Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

* Galaxie * Vnitřní stavba Země * Zemské nitro * Desková tektonika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "* Galaxie * Vnitřní stavba Země * Zemské nitro * Desková tektonika"— Transkript prezentace:

1 * Galaxie * Vnitřní stavba Země * Zemské nitro * Desková tektonika * Typy kůry

2 Základní strukturní jednotkou vesmíru je Galaxie (asi 100 mld. hvězd)
- z hvězdných soustav - 1 až 2 hvězdy, planety, měsíce, komety, meteory, mezihvězdný prach - Mléčná dráha - asi 150 milionů hvězd - vznik - asi před 15 miliardami let (mld) - velký třesk - Sluneční soustava (4,6 mld let) vznikla z mračna, které rotovalo a smršťovalo se, uprostřed vzniklo slunce, vlivem gravitace došlo k termonukleárním reakcím - stavba Země - v roztaveném stavu se rozvrstvila díky srážkám planet - r = 6378 km

3

4 1. Vnitřní struktura zemského tělesa
        stavba hlubších částí Země je známa díky geofyzikálním výzkumům (zejména seismologie)         Země má vrstevnatou vnitřní stavbu – ve středu leží jádro, které je obklopeno koncentrickými vrstvami s hustotou klesající směrem k zemskému povrchu

5 NAUČTE SE ZHRUBA TY MOCNOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZEMĚ

6 Zemské nitro         Tvar Země – geoid (poloměrem přibližně 6400 km) jádro: poloměr 3500 km, složeno ze dvou vrstev. Dělí se na pravděpodobně polotekuté vnější jádro a pevné vnitřní jádro –je tvořeno Fe s příměsí Ni, teplota 2800 – 3100°C plášť: poloměr 2900 km, složen z tmavých minerálů podobných olivínu, teplota °C zemská kůra: mocnost v rozmezí 8 – 40 km, kůra je tvořena převážně vyvřelými horninami.

7 Desková tektonika Desková tektonika popisuje pohyb litosférických desek. Po astenosféře (což je plastický obal Země, který umožňuje pohyb litosférických desek. Bez existence astenosféry by se desky nemohly pohybovat, a tak by nebyla možná obnova zemské kůry, její mocnost („tloušťka“) je 100 – 300 km a leží pod litosférou - což je pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště) se pohybuje několik tuhých desek, které vznikají ve středooceánských hřbetech z hornin tvořících zemský plášť. Mezi deskami je síť mobilních pásem, jež se vyznačují vysokou seismicitou. V subdukčních zónach, spojených obvykle s hlubokomořskými příkopy, dochází k podsouvání jedné desky pod druhou a k jejímu pohlcení v plášti. Desková tektonika vysvětluje příčiny horotvorných pohybů, zemětřesení a sopečné činnosti.

8 Astenosféra - plastický obal Země, který umožňuje pohyb litosférických desek. Bez existence astenosféry by se desky nemohly pohybovat, a tak by nebyla možná obnova zemské kůry, její mocnost („tloušťka“) je 100 – 300 km a leží pod litosférou Litosféra - pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště)

9 Desková tektonika - komplexní teorie zabývající se dynamickým vývojem systému tektonických desek na povrchu Země v návaznosti na procesy a strukturu zemského pláště. Nejsvrchnější vrstva Země tzv. litosféra je podle této teorie rozlámána na několik částí, které se vůči sobě mohou pohybovat (díky plastické astenosféře, která je pod nimi). Na tzv. středooceánských hřbetech vzniká nová oceánská kůra, stará se naopak zanořuje do zemského nitra v místech tzv. subdukcí.

10 Velké desky (nejznámější)
Pacifická Africká Eurasijská Australská Antarktická Jihoamerická Malé desky Nazca Kokosová Filipínská Arabská Severoamerická Bismarckova

11 1) kontinentální kůra 2) oceánská kůra 3) astenosféra
Oceánská kůra zabírá 70 % zemského povrchu, průměrná mocnost je km, Je ale hustší, což ji více „boří“ do plastické astenosféry Kontinentální kůra (průměrně km, ale extrémy dosahují hodnot až 90 km), její stáří je až cca 600 milionů let.

12

13


Stáhnout ppt "* Galaxie * Vnitřní stavba Země * Zemské nitro * Desková tektonika"

Podobné prezentace


Reklamy Google