Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematika a její využití v geografii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematika a její využití v geografii"— Transkript prezentace:

1 Matematika a její využití v geografii
Voda Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Obsah Délka řeky Plocha povodí Spád řeky Sklon řeky Průtok
Hustota říční sítě Plocha povodí Specifický odtok Režim odtoku

3 Délka toku L Vzdálenost od počátku ke konci vodního toku vyjadřujeme v km. Počátek: pramen, vyvěračka, výtok z jezera, výtok z ledovce atd. Konec: ústí do jiné řeky, jezera nebo moře, ponor, vyschnutí atd. 5 nejdelších řek světa (v km)     1. Amazonka - Ucayali - Apurimac      7 062 2. Nil - Kagera 3. Chang Jiang (Jang-c‘-ťiang) 4. Mississippi - Missouri 5. Jenisej - Angara - Selenga 5 nejdelších řek ČR (v km)     1. Vltava      430 2. Labe 370 3. Ohře 4. Morava 246 5. Berounka (Mže) 243

4 Plocha povodí 5 řek podle největší plochy povodí
Povodí je oblast, ze kterého je veškerá voda odváděna do jedné řeky. Uvádí se v km2. 5 řek podle největší plochy povodí Amazonka km2  Kongo 3. Paraná 4. Ob 5. Mississippi

5 Spád řeky Výškový rozdíl mezi dvěma libovolnými body na řece (vyjadřujeme v metrech). Příklad: Vypočítejte nadmořskou výšku pramene řeky Labe, jestliže od pramene Labe po místo, kde opouští řeka Labe ČR u Hřenska, je spád 1272 m. Víte, že pramen Labe na Labské louce leží asi o několik desítek metrů mimo známý symbolicky upravený pramen pro turisty. Je tam stěna, na které je vyobrazeno 26 znaků měst, kterými řeka protéká (českých i německých). ΔH = 1 272 H1 = 115 H2 = ? H2 = = 1 387 Labe pramení ve výšce m n.m.

6 Sklon řeky I Poměr spádu k délce sledovaného území (vyjadřujeme v promilích). Příklad: Vypočítejte sklon řeky Bečvy po soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy (228 m n.m. Valašské Meziříčí) po soutok s řekou Moravou (195 m n.m.), jestliže její délka činí 61,5 km. Rožnovská Bečva (pramení na úpatí kopce Vysoká) 950 m n.m., délka 37,6 km, Q = 3,5 m3.s-1, plocha povodí 254,4 km2 Vsetínská Bečva (pramení na úpatí kopce Čarták) 910 m n.m., délka 58,8 km, Q = 9,18 m3.s-1, plocha povodí 734 km2 ΔH = H2 - H1 = 228 – 195 = 33 m Interpretujte výsledek do praxe.

7 Průtok Q Množství (objem) vody, které proteče průtočným profilem řeky za jednotku času (m3.s-1 nebo l .s-1). S … průtočný profil koryta v… průměrná rychlost proudění Příklad: Určete druhý rozměr koryta řeky ve tvaru obdélníka, jestliže výška hladiny dosahuje 280 cm, průtok je 360 m3.s-1 a rychlost toku je 2 m.s-1 Q = 360 m3.s-1 v = 2 m.s-1 s = 2,8 m . a 360 = 2 . 2,8 . a a = 64,28 m Šířka koryta řeky je 64,28 m. Víte, že průměrný průtok řeky Bečvy v Teplicích nad Bečvou je asi 15,3 m3.s-1 a při stoleté vodě v červenci v roce 1997 zde byl odhadován průtok 950 m3.s-1 . Skoro 62 x více než normálně.

8 Průtok 5 největších řek podle průměrného ročního průtoku
(údaje v tisících m3.s-1) 1. Amazonka 2. Kongo 3. Chang Jiang 31 4. Paraná 5. Jenisej Jedná se o odhady: Problém – šířka koryta, delta řeky, kolísání hladiny řeky během roku, monzunové deště, zamrzání toku atd. Např. u Amazonky v různých publikacích se uvádí různé údaje m3.s-1 ). Které z těchto řek mají přibližně stálý režim odtoku?

