Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace."— Transkript prezentace:

1 Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace výuky Č í slo prioritn í osy 1/1.1 Předmět Př í rodopis T é ma Vztahy mezi organismy, rozmanitost organismů Ročn í k š estý Autor Mgr. Anna Ascherlov á

2 Vztahy mezi organismy Rozmanitost organismů

3 Pojmenujte následující organismy:

4

5

6

7 Rozmanitost organismů Společné znaky předchozích organismů (práce ve skupinách, poznatky zapisujte do sešitu): - Které organismy patří mezi rostliny? - Které organismy patří mezi živočichy? - Které organismy žijí ve vodě (v mořích, sladkých vodách)? - Které organismy žijí na souši (na poušti, pod zemí, na skalách apod.)? - Jak jsou jednotlivé organismy přizpůsobeny k životu ve vodě, na souši (pod zemí), ve vzduchu? (např. tvar těla, barva, přizpůsobení orgánů, částí těla apod.)

8 Rozmanitost organismů Organismy se od sebe liší stavbou těla a způsobem života Podle společných znaků jsou organismy uspořádány do těchto skupin: - bakterie - sinice - houby - rostliny - živočichové

9 Rozmanitost organismů Vyhledejte na internetu tyto organismy a určete, zda se jedná o rostlinu, živočicha, sinici nebo houbu: ampulárie dračinec achatina tychnin jazyk vombat rozsivka potěrka žabí sémě drkalka

10 Vztahy mezi organismy Organismy jsou ve vzájemném vztahu nejen k prostředí, v němž žijí, ale i mezi sebou navzájem. Ke svému životu potřebují stavební látky a energii, které získávají potravou (živočichové) a fotosyntézou (rostliny). Proto mezi organismy existují potravní vztahy.

11 Vztahy mezi organismy Během vývoje se potravní vztahy ustanovily mezi třemi skupinami organismů, které uvádějí látky a energii do pohybu. Jsou to: producenti (výrobci) konzumenti (spotřebitelé) reducenti (rozkladači)

12 Potravní vztahy mezi organismy Producenti (výrobci) – zelené rostliny, vyrábí organické látky Konzumenti (spotřebitelé) – živočichové, organické látky přijímají v potravě - býložravci - masožravci - všežravci Reducenti (rozkladači) – rozkládají zbytky těl organismů, přeměňují organické látky na jednodušší látky anorganické, hlavně bakterie, houby

13 Vztahy mezi organismy Jeden organismus je zdrojem energie pro druhý a dochází mezi nimi k oběhu látek. Tato závislost se nazývá potravní řetězec. Doplňte věty podle učebnice: V přírodě se nejvíce vyskytují………………………….., méně je ………………………………………… a ještě méně………………………………….. Pokud tuto závislost vyjádříme graficky, vzniká………………………………………………….. (v následujícím snímku doplňte čísla odpovídajících organismů do potravní pyramidy a vytvářejte potravní řetězce)

14 Vztahy mezi organismy – potravní pyramida

15 Vztahy mezi organismy Mezi organismy se vyvinuly ještě další vztahy: Predace – živočichové, kteří loví jiné živočichy jako svou potravu, např. kočkovité šelmy vztah lovec (predátor) – kořist, tento vztah je výhodný pouze pro lovce Symbióza – vzájemně prospěšné soužití organismů, např. lišejníky, houba s lesními rostlinami Parazitismus– organismy (cizopasníci), kteří žijí na úkor jiných organismů, např. blecha, veš parazit odebírá hostiteli živiny a tím ho poškozuje

16 Vztahy mezi organismy - úkoly Sestavte příklad co možná nejdelšího potravního řetězce. Co by se stalo, kdyby bylo více predátorů než jejich kořisti? Jak se liší parazit a jeho hostitel velikostí těla? Vysvětlete na příkladu, jaký vliv má parazit na svého hostitele.


Stáhnout ppt "Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektu CZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google