Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika 2. ročník učebních oborů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika 2. ročník učebních oborů"— Transkript prezentace:

1 Fyzika 2. ročník učebních oborů
5. Vesmír Fyzika 2. ročník učebních oborů

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Vesmír Fyzika učební obory druhý Mgr. Libor Vakrčka Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval(a) samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně ve 3 vyučovacích hodinách.. Ve Vsetíně dne podpis autora Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Obsah: 5. kapitola: Vesmír 5.1. Vesmír 5.2. Sluneční soustava Slunce Kamenné planety sluneční soustavy Plynné planety sluneční soustavy Satelity Malá tělesa sluneční soustavy 5.3. Pohyby Země 5.4. Galaxie 5.5. Měření vzdálenosti ve vesmíru 5.6. Shrnutí a procvičení učiva Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5 5.1. Vesmír je označení pro veškerý (časo-)prostor, hmotu a energii v něm. V užším smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi.

6 5.2. Sluneční soustava Slunce a všechna tělesa, která se pohybují v jeho gravitačním poli

7 5.2. Sluneční soustava internet Slunce Kamenné planety Satelity
Plynné planety Malá tělesa Trpasličí planety Planetky Komety internet

8 Slunce je hvězda (kosmický objekt takové hmotnosti, že v něm vzplanula termonukleární reakce) Slunce je staré přibližně 4,6 miliard let, což je řadí mezi hvězdy středního věku. Bude svítit ještě asi 5 až 7 miliard let Téměř všechna energie Slunce je vyzařována ve formě elektromagnetického záření, které je nezbytným předpokladem pro všechny formy života na Zemi. Vzniká jako výsledek termonukleární reakce, kdy dochází k přeměně vodíku na hélium za současného uvolňování energie

9 5.2.2. Kamenné planety sluneční soustavy
Merkur Venuše Země Mars

10 5.2.3. Plynné planety sluneční soustavy
Jupiter Saturn Uran Neptun

11 5.2.4. Satelity (Měsíce) umělé (pouze Země) přirozené
jsou tělesa přirozeného původu pohybující se po oběžné dráze kolem jiného vesmírného tělesa, kterým může být planeta, trpasličí planeta nebo planetka. velké plynné planety mívají rozsáhlý systém měsíců. Merkur a Venuše nemají žádné měsíce, Země jeden velký měsíc, Mars dva drobné měsíce

12

13

14 5.2.5. Malá tělesa sluneční soustavy
1)Trpasličí planeta je těleso sluneční soustavy, které splňuje následující 3 podmínky: obíhá okolo Slunce má dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, takže dosáhne tvaru přibližně kulatého není satelitem V současné době známe tři trpasličí planety: Ceres, Pluto a Eris.

15 5.2.5. Malá tělesa sluneční soustavy
1)Trpasličí planety Ceres (mezi Marsem a Jupiterem, rovníkový průměr 975km) Eris (za oběžnou dráhou Neptunu, rovníkový průměr 3000km) Pluto (24. srpna 2006 bylo na astronomickém kongresu v Praze vyškrtnuto ze seznamu planet, za oběžnou dráhou Neptunu, rovníkový průměr 2300km)

16 5.2.5. Malá tělesa sluneční soustavy
2) Planetka je malé těleso obíhající kolem Slunce, vzhledem k malé hmotnosti většinou nepravidelného tvaru. Nacházejí se zejména v prostoru mezi Marsem a Jupiterem, nebo za drahou Neptuna, kdežto jiné mohou křížit dráhu Země a dostávat se ke Slunci blíže než naše planeta. Za planetky se považují obvykle tělesa větší než 100 m. Menší se nazývají meteoroidy.

17 5.2.5. Malá tělesa sluneční soustavy
Meteoroidy jsou tělesa sluneční soustavy o velikosti milimetrů až několik desítek metrů, která se pohybují mezi planetami Meteorit je menší kosmické těleso, které díky příznivým podmínkám dopadlo na povrch Země

18 5.2.5. Malá tělesa sluneční soustavy
3) Kometa je malý objekt složený především z ledu a prachu a obíhající po eliptické trajektorii kolem Slunce. většina komet se po většinu času zdržuje za oběžnou dráhou Pluta existují i komety, které se ke Slunci vrací. Mezi ně patří například Halleyova, Hale-Bopp nebo Kohoutkova kometa

19 5.3. Pohyby Země 1) Pohyb po oběžné dráze kolem Slunce:
365 dní 5 h 48min 46s = 365,2422 dne » přestupný rok Země se pohybuje nerovnoměrným pohybem po křivce,která je blízká elipse

20 5.3. Pohyby Země 1) Pohyb po oběžné dráze kolem Slunce:
Vlivem sklonění rotační osy Země o 23,5° a oběžné trajektorie ve tvaru elipsy dochází k tomu, že se mění vzdálenost od Slunce a množství světla a tepla, které dopadá na jednu či druhou polokouli.

21 5.3. Pohyby Země 2) Rotace kolem zemské osy:
Zemská osa je myšlená přímka procházející jižním a severním pólem. Země kolem této osy rotuje od západu na východ (proti směru hodinových ručiček). Jedna otočka o 360 º trvá 23 h 56 min 4,09 s

22 5.4. Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a tmavé hmoty hvězdy se téměř vždy nacházejí ve skupinách nazývaných galaxie galaxie drží pospolu působení gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu.

23 Spirální galaxie Nepravidelná galaxie

24 5.5. Měření vzdáleností ve vesmíru
Světelný rok (ly): je vzdálenost, kterou světlo urazí za dobu jednoho roku asi km Astronomická jednotka (AU): je průměrná vzdálenost Země od Slunce asi km Parsek (pc): tvoří vzdálenost asi 3,26 ly asi km

25

26 5.6. Shrnutí a procvičení učiva

27 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A LITERATURY
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A LITERATURY František Jáchim, Jiří Tesař, Fyzika pro 9. ročník ZŠ,SPN Praha2001, str , ISBN Wikipedia - Encyklopedie na internetu Techmania – Ivan Štoll, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.vydání, Prometheus Praha, str , ISBN Astronomia (astronomický server fakulty pedagogické ZČU v Plzni Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

28 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Fyzika 2. ročník učebních oborů"

Podobné prezentace


Reklamy Google