Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2 KRAJINA Část zemského povrchu, která tvoří společně se společenstvy organizmů jednotný trojrozměrný celek. Krajinu studuje krajinná ekologie

3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky „systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“[1]

4 TYPY KRAJINY Přírodní (přirozená krajina) – člověkem nedotčená krajina. Dnes se vyskytuje pouze ostrůvkovitě na odlehlých, málo přístupných místech, např.: Amazonie, Himaláje. Kulturní krajina – krajina, na jejímž vytváření se podílel člověk. Dle intenzity lidské činnosti se dále dělí:

5 TYPY KULTURNÍ KRAJINY Obhospodařovaná (kultivovaná) krajina – činnost člověka je i přes pravidelné hospodaření v souladu s přír. podmínkami. V krajině je udržována určitá míra autoregulačních (samoudržovacích) schopností. Přírodní společenstva nejsou ohrožena lidskou činností. Např. v pahorkatinách v ČR

6 Narušená (degradovaná) krajina – typ krajiny s narušenou schopností autoregulace.Přírodní společenstva nejsou stabilní a jsou trvale ohrožena. Intenzivní zemědělství, těžba, průmysl Např. v blízkosti větších sídel

7 Zpustošená (devastovaná) krajina – morfologie povrchu této krajiny je změněna. Velká koncentrace průmyslu a těžby. Přírodní společenstva se zde nevyskytují, prostředí je kontaminováno škodlivinami. V ČR např. Podkrušnohoří

8 KRAJINNÉ PRVKY Tři hl. typy útvarů v krajině:
Matrice – základní charakteristika studovaného prostoru – např.: les, jezero, step,… Plošky – části území lišící se výrazně od matrice – např. mýtina v lese, ostrov v jezeře,… Liniové útvary (koridory) – protínají matrice nebo spojují plošky – např.: řeky, okraj lesa,… Krajinné prvky jsou vázány na krajinu přirozenou i kulturní.

9 TYPY EVROPSKÝCH KRAJIN
Krajinná ekologie se klade za cíl vymezit a charakterizovat krajinné typy. Vymezení je velmi problematické a složité – krajina je dynamická, v čase velmi proměnlivá. Vymezení krajinných typů je důležité pro krajinné plánování a účinnou ochranu krajiny.

10 EVROPSKÁ KRAJINA Jedná se spíše o kulturní než přírodní krajinu. Přírodní krajina tvoří ostrůvky v kulturní krajině. Vymezení jednotlivých typů krajin zohledňuje vedle přírodního rázu krajiny i land use – způsob využívání krajiny člověkem. Ten dominantním způsobem ovlivňuje současnou krajinu v Evropě již mnoho staletí.

11 EVROPSKÁ KRAJINA Člověkem přetvořená krajina tvoří 70-90% území Evropy
45% evropského území se využívá pro zemědělské účely

12 TYPOLOGIE EVROPSKÝCH KRAJIN
Hlavní činitelé ovlivňující vymezení jednotlivých typů krajin Evropy: Klima – odráží se ve vegetaci Reliéf Land use – využívání krajiny člověkem Vizuální aspekt

13 TYPY EVROPSKÝCH KRAJIN
Vymezeno celkem 30 typů krajin, které můžeme rozdělit podle několika kritérií: Krajinné typy podmíněné podnebím – tundra, tajga, lesní krajina, step, pouštní krajina – krajiny bez výrazného vlivu člověka. S, SV Evropa

14 TYPY EVROPSKÝCH KRAJIN
Krajinné typy ovlivněné reliéfem – hornatiny a velehornatiny – krajiny vyšších evropských pohoří – Alpy, Karpaty. Jedná se o horské krajiny, které mají rekreační využití. Krajinné typy dlouhodobě využívané člověkem – krajiny vymezené podle land use a vizuálního aspektu. Otevřená krajina – Openfields – otevřená polní krajina evropských nížin Uzavřená krajina - bocage, semi-bocage – Bretaň, Wales – krajina uzavřená množstvím živých plotů a další zelení.

15 TYPY EVROPSKÝCH KRAJIN
Krajinné typy regionální – vznikly charakteristickou kultivací krajiny v urč. oblastech; mají omezené, regionální rozšíření huertas – Středomoří montados – Pyrenejský poloostrov puzsta – Maďarsko polder, kampen – přímořská západní Evropa

16 TYPY EVROPSKÝCH KRAJIN

17 TYPY EVROPSKÝCH KRAJIN

18 TYPY EVROPSKÝCH KRAJIN

19

20 Bocage


Stáhnout ppt "KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google