Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE ZVĚTRÁVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE ZVĚTRÁVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1

2 VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE ZVĚTRÁVÁNÍ

3 Pochody, které způsobují rozrušování obnažených hornin a jejich přeměnu na zvětralinu.
přeměna krajiny a ???

4 Zvětrávání způsobují např:
gravitační působení tepelné změny proudění v atmosféře - vítr voda – pohyb (tečení, příboj, led, ledovce) chemické látky živé organismy člověk

5 1. MECHANICKÉ (FYZIKÁLNÍ) ZVĚTRÁVÁNÍ
mechanické rozrušování hornin pevné skalní horniny se rozpadají na menší částice, ale jejich chemické složení se nemění

6

7

8 HLAVNÍ ČINITEL – ZMĚNY TEPLOTY
Kameny okolo ohniště? Kameny na poušti?

9 + MRZNOUCÍ A TAJÍCÍ VODA
MRAZOVÉ ZVĚTRÁVÁNÍ Pochod, při kterém dochází k rozrušování horniny tlakem způsobeným růstem ledu v pórech a puklinách.

10 MRAZOVÉ ZVĚTRÁVÁNÍ NA SILNICÍCH

11 DŮSLEDKY: BIZARDNÍ SKLALNÍ ÚTVARY SKALNÍ SRUBY KAMENNÁ MOŘE

12 Přírodní památka Devět skal
Skalní útvary v lesním komplexu asi 3 km jihozápadně od obce Moravské Křižánky (bývalý okres Žďár nad Sázavou) Skalní útvary byly vypreparovány z pruhu migmatitických a biotitických rul procesy mrazového zvětrávání ve straších čtvrtohorách. Podél puklin jsou rozčleněny do devíti větších a třech menších skalních bloků, seskupených do vrcholového komplexu typu skalního města. Výšky bloků dosahují až 15 m a jejich stěny jsou zvětráváním modelovány do podoby skalních výklenků a voštin. Na jejich úpatí jsou odlámané suťové haldy, na než navazuje 80 m dlouhý balvanový proud a dále po svazích rozvlečené balvanité pokryvy.

13 Přírodní rezervace Čtyři palice
Skalní útvar na okraji lesního komplexu asi 1 km severně nad obcí České Milovy (bývalý okres Žďár nad Sázavou). Skalní útvar je tvořen migmatizovanými a granitizovanými rulami. Mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách byly vypreparovány tři mohutné skalní bloky, nazývané Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz, na něž navazuje nižší skalní hřeben Opomenutá. Čtyřpaličatá skála dosahuje délku 50 m, výšku stěny až 33 m, a podle puklin jsou na jejím vrcholu zformovány čtyři výrazné bloky – lidově „Palice“. Skalní stěny jsou zvětráváním modelovány drobnými prohlubněmi (voštinami) a na temeni jsou vytvořeny charakteristické skalní mísy. Pod skalními stěnami jsou odlámané suťové haldy, pokračující dále na svazích balvanovým proudem.

14 Přírodní památka Drátenická skála
Skalní útvar na okraji lesa asi 200 m severozápadně od obce Blatiny (bývalý okres Žďár nad Sázavou). Vrcholový skalní útvar byl zformován do podoby mohutné skalní hradby na okrajovém hřbetu Devítiskalské vrchoviny. Byl vypreparován z pruhu migmatitických a biotitických rul procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Rovnoběžným ústupem mrazových srubů byla zformována mohutná 200 m dlouhá skalní hradba, rozčleněná podél puklin do několika vrcholů, z nichž nejvyšší Sokol dosahuje výšky až 35 m. Povrch stěn byl zvětráváním modelován do tvarů voštin, skalních výklenků a vznikl zde i 7,5 m dlouhý puklinový tunel. Pod skalními stěnami jsou odlámané úpatní suťové haldy, přecházející v rozvlečené svahové balvanové pokryvy.

15 Přírodní památka Na skále
Izolovaný skalní útvar asi 1,5 km severovýchodně od obce Pohledec (bývalý okres Žďár nad Sázavou). Rulový skalní útvar, modelovaný mrazovým zvětráváním (nazývaný Vávrova skalka) na západním svahu Pohledecké skály v Pohledeckoskalské vrchovině, je výjimečně situován mimo zalesněné hřbety Žďárských vrchů. Nachází se na pruhu silně migmatitizovaných ortorul. Procesy mrazového zvětrávání ve straších čtvrtohorách byl zformován do podoby bloku o rozměrech 15,5 x 18 m a výšce 10,5 m s výraznou strukturou vodorovných puklin.

16 Moučné pytle přírodní památku najdeme ve Slavkovském lese na Jelením vrchu mrazový srub je označení pro skalní stupeň vzniklý bočním zvětráváním v době ledové, kdy neustálým zamrzáním a rozmrzáním skála po stranách pukala a uvolněné kameny pak vypadaly

17 KAMENNÉ MOŘE

18 Čertova stěna vzácný krajinný útvar – kamenné pole a suťoviska,  vzniklé mrazovým zvětráváním a samovolným rozpadem žuly. Vlastní Čertovu stěnu obklopuje rozsáhlé kamenné moře tvořené velkým množstvím žulových balvanů. Pod ním protéká Vltava balvanitým korytem, kterému se říká Čertovy proudy.

19 2. CHEMICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ způsobuje přeměnu horniny (vzniká hornina odlišná od původní, jiné chemické složení, jiné minerály) za přítomnosti vody, vzduchu (hl. O2 a CO2), příp. dalších látek probíhají chemické reakce

20 Živce, jíly kaolinit (kaolin)
Kde v ČR se těží kaolin?

21 hematit limonit oxidace pyritu
Proč mají tyto nerosty červenou barvu?

22 krasové jevy

23 3. BIOLOGICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ
Lišejníky a mechy

24 Kořeny vyšších rostlin

25 Živočichové a člověk

26 Zvětrávání budov

27 KLIMA – TEPLOTA A SRÁŽKY VLASTNOSTI HORNIN – MINERÁLNÍ SLOŽENÍ
INTENZITA ZVĚTRÁVÁNÍ KLIMA – TEPLOTA A SRÁŽKY VLASTNOSTI HORNIN – MINERÁLNÍ SLOŽENÍ specifickým typem zvětrávání je selektivní (výběrové) zvětrávání, které je způsobeno různorodostí hornin nebo jejich částí. Projevuje se různou rychlostí zvětrávání

28 selektivní (výběrové) zvětrávání

29

30 4. PŮSOBENÍ ZEMSKÉ PŘITAŽLIVOSTI (GRAVITACE)

31

32

33 Svahové pohyby pohyby půdy, zvětralin, nebo skalního podloží dolů po svahu účinky gravitace ploužení tečení sesouvání řícení


Stáhnout ppt "VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE ZVĚTRÁVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google