Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Matematika a její využití v geografii Voda Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Matematika a její využití v geografii Voda Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Matematika a její využití v geografii Voda Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Obsah Délka řeky Plocha povodí Spád řeky Sklon řeky Průtok Hustota říční sítě Plocha povodí Specifický odtok Režim odtoku 2

3 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Délka toku L 5 nejdelších řek světa (v km) 1. Amazonka - Ucayali - Apurimac 7 062 2. Nil - Kagera 6 695 3. Chang Jiang (Jang-c‘-ťiang) 6 300 4. Mississippi - Missouri 6 275 5. Jenisej - Angara - Selenga 5 539 Vzdálenost od počátku ke konci vodního toku vyjadřujeme v km. Počátek: pramen, vyvěračka, výtok z jezera, výtok z ledovce atd. Konec: ústí do jiné řeky, jezera nebo moře, ponor, vyschnutí atd. 5 nejdelších řek ČR (v km) 1. Vltava 430 2. Labe 370 3. Ohře 291 4. Morava 246 5. Berounka (Mže) 243 3

4 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Plocha povodí 5 řek podle největší plochy povodí 1.Amazonka6 915 000 km 2 2.Kongo3 680 000 3. Paraná3 100 000 4. Ob2 990 000 5. Mississippi2 980 000 Povodí je oblast, ze kterého je veškerá voda odváděna do jedné řeky. Uvádí se v km 2. 4

5 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Spád řeky Výškový rozdíl mezi dvěma libovolnými body na řece (vyjadřujeme v metrech). Příklad: Vypočítejte nadmořskou výšku pramene řeky Labe, jestliže od pramene Labe po místo, kde opouští řeka Labe ČR u Hřenska, je spád 1272 m. ΔH = 1 272 H 1 = 115 H 2 = ? H 2 = 1 272 + 115 = 1 387 Labe pramení ve výšce 1 387 m n.m. Víte, že pramen Labe na Labské louce leží asi o několik desítek metrů mimo známý symbolicky upravený pramen pro turisty. Je tam stěna, na které je vyobrazeno 26 znaků měst, kterými řeka protéká (českých i německých). 5

6 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Sklon řeky I Poměr spádu k délce sledovaného území (vyjadřujeme v promilích). Příklad: Vypočítejte sklon řeky Bečvy po soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy (228 m n.m. Valašské Meziříčí) po soutok s řekou Moravou (195 m n.m.), jestliže její délka činí 61,5 km. Rožnovská Bečva (pramení na úpatí kopce Vysoká) 950 m n.m., délka 37,6 km, Q = 3,5 m 3.s -1, plocha povodí 254,4 km 2 Vsetínská Bečva (pramení na úpatí kopce Čarták) 910 m n.m., délka 58,8 km, Q = 9,18 m 3.s -1, plocha povodí 734 km 2 ΔH = H 2 - H 1 = 228 – 195 = 33 m Interpretujte výsledek do praxe. ‰ 6

7 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Průtok Q Množství (objem) vody, které proteče průtočným profilem řeky za jednotku času (m 3.s -1 nebo l.s -1 ). S … průtočný profil koryta v… průměrná rychlost proudění Víte, že průměrný průtok řeky Bečvy v Teplicích nad Bečvou je asi 15,3 m 3.s -1 a při stoleté vodě v červenci v roce 1997 zde byl odhadován průtok 950 m 3.s -1. Skoro 62 x více než normálně. Příklad: Určete druhý rozměr koryta řeky ve tvaru obdélníka, jestliže výška hladiny dosahuje 280 cm, průtok je 360 m 3.s -1 a rychlost toku je 2 m.s -1 Q = 360 m 3.s -1 v = 2 m.s -1 s = 2,8 m. a 360 = 2. 2,8. a a = 64,28 m Šířka koryta řeky je 64,28 m. 7

8 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Průtok 8 5 největších řek podle průměrného ročního průtoku (údaje v tisících m 3.s -1 ) 1. Amazonka 219 2. Kongo 41 3. Chang Jiang 31 4. Paraná 25 5. Jenisej 19 Jedná se o odhady: Problém – šířka koryta, delta řeky, kolísání hladiny řeky během roku, monzunové deště, zamrzání toku atd. Např. u Amazonky v různých publikacích se uvádí různé údaje 150 000 - 250 000 m 3.s -1 ). Které z těchto řek mají přibližně stálý režim odtoku?

