Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie NÁZEV DUMu: Vznik pevnin a oceánů POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_20 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM seznamuje žáky s vědní disciplínou geomorfologie a svrchní částí zemské kůry – georeliéfem. METODICKÝ POKYN:

2 Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vznikem a stářím zemského povrchu Termín geomorfologie v dnešním smyslu poprvé v literatuře použil americký geolog W. J. McGee v roce 1893 Objektem geomorfologie je reliéf povrchu planety Země – reliéf Předmětem geomorfologie je pak řešení vztahů v rámci objektu tj. vazeb mezi složkami reliéfu Podle Farského (2008) je geomorfologie „vědní disciplinou, která se z pohledu objektu a předmětu zabývá georeliéfem, jeho jednotlivými tvary a způsoby jejich vzniku, tedy procesy vedoucími ke změně materiálního základu těchto tvarů“

3 Georeliéf Svrchní plocha zemské kůry
Sám o sobě je nehmotný, hmotným nositelem jsou horniny zemské kůry Reliéf zemského povrchu ovšem úzce souvisí s vlastnostmi hornin zemské kůry, jejich uložením, stářím apod. Reliéf vzniká v důsledku působení endogenních a exogenních geomorfologických pochodů Endogenní pochody vedou zejména k vytváření nerovností povrchu, exogenní pochody směřují k zarovnávání povrchu a zmenšování výškových rozdílů

4 Georeliéf Podmořský georeliéf – georeliéf pod úrovní mořské hladiny
Pevninský georeliéf - je tvořen podle nadmořské výšky: nížinami do 200 m n.m. – vysočinami nad 200 m n.m. Nížiny zaujímají ¼ souše, vysočiny ¾ Území pod 0 m n.m. – proláklina (deprese) Skrytá proláklina (kryptodeprese) – jestliže je dno jezera pod úrovní hladiny světového oceánu a jezerní hladina leží v nadmořské výšce

5 Bajkalské jezero Nejhlubší skrytá proláklina
Průměrná nadmořská výška hladiny jezera je 456 m Bajkal je tvořen hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek (eurasijské a amurské), které se každým rokem rozestupují zhruba o 2 cm Jde o nejstarší jezero na Zemi, jeho stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let Průměrnou hloubku má 730 m a maximální 1680 m (ve střední části, kotliny) Dno je tak v nadmořské výšce m

6 Bajkalské jezero

7 Mrtvé moře Nachází se 420 metrů pod hladinou světového oceánu a je nejníže položeným odkrytým místem na zemském povrchu, nejníže položeným slaným jezerem na světě

8 Vysoká hustota vody umožňuje pohodlné sezení na hladině Mrtvého moře

9 Vstup do hotelu Dead sea resort (Jordánsko)

10 Mrtvé moře Izrael Řeka Jordán Jordánsko

11 Řeka Jordán

12 Nížina je část zemského povrchu o nadmořské výšce 0 – 200 m, tvořená nezpevněnými nebo málo zpevněnými sedimentárními horninami, plochá nebo jen málo zvlněná, s relativní výškovou členitostí do 75 m Existuje řada typů s charakteristickými tvary: Nížina pobřežní je bývalá část mořského dna s mírně zvlněným reliéfem, který se od mořské hladiny zvolna zvedá Na plážích je výskyt mysů, kos a přesypů (např. nížina na Floridě, na východním pobřeží Brazílie, Kaspická nížina)

13 Nížina Nížina jezerní je tvořena vynořeným dnem jezera
Nížina deltová představuje rovinu při ústí řeky do moře s četnými rameny a lagunami (např. nížina deltová řeky Amazonky, km2) Nížina piedmontová vzniká spojením říčních náplavových kuželů při vyústění toku z pohoří do nížiny Nížina říční je tvořena sedimenty vodních toků, údolními nivami a říčními terasami; výskyt meandrů, mrtvých ramen, břehových valů

14 Zemědělská výroba v Polabí

15 Vysočina je území v nadmořské výšce nad 200 m se zvlněným až členitým reliéfem, tvořeným různými typy hornin (sedimentární, metamorfované, vyvřelé) Podle výškové členitosti se dělí na: pahorkatiny vrchoviny hornatiny velehornatiny

16 Morfologické typy reliéfu
Se určují podle relativního výškového rozdílu mezi nejvýše a nejníže položenými částmi georeliéfu v metrech na určité ploše (zpravidla 16 km²) Roviny – území s výškovou členitostí do 30 m Pahorkatiny - území s výškovou členitostí 30 – 150 m Vrchoviny - území s výškovou členitostí 150 – 300 m Hornatiny - území s výškovou členitostí 300 – 600 m Velehornatiny - území s výškovou členitostí nad 600 m

17 Gerlachovský štít - 2 655 m n.m.

18 Použité zdroje a literatura
Literatura: Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS. Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Kašparovský, K. (2008): Zeměpis I v kostce. Praha: Fragment. Internetové zdroje:

19 Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály: Fotografické materiály autora. SANSCULOTTE. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NASA. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NASA. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PETE. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VILGUS, Petr. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: GSOUTHFACE. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google