Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování 

3 1.otázka varianta 3 varianta 4 Posuzováním ekologických dopadů dlouhodobých (vládních) koncepcí a strategií se zabývá... a) proces SEA, b) program Natura 2000, c) protokol ÚSES. Ekologické problémy světa, které řešíme v rámci teorie TUR jsou... a) postmateriálního charakteru - v chudých částech světa jim musí předejít vyřešení chudoby, b) zejména globálního charakteru, c) řešitelné pouze v kontextu ekologickém, sociálním a ekonomickém.

4 2.otázka varianta 3 varianta 4 Zákon č.123/1998 Sb. „O právu na informace o ŽP“ nám zaručuje právo být inf. o :… a) připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu ŽP, b) trestných činech a přestupcích v oblasti ŽP, které jsou součástí vyšetřování c) kvalitě našeho ŽP, příčinách a důsledcích tohoto stavu. Montrealský protokol OSN z roku 1987 pojednává o :… a) úbytku orné půdy na Zemi - jeho závěrem je Charta o půdě, b) ochraně ozónové vrstvy Země, c) trvale udržitelném rozvoji.

5 3.otázka varianta 3 varianta 4 Kompostování odpadu je proces... a) rozkladu odpadu za pomoci chemických činidel (kompostátorů) b) slisování odpadu těžkou mechanizací (kompaktory) c) biologického rozkladu odpadu za přítomnosti kyslíku Energetický odpad... a)je odpad vznikající v elektrárnách – struska, popílek, b)může působit negativně na psychiku i fyzickou funkci orgánů, c)je odpadní energie (hluk, světlo, teplo, elmag záření...).

6 4.otázka varianta 3 varianta 4 Předpokladem efektivní materiálové recyklace odpadu je… a) dostatečné množství spalitelného odpadu, b) malé množství plastového odpadu – neumíme jej recyklovat, c) důkladné vytřídění odpadu. Vyhláška MŽP, ve které jsou uvedeny běžné typy odpadů, zařazeny do skupin s vyznačením, zda se jedná o odpady nebezpečné se jmenuje :... a) seznam odpadů b) katalog odpadů c) přehled odpadů

7 5.otázka varianta 3 varianta 4 Pro snížení neg. účinku hluku z pozemní dopravy navrhujeme : a) budovat protihlukové zábrany (valy, bariéry, stěny…), b) využít hladký kontaktní povrch (vozovka, kolejnice…), c) umisťovat frekv. komunikace mimo citlivé zóny (obytné, nemocnice, školy…). Při působení hluku na lidský organizmus je nebezpečné zejména :… a) krátkodobé působení zvuku o intenzitě přibližně 50÷90 dB, b) dlouhodobé působení zdroje hluku, zejména v noci, c) současné vnímání (interference) více zdrojů hluku o celkové intenzitě 40 dB.

8 6.otázka varianta 3 varianta 4 Hlavním principem TUR je : … a)zvýšení efektivity a využití potenciálu člověka i přírody, b)přechod od neobnovitelných zdrojů k obnovitelným, c)zákaz využívání slunečního záření, které tak ubíráme autotrofním organismům. Úkoly Agendy 21 i celého TUR... a)vycházejí z využití lidských zdrojů a institucí, uplatnění hospodářských a ekologických opatření, b)se vyvíjejí spolu s možnostmi a potřebami civilizace, c)jsou popsány protokolem z Kjóta a jsou neměnné.

9 Konec …hurááá!!! 

10


Stáhnout ppt "Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google