9 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Průtok 9 Seřaďte dané řeky dle průtoku (údaje najděte v atlase ČR): Labe u Hřenska: Jizera: Odra: Berounka: Morava: Víte, že řeka Vltava má před soutokem s řekou Labe nejen větší délku, ale i průtok? Určete tyto hodnoty. Vltava – délka 430 km, průtok 150 m 3.s -1 Labe - délka 370 km, průtok 98,5 m 3.s -1 308 m 3.s -1 24 m 3.s -1 43,3 m 3.s -1 36 m 3.s -1 109 m 3.s -1

10 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Hustota říční sítě Q r Vyjadřuje se jako poměr celkové délky všech toků k ploše povodí. 43 22 29 16 Příklad: Vypočítejte hustotu říční sítě, jestliže plocha sledovaného území má tvar čtverce o straně 30 km a délky toků jsou uvedeny v km. L = 16 + 29 + 22 + 43 = 110 km F = 30 x 30 = 900 km 2 Q r = 110 : 900 = 0,122 L …délka toků v km F …plocha povodí Hustota říční sítě je 0,122 km. 10

11 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Specifický odtok q x Specifický odtok vyjadřuje, jaké množství vody odtéká za jednotku času z jednotky plochy povodí, udává se v l.s -1 km -2 (litr za sekundu na kilometr čtvereční) nebo m 3.s -1. km -2 (v m 3 za sekundu na km čtvereční). Příklad: Jak se liší specifický odtok Bečvy a Rožnovské Bečvy? Rožnovská Bečva: průtok 3,5 m 3.s -1, plocha povodí 254 km 2 Bečva: průtok 17,3 m 3.s -1, plocha povodí 1 625 km 2 Rožnovská Bečva: q x = 3,5 : 254 = 0,0137 m 3.s -1 Bečva: q x = 17,3 : 1 625 = 0,01064 m 3.s -1 Daný výsledek zobecněte. Q…průtok F…plocha povodí 11

12 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Režim odtoku Co rozumíte pojmem režim odtoku? Změna průtoku řeky během kalendářního roku. Je průtok řeky během roku stálý a neměnný? Na čem závisí režim odtoku dané řeky (např: Mekong)? Vodní tok protéká oblastmi s různými klimatickými podmínkami a je napájen z různých zdrojů. Jedna řeka - odlišné režimy odtoku. Vysvětlete. Není. Je závislý na množství srážek, tání sněhu, tání ledovců atd. U řeky Mekong se jedná o monzunové deště. 12

13 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Režim odtoku Horká suchá léta s minimem srážek, zimy teplotně mírné se srážkami (Ebro). Subtropický režim odtoku V období letního monzunu velké množství srážek, více než 3 000 mm, průtok mnohonásobně vrůstá, vznik záplav. V období zimy dostatek vody s minimem srážek(Mekong). Monzunový režim odtoku 13

14 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Režim odtoku Hlavní zdroj vody je jarní tání sněhu. V zimě malé množství vody, neboť srážky zůstávají v podobě sněhové pokrývky (Volha). Sněhový režim odtokuLedovcový režim odtoku Řeky jsou napájeny tajícím sněhem a tajícími ledovci z hor. Své maximum mají na konci jara a v létě (Rhona). 14

15 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Režim odtoku Teplota i srážky během roku vyrovnané, průměrná teplota 24°C – 28°C, průměrné množství srážek 1 500 – 3 000 mm (Kongo). Rovníkový režim odtokuSněhovo - dešťový režim odtoku Pozdní tání sněhu a množství srážek v letním období. Jedná se o řeky mírného pásu v oblasti jehličnatých lesů (Ob). 15

16 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Režim odtoku Poměrně vyrovnaný režim odtoku, zimní dešťové srážky jsou větší než letní (Temže). Dešťový režim odtoku 16

17 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Režim odtoku Které z uvedených řek mohou zakreslený režim odtoku: Menam, Jenisej, Ebro, Vltava, Duero, Don, Nil Které z uvedených řek mohou zakreslený režim odtoku: Lech, Odra, Mohan, Rhona, Isar, Kongo, Ebro, Amazonka,Vltava, Inn Ebro, Duero Lech, Rhona, Isar, Inn 17

18 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Zdroje Použitá literatura: Autor neuveden. Školní atlas světa. Praha: Kratografie Praha a.s., 2004, ISBN 80-7011-730-3.. AHAUBELT, Josef; SANETŘÍK, Milan. Země Moravské brány. Lipník nad Bečvou: MTZ, 2006, ISBN 80-239-8326-8. NECID, Jiří; JURAČKA, Vladimír. Hranice malý průvodce městem a okolí. Hranice: Mijoka, 1995, ISBN neuvedeno. VOŽENÍLEK, Vít; KILIÁNOVÁ, Helena; KADLČÍKOVÁ, Jana; BURIAN, Jaroslav a kol. Hranicko atlas rozvoje mikroregionu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, ISBN 978-80-244-1696-0. autor neuveden. Školní atlas české republiky. Praha: Kratografie Praha a.s., 2004, ISBN 80-7011-657-9 Grafy: Mgr. Ivo Macháček Foto: Mgr. Ivo Macháček 18


Stáhnout ppt "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Matematika a její využití v geografii Voda Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google