Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Georeliéf – endogenní síly Působení endogenních sil na reliéf Typy morfostruktur Orogenní pochody a typy pohoří VY_32_INOVACE_26-17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Georeliéf – endogenní síly Působení endogenních sil na reliéf Typy morfostruktur Orogenní pochody a typy pohoří VY_32_INOVACE_26-17."— Transkript prezentace:

1 Georeliéf – endogenní síly Působení endogenních sil na reliéf Typy morfostruktur Orogenní pochody a typy pohoří VY_32_INOVACE_26-17

2 Endogenní síly  Síly, které vznikají působením pochodů v zemském tělese, energie pochází ze země  Konvekční proudy v zemském plášti transportují energii k povrchu  Pohyby litosférických desek  Zemětřesení a vulkanismus  Výsledek působení endogenních sil  Výrazné povrchové nerovnosti – zvlnění georeliéfu

3 Morfostruktury  Povrchové nerovnosti vzniklé působení endogenních sil - morfostruktury  Všechna pohoří světa  Významné pánve, prolákliny, příkopové propadliny  Typy morfostruktur podle nadmořské výšky  Nížiny – do 200 m n.m.  Vysočiny – do 1000 m n.m.  Hornatiny – do 2000 m n.m.  Velehornatiny – nad 2000 m n.m.  Podmořské pánve – do -2000 m p.m.  Hlubokomořské příkopy – nad 2000 m p.m.

4 Příklady morfostruktur Autor: neznámý Název: Yellowstone-TF.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Yellowstone-TF.jpg

5 Příklady morfostruktur Autor: neznámý Název: Himalayas.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Himalayas.jpg

6 Výsledek působení endogenních sil  Tvary zemského povrchu - georeliéfu  Konvexní tvary – vypouklé nad terén  Pahorek, kupa, vrch, hora, sopečný kužel  Pohoří, štíty, hřebeny  Konkávní tvary – vyhloubené, vkleslé do terénu  Kotlina, úval, nížina, proláklina  Riftové údolí, pánev, podmořský příkop  Neustálým působení endogenních sil se nerovnosti georeliéfu stále zvětšují

7 Orogenní pochody – vznik pohoří  Pohoří jsou nejvýraznější morfostruktury  Tlaky vyvolané pohyby litosférických desek  Zvlnění Litosféry – deformace měkkých hornin  Většina pohoří vzniká podél litosférických zlomů nebo ve jejich blízkosti  Kordiléry – Andy podél styku s Pacifickou deskou  Himaláje na styku Eurasijské a Indické desky  Jihoevropská pohoří (Alpy) na styku Eurasijské a Africké desky

8 Vrásová pohoří  Vrása –zvlněný tvar vzniklý horizontálními tlaky na litosféru  U měkkých nebo pružných hornin (sedimenty) nedochází k rozlámání, ale zvlnění  Vrásy mají vypouklou část (konvexní) a sníženou část (konkávní)  Vrásová pohoří  Pouze zvlnění terénu  Překlopení vrás přes sebe (příkrovy – Beskydy)

9 Schéma vrásy, příklad vrásového pohoří Autor: Neznámý Název: Syncline_and_anticline_norw.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Monocline.JPG,

10 Schéma vrásy, příklad vrásového pohoří Autor: Neznámý Název: Monocline.JPG Zdroj:, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Monocline.JPG

11 Zlomová pohoří  Zlomy v litosféře způsobené horizontálními tlaky, nejedná se o hlubinné litosférické zlomy, ale zlomy v rámci jedné desky  U tvrdých nebo křehkých hornin (metamorfity, granity) dojde k rozlámání na bloky  Zlomy, kerná pohoří  Popraskání litosféry a vyzdvižení či propad jednotlivých bloků  Hrástě a příkopové propadliny (Krušné hory)

12 Schéma hrástě Autor: Neznámý Název: Graben_Horst.png, Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Graben_Horst.png,

13 Příklad hrásťového pohoří Autor: Neznámý Název: SunRiver.JPG Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/SunRiver.JPG

14 Poklesové zóny a příkopové propadliny  Vznikají v místech, kde dochází k poklesu terénu vlivem endogenních sil  Synklinální poklesy  Opačná strana vrásy, kde na místo vzestupu terénu dojde k jeho poklesu  Protáhlá a široká údolí (brázdy), rozlehlé protáhlé sníženiny (úvaly) – od několika stovek m až po desítky Km šířky  Příkopové propadliny  Důsledek rozlámání zemské kůry – opak hrástě  Jednotlivé bloky poklesnou a vytvoří úzké a hluboké údolí (Východoafrická příkopová propadlina)  Součást riftových zón

15 Východoafrická příkopová propadlina Autor: Neznámý Název: Ocean-birth.svg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Ocean-birth.svg

16 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska


Stáhnout ppt "Georeliéf – endogenní síly Působení endogenních sil na reliéf Typy morfostruktur Orogenní pochody a typy pohoří VY_32_INOVACE_26-17."

Podobné prezentace


Reklamy Google