Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vesmír a Země ve vesmíru Vesmír, Sluneční soustava, vesmírná tělesa Vzdálenosti ve vesmíru Postavení Země ve vesmíru VY_32_INOVACE_26-08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vesmír a Země ve vesmíru Vesmír, Sluneční soustava, vesmírná tělesa Vzdálenosti ve vesmíru Postavení Země ve vesmíru VY_32_INOVACE_26-08."— Transkript prezentace:

1 Vesmír a Země ve vesmíru Vesmír, Sluneční soustava, vesmírná tělesa Vzdálenosti ve vesmíru Postavení Země ve vesmíru VY_32_INOVACE_26-08

2 Vesmír  Veškerá hmota, energie a prostor (mimo Zemi)  Obsahuje prach, hvězdy, planety, planetky, meteority, komety, plyny  Vznik cca před 12,7 mld. let (Velký třesk)  Neustálý setrvačný pohyb daný rotací a gravitací  Složení vesmíru  74% temná hmota (volný prostor)  0,4% hmota hvězd a vesmírných těles  Vesmír, tělesa a záření zásadním způsobem ovlivňují pochody na Zemském povrchu

3 Složení vesmíru Autor: Neznámý Název: DarkMatterPie.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/DarkMatterPie.jpg

4 Galaxie  Hvězdná soustava složená z několika mld. hvězd a dalšího materiálu  Drží pospolu vlivem gravitace, rotuje kolem centra galaxie  Ve středu se většinou nachází černá díra  Nejčastější jsou spirální galaxie  Mléčná dráha – naše galaxie  Tvar disku - stará 12 mld. let  Hmotnost 440 mld. Sluncí  Obsahuje 100 mld. hvězd  Země se nachází ve 2/3 vzdálenosti od centra

5 Příklad spirální galaxie Autor: Neznámý Název: NGC_4414_%28NASA-med%29.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/NGC_4414_%28NASA-med%29.jpg

6 Vzdálenosti ve vesmíru  Především délkové jednotky (s km nevystačíme)  Astronomická jednotka (AU)  Měření vzdáleností v naší Sluneční soustavě  150 mil. km – střední vzdálenost Země a Slunce  Světelný rok (Ly)  Měření vzdáleností v bližším okolí naší soustavy  9,5 bil. km – vzdálenost, kterou světlo urazí ve vakuu za 1 rok  Parsec (PC)  Měření v rámci naší galaxie a mimo ni  31 bil. km

7 Vybrané vzdálenosti ve vesmíru  Země – Měsíc = 384 000 km  Země – Pluto = 39 AU  Země – Proxima C. (nejbližší hvězda) = 4,28 ly  Šířka Mléčné dráhy = 30 000 PC  Země – Mlhovina v Andromédě = 690 000 PC  Země – konec známého vesmíru = 12 mld. ly  Proč právě 12 mld. ly ?

8 Sluneční soustava  Planetární systém hvězdy Slunce 10 kPC od středu Mléční dráhy  Slunce a rotující planety, planetky, komety a další materiál  Systém je tvořen 8 planetami  Terestrické – Merkur, Venuše, Země, Mars  Obří plynové – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun  Další tělesa Sluneční soustavy  Trpasličí planetky (např. Pluto)  Měsíce 150 obíhající okolo planet  Komety a meteority – několik milionů těles

9 Tělesa Sluneční soustavy Autor: Neznámý NázevNovaSlunecniSoustava.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/NovaSlunecniSoustava.jpg

10 Slunce  Nejvýznamnější vesmírné těleso ovlivňující pochody na Zemi a ústřední bod Sluneční soustavy  Hvězda střední velikosti a stáří  1,4 mil. km v průměru  1,3 milionkrát objemnější než Země  99,8% hmotnosti Sluneční soustavy  Stáří 4,6 mld. let (bude zářit dalších 7 mld. let)  Dochází k termojaderným fůzím přeměny vodíku na helium  Každou sekundu „spálí“ 700 mil tun vodíku na helium  Teplota na povrchu 5500 °C  Teplota v jádru 15 mil. °C

11 Slunce ve rentgenovém spektru Autor: Neznámý Název: Sun_in_X-Ray.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Sun_in_X-Ray.png

12 Význam Slunce pro Zemi  Zásadní zdroj energie pro všechny pochody na Zemi  Proudění vzduchu, vítr, klimatické pásy, výpar a srážky  Existence živých organismů a všechny pochody v jejich tělech  Světlo a téměř veškeré teplo na Zemi  Nebezpečné součásti slunečního záření  UV paprsky  Sluneční vítr – proud energeticky nabitých částic  Radioaktivní Gama záření  Na povrch dopadá jen zlomek díky ochrannému štítu Země

13 Planety  Terestrické (zemského typu)  Velikostně podobné Zemi  Pevné kamenné těleso většinou s plynným obalem  Obíhají v bezprostřední blízkosti Slunce  Merkur, Venuše, Země, Mars  Obří plynové  Velikostně mnohonásobně větší (Jupiter 1300 krát objemnější než Země)  Složení plyny, páry, led, extrémně nízká teplota  Obíhají vně Sluneční soustavy (někdy Vnější planety)  Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

14 Jupiter a Země – srovnání velikostí Autor: Neznámý Název: Jupiter_Earth_Comparison.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Jupiter_Earth_Comparison.png.png

15 Vzdálenosti planet na příkladu Okresu Karviná Autor: M. Brzóska Název: Vzdálenosti planet.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava

16 Země  Terestrická planeta Sluneční soustavy (3 v pořadí)  Vzdálenost od Slunce 147 - 152 mil. Km  Polární průměr 12 713 km  Rovníkový obvod 40 000 km  Povrch 510 mil. km 2  Postavení Země ve vesmíru  Zásadně ovlivněna Sluncem a vzdáleností od něj  Klíčový význam mají pohyby a sklon zemské osy  Krajinná sféra  Vrstva na povrchu Země ohraničení Litosférou a horní hranicí troposféry (12 km mocnost)  Objekt studia geografie

17 Země z vesmíru Autor: Neznámý Název: Earth_Eastern_Hemisphere.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Earth_Eastern_Hemisphere.jpg

18 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska


Stáhnout ppt "Vesmír a Země ve vesmíru Vesmír, Sluneční soustava, vesmírná tělesa Vzdálenosti ve vesmíru Postavení Země ve vesmíru VY_32_INOVACE_26-08."

Podobné prezentace


Reklamy Google