Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Země  Vznik  Fyzikální charakteristika (tvar Země, geologické složení, vnitřní stavba)  Oběžná dráha  Měsíc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Země  Vznik  Fyzikální charakteristika (tvar Země, geologické složení, vnitřní stavba)  Oběžná dráha  Měsíc."— Transkript prezentace:

1

2  Země  Vznik  Fyzikální charakteristika (tvar Země, geologické složení, vnitřní stavba)  Oběžná dráha  Měsíc

3  třetí planeta od Slunce (zároveň největší terestrická planeta v soust. a jediné planetární těleso)  jediná planeta v naší soustavě, kde je potvrzen život  obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s velmi malou excentricitou

4  Země jako domovský svět lidstva má mnoho názvů v závislosti na národu (nejznámější název např. z latiny Terra, Tellus či z řečtiny Gaia)  Země je dynamickou planetou, která se skládá z jednotlivých zemských sfér  Jedná se o nedokonalou kouli s poloměrem 6378 km

5  Země vznikla podobně jako ostatní planety slunečního systému asi před 4,6 mld. let akrecí z prachoplynného disku, jenž obíhal kolem rodící se centrální hvězdy.  Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyny.

6  Země má kamenitý povrch, oproti Jupiteru a Saturnu, kteří jsou tvořeni převážně plynem.  Má největší povrchovou gravitaci s nejsilnější magnetickým polem a nejrychlejší rotací.

7  V současnosti je to také jediná planeta, na které je možné pozorovat aktivní deskovou tektoniku  Desková tektonika je komplexní vědecká teorie zabývající se dynamickým vývojem systému tektonických desek na povrchu Země v návaznosti na procesy a strukturu zemského pláště.

8  Poloměr Země je skoro 6,5 tisíce kilometrů, z čehož plyne relativně malá křivost povrchu.  Zakřivení způsobená geologickou aktivitou jsou mnohem výraznější než zakřivení vzniklá v důsledku kulatostí  lidé se díky tomu ve starověku domnívali, že Země je celkově plochá.

9  Země je vnitřně diferencována na vnější křemíkovou pevnou kůru a vysoce viskózní plášť.  Z jádra se neustále uvolňuje značné množství akumulovaného tepla.

10  Mnoho hornin, z nichž je zemská kůra tvořena, se vytvořilo před méně než 100 milióny let.  Nejstarší známé žíly minerálů jsou 4,4 miliardy let staré, což znamená, že Země měla pevnou kůru přinejmenším po tuto dobu.

11  Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují.  Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou.

12  Zemské jádro : -Dělí se na dvě části v podobě pevného vnitřního jádra s poloměrem ~1250 km a tekuté vnější jádro o poloměru ~3500 km.  Zemský plášť : -Je to jedna z vrstev Země, shora vymezená zemskou kůrou a zespodu zemským jádrem.  Zemská kůra : -Tloušťka zemské kůry kolísá od 5 do 70 km v závislosti na místě, kde se nachází.

13  Země oběhne Slunce za 365,256 průměrných slunečních dní (1 siderický rok).  Rychlost oběhu Země je v průměru asi 30 km/s.  Ze Severního pólu lze vidět pohyb Země, jejího měsíce a její rotace kolem osy všechny proti směru hodinových ručiček.

14  Měsíc či též Luna je relativně velké terestrické těleso. Je to přirozený satelit Země.  S výjimkou Plutova Charona je to v poměru k velikosti planety největší měsíc ve slun. soust.  Gravitační síly mezi Zemí a Měsícem způsobují na Zemi příliv a odliv.

15  http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B  http://www.base-universe.estranky.cz/clanky/planeta- zeme.html  http://www.astrolife.cz/?p=10624 http://www.astrolife.cz/?p=10624  Fyzika pro 9. ročník základní školy; Prometheus ISBN 80-7196-032-2 Dostupné k 1.5.2012

16


Stáhnout ppt " Země  Vznik  Fyzikální charakteristika (tvar Země, geologické složení, vnitřní stavba)  Oběžná dráha  Měsíc."

Podobné prezentace


Reklamy Google