkovité (estuáriové) deltovité vysunutá delta
Typy ústí limanové přímé nálevkovité (estuáriové) deltovité vysunutá delta Jaký typ ústí je na obrázku?

8 Typy ústí S pomocí školního atlasu zjistěte jaký typ ústí mají asijské veletoky: OB LENA JENISEJ GANGA INDUS

9 Měříme délku toku - od pramene k ústí spád toku = výškový rozdíl
průtok = objem protečený za 1 s plochu povodí = území odkud je voda odváděna do hlavního toku rozvodí = hranice mezi dvěma povodími vodní stav - výška hladiny, určena vodočtem

10 Měříme objem odtoku - objem vody odtečené korytem za určitý čas [km3];
specifický poměrný odtok - objem vody odték. za jednotku času z jednotky plochy povodí [m3/s.km2] odtoková výška - vrstva vody rovnoměrně rozložené na ploše povodí odtečená za určitý čas [mm/rok] koeficient odtoku - poměr mezi odtokovou výškou a výškou úhrnu srážek

11 NEJ… Víte, které řeky na světa mají: nejdelší délku toku ?
největší průtok ? největší plochu povodí ?

12 NEJ... nejdelší řeky: Amazonka (Apurimak); Nil (Kagera); Jang-c-tiang; Mississippi (Misouri); Chuang-che největší průtok: Amazonka; Kongo (Zair); Madeira; Jang-c-tiang; Orinoko největší povodí: Amazonka; Kongo; Mississippi; Jenisej; Lena

13 Povodí evropských řek Víte, kde v České republice se stýkají rozvodnice řek Labe, Moravy a Odry?

14 Části toku horní střední dolní
Víte, která část toku je zachycena na fotografii? Jak se takovému klikatění řeky říká?

15 Režim vodních toků závisí na: určen podle odtoku vody povrchu
geologickém podloží povrchu druhu a typu půdy rázu vegetace (lesy přitahují více srážek) podnebí oblasti - srážky, výpar, teplota

16 Režim vodních toků rovníkový - Amazonka, Orinoko, Kongo,..
monzunový - Ganga, Mekong, Indus, ... subtropický - Chellif oceánsko dešťový - Rýn, Labe, Temže, Seina pevninský dešťovo sněhový - Ob, Jenisej, Lena, Volha ledovcový - Rhona, horní tok Chuang-che

17 Seznam použitých zdrojů
KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy : [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Řeky Mgr. Petr Králík."

Podobné prezentace


Reklamy Google