Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č 4 Základy hydrauliky a hydrologie definice hydrauliky a hydrologie vznik povrchového odtoku základy hydrauliky (rovnice) základy hydrologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č 4 Základy hydrauliky a hydrologie definice hydrauliky a hydrologie vznik povrchového odtoku základy hydrauliky (rovnice) základy hydrologie."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č 4 Základy hydrauliky a hydrologie definice hydrauliky a hydrologie vznik povrchového odtoku základy hydrauliky (rovnice) základy hydrologie (průtoky, srážky, měření, …)

2 Doporučená literatura: Bém J., Jičínský K. – Hydraulika – příklady, ČVUT Praha, 1984 Kemel M. – Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie, ČVUT Praha, 1996

3 Hydraulika: Věda, zabývající se popisem chování tekutin hydrostatika hydrodynamika průtok vody v potrubí (tlakové) průtok vody v otevřených korytech ustálené (nezávislé na čase) neustálené (v čase se mění průtok, rychlost, …) Hydromeliorace 3. přednáška Rovnoměrné (hladina je rovnoběžná se dnem) Nerovnoměrné (hladina je vzdutá, snížená, …)

4 Hydrodynamika průtok vody objekty mosty propustky stupně,... průtok vody pod povrchem

5 základní předpoklad : Ideální kapalina Ideální kapalina = dokonale nestlačitelná = bez vnitřního tření

6 Průtok vody potrubím tlakové podmínky Bernoulliho rovnice geodetická výška tlaková výška rychlostní výška ztráty energetická výška

7 Rovnice kontinuity Q = v * S v 1 * S 1 = v 2 * S 2 Potrubí i koryto

8 Chézyho rovnice Průtok vody s volnou hladinou = koryto i potrubí S – průtočný profil (m 2 ) C – rychlostní součinitel (-) R – hydraulický poloměr (m) i – podélný sklon (-) n – Manningův součinitel drsnosti S O

9 konzumční křivka koryta závislost průtoku na hloubce Q = f(h) otevřené koryto potrubí s volnou hladinou

10 Hydrologie: Věda, zabývající se hydrologickým cyklem „(koloběhem vody)“ pro nás: říční síť vznik povrchového odtoku periodicita srážko-odtokové vztahy měření

11 organizace povodí a vodních toků

12 číslování povodí – číslo hydrologického pořadí ČHP

13 Vznik povrchového odtoku – srážko-odtokový proces srážka přívalová krátká doba trvání malá plocha vysoká intenzita srážka regionální dlouhá doba trvání velké území nižší intenzita odtok – soustředěný x plošný intenzita x úhrn x doba trvání celkový úhrn může být srovnatelný

14 vznik povrchového odtoku intercepce – vegetace – PPL, infiltrace – půdní vlastnosti povrchová retence - drsnost

15 Bod nejbližší uzávěrovému Bod nejvzdálenější od uzávěrového LES/ ZPEVNĚNÁ PLOCHA H(mm)T(min) intercepce4 / 020 / 0 infiltrace8 / 0,540 / 5 retence3 / 115 / 5 15 / 1,575 / 10 Doba konc. 50 / 10 Dráha odtoku v přirozeném povodí Dráha odtoku v upraveném povodí T Q Počátek srážky T KONC. Konec srážky T INT T RET T INF V V Kritická doba deště

16 doba opakování čára překročení n Q N – n-letý průtok = průtok, který je dosažen nebo překročen v průměru jednou za n let (maxima) m Q m – m-denní průtok = průtok který je překročen nebo dosažen alespoň po m dní v roce (minima)

17 získání dat o průtocích: ČHMÚ ČHMÚ – viz. dálevýpočet do 5 km 2 např. metodou CN křivek měření jen momentální stav

18 „Základní hydrologická data“ dle ČHMÚ

19 metoda CN křivek (čísel odtokových křivek) (odvozena v USA) objem odtoku kulminační průtok O pH – přímý odtok (m 3 ) F – plocha povodí (km 2 ) H 0 – Výška přímého odtoku (mm) H s – výška srážky z přívalového deště (mm) A – potenciální retence q pH – jednotkový kulminační průtok (m 3 /s) T L – doba zpoždění (hod) l – hydraulická délka povodí (m) s – průměrný sklon povodí (%)

20 měření srážek ombrometr, ombrograf průběhy úhrny mechanický digitální průtoků limnigraf (mechanické) plovák tlakové čidlo ultrazvukový hladinoměr hydrometrování


Stáhnout ppt "Přednáška č 4 Základy hydrauliky a hydrologie definice hydrauliky a hydrologie vznik povrchového odtoku základy hydrauliky (rovnice) základy hydrologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google