Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie NÁZEV DUMu: Vznik pevnin a oceánů POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 20 KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_20 DATUM TVORBY: 20.12.2012 ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM seznamuje žáky s vědní disciplínou geomorfologie a svrchní částí zemské kůry – georeliéfem. METODICKÝ POKYN:

2 Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vznikem a stářím zemského povrchu je věda zabývající se studiem tvarů, vznikem a stářím zemského povrchu Termín geomorfologie v dnešním smyslu poprvé v literatuře použil americký geolog W. J. McGee v roce 1893 Termín geomorfologie v dnešním smyslu poprvé v literatuře použil americký geolog W. J. McGee v roce 1893 Objektem geomorfologie je reliéf povrchu planety Země – reliéf Objektem geomorfologie je reliéf povrchu planety Země – reliéf Předmětem geomorfologie je pak řešení vztahů v rámci objektu tj. vazeb mezi složkami reliéfu Předmětem geomorfologie je pak řešení vztahů v rámci objektu tj. vazeb mezi složkami reliéfu Podle Farského (2008) je geomorfologie „vědní disciplinou, která se z pohledu objektu a předmětu zabývá georeliéfem, jeho jednotlivými tvary a způsoby jejich vzniku, tedy procesy vedoucími ke změně materiálního základu těchto tvarů“ Podle Farského (2008) je geomorfologie „vědní disciplinou, která se z pohledu objektu a předmětu zabývá georeliéfem, jeho jednotlivými tvary a způsoby jejich vzniku, tedy procesy vedoucími ke změně materiálního základu těchto tvarů“

3 Georeliéf Svrchní plocha zemské kůry Svrchní plocha zemské kůry Sám o sobě je nehmotný, hmotným nositelem jsou horniny zemské kůry Sám o sobě je nehmotný, hmotným nositelem jsou horniny zemské kůry Reliéf zemského povrchu ovšem úzce souvisí s vlastnostmi hornin zemské kůry, jejich uložením, stářím apod. Reliéf zemského povrchu ovšem úzce souvisí s vlastnostmi hornin zemské kůry, jejich uložením, stářím apod. Reliéf vzniká v důsledku působení endogenních a exogenních geomorfologických pochodů Reliéf vzniká v důsledku působení endogenních a exogenních geomorfologických pochodů Endogenní pochody vedou zejména k vytváření nerovností povrchu, exogenní pochody směřují k zarovnávání povrchu a zmenšování výškových rozdílů Endogenní pochody vedou zejména k vytváření nerovností povrchu, exogenní pochody směřují k zarovnávání povrchu a zmenšování výškových rozdílů

4 Georeliéf Podmořský georeliéf – georeliéf pod úrovní mořské hladiny Podmořský georeliéf – georeliéf pod úrovní mořské hladiny Pevninský georeliéf - je tvořen podle nadmořské výšky: nížinami do 200 m n.m. – vysočinami nad 200 m n.m. Pevninský georeliéf - je tvořen podle nadmořské výšky: nížinami do 200 m n.m. – vysočinami nad 200 m n.m. Nížiny zaujímají ¼ souše, vysočiny ¾ Nížiny zaujímají ¼ souše, vysočiny ¾ Území pod 0 m n.m. – proláklina (deprese) Území pod 0 m n.m. – proláklina (deprese) Skrytá proláklina (kryptodeprese) – jestliže je dno jezera pod úrovní hladiny světového oceánu a jezerní hladina leží v nadmořské výšce Skrytá proláklina (kryptodeprese) – jestliže je dno jezera pod úrovní hladiny světového oceánu a jezerní hladina leží v nadmořské výšce

5 Bajkalské jezero Nejhlubší skrytá proláklina Nejhlubší skrytá proláklina Průměrná nadmořská výška hladiny jezera je 456 m Průměrná nadmořská výška hladiny jezera je 456 m Bajkal je tvořen hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek (eurasijské a amurské), které se každým rokem rozestupují zhruba o 2 cm Bajkal je tvořen hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek (eurasijské a amurské), které se každým rokem rozestupují zhruba o 2 cm Jde o nejstarší jezero na Zemi, jeho stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let Jde o nejstarší jezero na Zemi, jeho stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let Průměrnou hloubku má 730 m a maximální 1680 m (ve střední části, kotliny) Průměrnou hloubku má 730 m a maximální 1680 m (ve střední části, kotliny) Dno je tak v nadmořské výšce -1182 m Dno je tak v nadmořské výšce -1182 m

6 Bajkalské jezero

7 Mrtvé moře Nachází se 420 metrů pod hladinou světového oceánu a je nejníže položeným odkrytým místem na zemském povrchu, nejníže položeným slaným jezerem na světě Nachází se 420 metrů pod hladinou světového oceánu a je nejníže položeným odkrytým místem na zemském povrchu, nejníže položeným slaným jezerem na světě

