Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz obecný postup Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. Katedra urbanismu a územního plánování FSv ČVUT Katedra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz obecný postup Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. Katedra urbanismu a územního plánování FSv ČVUT Katedra."— Transkript prezentace:

1 Metodika hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz obecný postup Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. Katedra urbanismu a územního plánování FSv ČVUT Katedra biotechnických úprav krajiny FŽP ČZU

2 Vymezení tzv. „potenciálně dotčeného krajinného prostoru“ jakožto místa (nebo několika míst) krajinného rázu 1. krok

3 2. krok Vymezení tzv. „okruhů potenciální viditelnosti“ (empiricky)

4 Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) okruh silné (1,5 km) a zřetelné (2,5 km) viditelnosti - empiricky

5

6

7

8

9 2. krok Vymezení tzv. „okruhů potenciální viditelnosti“ (empiricky)

10 3. krok Identifikace a klasifikace znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu

11 Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky  Topografické podmínky (reliéf)  Petrologicko-pedologické podmínky  Aktuální vegetace (lesní i nelesní)  Hydrologické podmínky (plochy a toky)  Klimatické podmínky

12

13 Dle projevu: pozitivní neutrálnínegativní

14 Dle významu: zásadní spoluurčujícídoplňující

15 Dle cennosti: jedinečný význačnýběžný

16

17 Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky  Dochované prvky  Dochované struktury  Kulturní dominanty  Nehmotné hodnoty

18

19

20

21 Znaky a hodnoty „vizuální“ charakteristiky  estetické hodnoty  harmonické vztahy  harmonické měřítko

22

23

24 3. krok Identifikace a klasifikace znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu

25 4. krok Určení míry zásahů do jednotlivých znaků a hodnot a posouzení únosnosti celkového zásahu do kraj. rázu

26

27 Vliv záměru: žádný – slabý – středně silný – silný – stírající

28

29 Vychází z vlivu na identifikované znaky a hodnoty přírodní charakteristiky a z vlivu na „pomocné“ důležité indikátory

30 Vychází z vlivu na identifikované znaky a hodnoty přírodní charakteristiky a z vlivu na „pomocné“ důležité indikátory

31 Vychází z vlivu na identifikované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky a z vlivu na „pomocné“ důležité indikátory

32 Vychází z vlivu na identifikované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky a z vlivu na „pomocné“ důležité indikátory

33 Vliv na předmět ochrany

34 Vliv na význam VKP v krajinném rázu

35 Nejen kulturní dominanty, ale i dominantní rysy krajiny (mohou být i plošné)

36 mj. možno využít pomocnou tabulku „indikátorů“

37

38

39  Závěr vycházející z posouzení souhrnné tabulky a vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu.  Odpověď na standardní otázky:  Vyznačuje se ráz krajiny v prostoru, dotčeném vlivem navrhované zástavby, znaky přírodní, kulturní a historické charakteristiky KR a hodnotami estetickými, mají přítomné znaky a hodnoty jedinečný význam?  Pokud jsou přítomny znaky jedinečného a neopakovatelného významu, bude do nich navrhovaná stavba nepříznivě zasahovat a jakou měrou?  Ovlivní navrhovaná změna podstatným způsobem krajinná panoramata, bude zasahovat do cenných dílčích scenerií? 5. krok

40 Specifika posouzení vlivu liniové stavby na krajinný ráz obecný postup

41 Identifikace krajinných celků (oblastí krajinného rázu) 1. krok

42 Vymezení potenciálně dotčených krajinných prostorů (míst krajinného rázu) (míst krajinného rázu) 2. krok

43

44

45 Identifikace a klasifikace znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu v jednotlivých potenciálně charakteristik krajinného rázu v jednotlivých potenciálně dotčených krajinných prostorech dotčených krajinných prostorech 3. krok

46

47

48

49 Identifikace konfliktů, určení míry zásahů a posouzení únosnosti celkového zásahu do krajinného rázu únosnosti celkového zásahu do krajinného rázu 4. krok

50

51 KONEC Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Metodika hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz obecný postup Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. Katedra urbanismu a územního plánování FSv ČVUT Katedra."

Podobné prezentace


Reklamy Google