9 Průtok Seřaďte dané řeky dle průtoku (údaje najděte v atlase ČR):
Labe u Hřenska: Jizera: Odra: Berounka: Morava: m3 .s -1 24 m3 .s -1 43,3 m3 .s -1 36 m3 .s -1 109 m3 .s -1 Víte, že řeka Vltava má před soutokem s řekou Labe nejen větší délku, ale i průtok? Určete tyto hodnoty. Vltava – délka 430 km, průtok 150 m3 .s -1 Labe - délka 370 km, průtok 98,5 m3 .s -1

10 Hustota říční sítě Qr Vyjadřuje se jako poměr celkové délky všech toků k ploše povodí. Příklad: Vypočítejte hustotu říční sítě, jestliže plocha sledovaného území má tvar čtverce o straně 30 km a délky toků jsou uvedeny v km. L …délka toků v km F …plocha povodí 43 22 29 16 L = = 110 km F = 30 x 30 = 900 km2 Qr = 110 : 900 = 0,122 Hustota říční sítě je 0,122 km.

11 Specifický odtok qx Specifický odtok vyjadřuje, jaké množství vody odtéká za jednotku času z jednotky plochy povodí, udává se v l.s-1 km-2 (litr za sekundu na kilometr čtvereční) nebo m3.s-1. km-2 (v m3 za sekundu na km čtvereční). Q…průtok F…plocha povodí Příklad: Jak se liší specifický odtok Bečvy a Rožnovské Bečvy? Rožnovská Bečva: průtok 3,5 m3.s-1, plocha povodí 254 km2 Bečva: průtok 17,3 m3.s-1, plocha povodí km2 Rožnovská Bečva: qx = 3,5 : 254 = 0,0137 m3.s-1 Bečva: qx = 17,3 : = 0,01064 m3.s-1 Daný výsledek zobecněte.

12 Režim odtoku Co rozumíte pojmem režim odtoku?
Změna průtoku řeky během kalendářního roku. Je průtok řeky během roku stálý a neměnný? Není. Na čem závisí režim odtoku dané řeky (např: Mekong)? Je závislý na množství srážek, tání sněhu, tání ledovců atd. U řeky Mekong se jedná o monzunové deště. Jedna řeka - odlišné režimy odtoku. Vysvětlete. Vodní tok protéká oblastmi s různými klimatickými podmínkami a je napájen z různých zdrojů.

13 Režim odtoku Monzunový režim odtoku Subtropický režim odtoku
Horká suchá léta s minimem srážek, zimy teplotně mírné se srážkami (Ebro). V období letního monzunu velké množství srážek, více než mm, průtok mnohonásobně vrůstá, vznik záplav. V období zimy dostatek vody s minimem srážek(Mekong).

14 Ledovcový režim odtoku
Sněhový režim odtoku Ledovcový režim odtoku Hlavní zdroj vody je jarní tání sněhu. V zimě malé množství vody, neboť srážky zůstávají v podobě sněhové pokrývky (Volha). Řeky jsou napájeny tajícím sněhem a tajícími ledovci z hor. Své maximum mají na konci jara a v létě (Rhona).

15 Režim odtoku Rovníkový režim odtoku Sněhovo - dešťový režim odtoku
Teplota i srážky během roku vyrovnané, průměrná teplota 24°C – 28°C, průměrné množství srážek – mm (Kongo). Pozdní tání sněhu a množství srážek v letním období. Jedná se o řeky mírného pásu v oblasti jehličnatých lesů (Ob).

16 Režim odtoku Dešťový režim odtoku
Poměrně vyrovnaný režim odtoku, zimní dešťové srážky jsou větší než letní (Temže).

17 Režim odtoku Které z uvedených řek mohou zakreslený režim odtoku:
Menam, Jenisej, Ebro, Vltava, Duero, Don, Nil Které z uvedených řek mohou zakreslený režim odtoku: Lech, Odra, Mohan, Rhona, Isar, Kongo, Ebro, Amazonka,Vltava, Inn Ebro, Duero Lech, Rhona, Isar, Inn

18 Zdroje Použitá literatura:
Autor neuveden. Školní atlas světa. Praha: Kratografie Praha a.s., 2004, ISBN AHAUBELT, Josef; SANETŘÍK, Milan. Země Moravské brány. Lipník nad Bečvou: MTZ, 2006, ISBN NECID, Jiří; JURAČKA, Vladimír. Hranice malý průvodce městem a okolí. Hranice: Mijoka, 1995, ISBN neuvedeno. VOŽENÍLEK, Vít; KILIÁNOVÁ, Helena; KADLČÍKOVÁ, Jana; BURIAN, Jaroslav a kol. Hranicko atlas rozvoje mikroregionu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, ISBN autor neuveden. Školní atlas české republiky. Praha: Kratografie Praha a.s., 2004, ISBN Grafy: Mgr. Ivo Macháček Foto: Mgr. Ivo Macháček


Stáhnout ppt "Matematika a její využití v geografii"

Podobné prezentace


Reklamy Google