8 Vysoká hustota vody umožňuje pohodlné sezení na hladině Mrtvého moře

9 Vstup do hotelu Dead sea resort (Jordánsko)

10 Mrtvé moře Izrael Jordánsko Řeka Jordán

11

12 Nížina je část zemského povrchu o nadmořské výšce 0 – 200 m, tvořená nezpevněnými nebo málo zpevněnými sedimentárními horninami, plochá nebo jen málo zvlněná, s relativní výškovou členitostí do 75 m je část zemského povrchu o nadmořské výšce 0 – 200 m, tvořená nezpevněnými nebo málo zpevněnými sedimentárními horninami, plochá nebo jen málo zvlněná, s relativní výškovou členitostí do 75 m Existuje řada typů s charakteristickými tvary: Nížina pobřežní je bývalá část mořského dna s mírně zvlněným reliéfem, který se od mořské hladiny zvolna zvedá Nížina pobřežní je bývalá část mořského dna s mírně zvlněným reliéfem, který se od mořské hladiny zvolna zvedá Na plážích je výskyt mysů, kos a přesypů (např. nížina na Floridě, na východním pobřeží Brazílie, Kaspická nížina) Na plážích je výskyt mysů, kos a přesypů (např. nížina na Floridě, na východním pobřeží Brazílie, Kaspická nížina)

13 Nížina Nížina jezerní je tvořena vynořeným dnem jezera Nížina jezerní je tvořena vynořeným dnem jezera Nížina deltová představuje rovinu při ústí řeky do moře s četnými rameny a lagunami (např. nížina deltová řeky Amazonky, 100 000 km 2 ) Nížina deltová představuje rovinu při ústí řeky do moře s četnými rameny a lagunami (např. nížina deltová řeky Amazonky, 100 000 km 2 ) Nížina piedmontová vzniká spojením říčních náplavových kuželů při vyústění toku z pohoří do nížiny Nížina piedmontová vzniká spojením říčních náplavových kuželů při vyústění toku z pohoří do nížiny Nížina říční je tvořena sedimenty vodních toků, údolními nivami a říčními terasami; výskyt meandrů, mrtvých ramen, břehových valů Nížina říční je tvořena sedimenty vodních toků, údolními nivami a říčními terasami; výskyt meandrů, mrtvých ramen, břehových valů

14 Zemědělská výroba v Polabí

15 Vysočina je území v nadmořské výšce nad 200 m se zvlněným až členitým reliéfem, tvořeným různými typy hornin (sedimentární, metamorfované, vyvřelé) je území v nadmořské výšce nad 200 m se zvlněným až členitým reliéfem, tvořeným různými typy hornin (sedimentární, metamorfované, vyvřelé) Podle výškové členitosti se dělí na: pahorkatiny pahorkatiny vrchoviny vrchoviny hornatiny hornatiny velehornatiny velehornatiny

16 Morfologické typy reliéfu Se určují podle relativního výškového rozdílu mezi nejvýše a nejníže položenými částmi georeliéfu v metrech na určité ploše (zpravidla 16 km²) Se určují podle relativního výškového rozdílu mezi nejvýše a nejníže položenými částmi georeliéfu v metrech na určité ploše (zpravidla 16 km²) Roviny – území s výškovou členitostí do 30 m Roviny – území s výškovou členitostí do 30 m Pahorkatiny - území s výškovou členitostí 30 – 150 m Pahorkatiny - území s výškovou členitostí 30 – 150 m Vrchoviny - území s výškovou členitostí 150 – 300 m Vrchoviny - území s výškovou členitostí 150 – 300 m Hornatiny - území s výškovou členitostí 300 – 600 m Hornatiny - území s výškovou členitostí 300 – 600 m Velehornatiny - území s výškovou členitostí nad 600 m Velehornatiny - území s výškovou členitostí nad 600 m

17 Gerlachovský štít - 2 655 m n.m.

18 Použité zdroje a literatura Literatura: Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS. Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Kašparovský, K. (2008): Zeměpis I v kostce. Praha: Fragment. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajkal http://cs.wikipedia.org/wiki/Mrtv%C3%A9_mo%C5%99e http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%AD%C5%BEina

19 Použité zdroje a literatura Obrazové materiály: Fotografické materiály autora. SANSCULOTTE. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:-26_swiatoinos.JPG.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:-26_swiatoinos.JPG.JPG NASA. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baikal-S1998162044804.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Baikal-S1998162044804.jpg NASA. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dead_Sea_1920px.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dead_Sea_1920px.jpg PETE. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dead_sea_newspaper.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dead_sea_newspaper.jpg VILGUS, Petr. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polabi_zemedelstvi.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Polabi_zemedelstvi.JPG GSOUTHFACE. wikipedia [online]. [cit. 20.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gerlach_south_face_B.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gerlach_south_face_B.jpg


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."

Podobné prezentace


Reklamy Google