Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přirozená retence a akumulace (RaA) vod 2.lekce TEZE: Mechanismy přirozené RaA vod v krajině našeho typu Typy ovzdušných srážek, souvislost s intercepcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přirozená retence a akumulace (RaA) vod 2.lekce TEZE: Mechanismy přirozené RaA vod v krajině našeho typu Typy ovzdušných srážek, souvislost s intercepcí."— Transkript prezentace:

1 Přirozená retence a akumulace (RaA) vod 2.lekce TEZE: Mechanismy přirozené RaA vod v krajině našeho typu Typy ovzdušných srážek, souvislost s intercepcí Akumulace a odchod zimních srážek, způsoby měření Vlhkost vzduchu: výklad, způsoby měření Evapotranspirace: členění na složky, výpar z volné hladiny Principy stanovení ET, měřené související procesy Klimatické charakteristiky lokality

2  jde o základní hydrologické procesy v krajině  jsou ovlivněny lidskými aktivitami (+/-)  identifikace kritických míst a procesů  vyžadují kvalifikovaný/citlivý návrh nápravy  prevence, adaptace na měnící se prostředí  zvyšující se hodnota vody 2.lekce

3  vliv atmosféry na vypadávání srážek (+) a na ET (-)  vliv fyzicko-geografických vlastností povodí  vliv povrchu území / půdy  vliv vegetace  vliv vodotečí a geomorfologických vlastností údolí řek a nivy  vliv vodních nádrží, mokřadů, bažin a rašelinišť  (vliv půdy a geologických útvarů)

4  déšť - kapky 0,5-8mm; teplota 3-5°C  mrholení - kapky do 0,5mm (neseny větrem)  mžení - mrholení z mlhy  déšť se sněhem - při 0°C  zmrzlý déšť - v zimě; zmrzlé kapky 1-4mm  kroupy - v létě, neprůhledný led 5-50mm  sněhové krupky - při 0°C; 2-5mm  sníh - uspořádané krystalky ledu  ledové jehlice - při silných mrazech, vznáší se  dále: rosa, jinovatka, ledovka, námraza

5 Pro vodu tato rovnováha nastává při tlaku 610,6 Pa a teplotě 0,01 °C -atmosféra -půdní vzduch -evaporace -sublimace -kondenzace -mrznutí -tání -roztoky solí

6  ovlivňuje: teplotu vzduchu, vyzařování tepla, teplotu půdy, promrzání půdy  je zdrojem: zimní vláhy, odtoku při tání  měří se: souvislost, výška pokrývky, výška nového sněhu, vodní hodnota, albedo, expozice svahu  počítá se: tepelná bilance (odtok z tání, zvrstvení, déšť do sněhu, laviny)  vliv vegetace (typ lesa), vliv závějí, zásněžky  význam pro RaA - odlišné pro hory a nížiny

7  manuální - sněhoměrná trubka (F 50cm 2 )  měření hmotnosti sněhu  sněhoměrné polštáře  váhy sněhu  elektrické vlastnosti sněhu  časová reflektometrie (TDR)  SPA analyzer - nízkofrekvenční impedanční pásy  senzory radiových vln - sněžná vidlice  georadar (impulsové, se stálou vlnou)

8  tlumení záření  neutronové sondy (aktivní a pasivní)  gama sondy (aktivní a pasivní)  akustické  využití GPS  využití DPZ

9  ombrometry, ombrografy  totalizátory  plošné rozdělení srážek (izohyety)  vztah mezi intenzitou, dobou trvání a periodicitou deště

10  ombrometry: A/ tipping-bucket (překlápěcí)  dvojná součtová čára - účel

11  ombrometry: B/ plovákový

12 Program DES_RAIN autorů Vaššová, Kovář zpracováno v Excelu viz http://fzp.czu.cz/vyzkum/http://fzp.czu.cz/vyzkum/ Srovnávat s intenzitou infiltrace !!!

13  na vegetaci  na předmětech  podmínky, proměnlivost  propad srážek,  stok po kmeni  význam pro RaA

14  termíny: absolutní (e), relativní (R), maximální (E)  závislost na teplotě a tlaku, kondenzace  způsob měření  odvozené veličiny (sytostní doplněk)  ovlivněné procesy v krajině  význam při RaA

15  oddělené (E+T), souhrnné (ET)  výpar z volné hladiny, ze sněhu  výpar z povrchů, z půdy  termíny ET: potenciální, aktuální, referenční  měření (přímé, nepřímé)  výpar z intercepce  limity ET při vyšším obsahu vody v atmosféře  ET jako ztráta v bilančních rovnicích

16 << Model ČHMÚ Model MENDELU >> Dodavatel Ekotechnika v

17 Použita mapa z Atlasu ČHMÚ

18  přímé měření (lyzimetry, cely)  empirické vzorce  bilanční přístupy  aplikace Fickova difuzního zákona resp. aerodynamické metody  aplikace energetické bilance radiace  simulace systému půda-rostlina-atmosféra  smíšené metody, korekce pomocí modelů

19 Stanovení průměrného denního výparu z volné hladiny v mm podle Šálka [2001] Dtto na základě sytostního doplňku a rychlosti větru podle ČSN 736805 0 1 2 3 4 5 6 7 8

20  hydrologická bilance: S = ET + I + Q ± ΔZ  vláhová potřeba rostlin, vodní stres  bilance vláhy v půdě  klimatické indexy: Langův LDF=S roční /t roční (LDF<60 suchá oblast) Končekův index, index suchosti atd.  klimatické okrsky/regiony

21 Použita mapa z Atlasu ČHMÚ


Stáhnout ppt "Přirozená retence a akumulace (RaA) vod 2.lekce TEZE: Mechanismy přirozené RaA vod v krajině našeho typu Typy ovzdušných srážek, souvislost s intercepcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google