Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exogenní geologie Stanislav Opluštil; Jakub Trubač; František Vacek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exogenní geologie Stanislav Opluštil; Jakub Trubač; František Vacek."— Transkript prezentace:

1 Exogenní geologie Stanislav Opluštil; Jakub Trubač; František Vacek

2 zdroj energie ve slunečním záření hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot výraznou roli má klima

3 hydrologický cyklus srážky = odtok + evapotranspirace závisí na klimatických podmínkách, geologické stavbě

4 Zvětrávání

5 Zvětrávání jeden z nejdůležitějších geologických procesů Zvětraliny jsou základem pro vznik většiny půdních profilů Pěstování plodin pro obživu lidstva

6 soubor procesů, při kterém dochází k mechanickému rozpadu a chemickému rozkladu hornin na zemském povrchu vznikají nesoudržné zvětraliny (rezidua) odolnost minerálů vůči zvětrávání: obrácené Bowenovo schéma = minerály stabilní za vysokých teplot a tlaků na zemském povrchu nejsnáze podléhají zvětrávání intenzita zvětrání je dána: klimatem, minerálním složením hornin, tektonickým porušením, charakterem reliéfu, délkou působení

7 exfoliacečinnost organismů mráz gravitace 1. mechanické (fyzikální) zvětrávání - dochází k rozpadu horniny na menší součásti, převládá v chladných a suchých oblastech 1. mechanické (fyzikální) zvětrávání - dochází k rozpadu horniny na menší součásti, převládá v chladných a suchých oblastech

8

9 exfoliační dóm

10

11 škrapy – vznikají rozpouštěním vápenců ve vodě s rozpuštěným CO 2 2. chemické zvětrávání - změna chemického složení (tvoří se stabilní minerály), převažuje v teplých humidních oblastech rozpouštění solí

12

13 kaolinizovaná ortorula pseudomorfóza kaolinitu po K-živci

14 Reziduální zvětraliny bauxit

15 selektivní zvětrávání

16 Gravitace a svahové pohyby

17 podmiňuje působení vody, ledu … působí při dezintegraci hornin a zvětralin způsobuje vznik svahových pohybů charakter horniny (zpevněné x nezpevněné) obsah vody sklon a stabilita svahu podmiňuje působení vody, ledu … působí při dezintegraci hornin a zvětralin způsobuje vznik svahových pohybů charakter horniny (zpevněné x nezpevněné) obsah vody sklon a stabilita svahu

18 podle deformačního charakteru rozlišujeme: –skluzy (slide) – def. při bázi, neustálý kontakt s podložím –proudy (flow) – def. v celém objemu –řícení – oddělování materiálu podle trhlin, bez kontaktu s podložím další možnosti: podle rychlosti, charakteru materiálu

19

20 1. pomalé svahové pohyby soliflukce (půdotok) řádově m/rok

21 hákování vrstev

22

23 „opilý les“

24 2. středně rychlé svahové pohyby - sesuvy (cm/den - cm/s) odlučná oblast sesuvu plošný sesuv proudový sesuv

25 skalní řícení 3. rychlé (katastrofické) pohyby - km/s

26 talus (osyp)

27 skalní sesuv

28 turbiditní proudy turbidit

29 bahnotok (mudflow) úlomkotok (debris flow)

30 transport vodou gravitací větremledovci


Stáhnout ppt "Exogenní geologie Stanislav Opluštil; Jakub Trubač; František Vacek."

Podobné prezentace


Reklamy Google