Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajina a životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajina a životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Krajina a životní prostředí

2 Typy krajiny Současný stav krajiny je výsledkem vzájemného působení všech složek a prvků.

3 3. Dělení krajiny podle lidského využití
Obsah 1. Přírodní typ krajiny 2. Kulturní typ krajiny 3. Dělení krajiny podle lidského využití

4 Přírodní typ krajiny Přírodní krajina je původní, člověkem neovlivněná
Na jejím vzniku se podílely výhradně přírodní krajinotvorné procesy První zásahy do přírodní krajiny jsou spojené s rozvojem zemědělství Na Zemi je stále méně lokalit, které bychom mohli pojmenovat jako přírodní Příklady přírodních typů krajin

5 Kulturní typ krajiny Je to typ krajiny , na kterém se podílí jak přírodní složky krajiny, tak člověk Je to převládající typ krajiny na Zemi Kulturní krajinu dělíme podle ovlivnění konkrétní lokality člověkem Kulturní krajinu dělíme na : Kultivovaná krajina Degradovaná krajina Devastovaná krajina

6 Dělení krajiny podle lidského využití
Krajina se dá rozdělit podle lidského využití na tyto typy : Lesohospodářská krajina Zemědělská krajina Těžební krajina Městská a průmyslová krajina

7 Otázky a úkoly 1. Uveď příklady přírodních typů krajin.
2. Jak dělíme kulturní typy krajiny? 3. Uveď konkrétní příklady jednotlivých typů kulturní krajiny na našem území. 4. Který z typů krajiny ovlivněných člověkem je nejvíce poškozen? 5. Jaké druhy krajiny vymezujeme v závislosti na lidské činnosti?

8 Dokážeš lokalizovat dané typy přírodní krajiny?
Přírodní typy krajiny Dokážeš lokalizovat dané typy přírodní krajiny?

9 Makov, Moravskoslezské Beskydy, ČR Vyškovec, Bílé Karpaty, ČR
Kultivovaná krajina Makov, Moravskoslezské Beskydy, ČR Vyškovec, Bílé Karpaty, ČR Je to typ krajiny, kde je činnost člověka v souladu s přírodními podmínkami Tato krajina se dokáže vyrovnat s lidskou činností Jsou to oblasti s řídkým osídlením a málo intenzivním zemědělstvím

10 Degradovaná krajina Je to krajina, která je již značně poškozená
Krajina je schopna regenerace Jedná se o krajinu více urbanizovanou, zprůmyslněnou a zemědělsky využívanou Výrobní družstvo, Jižní Morava, ČR Sídlo vesnického typu, Jižní Morava, ČR Chmelnice, Dolnooharská tabule, ČR

11 Devastovaná krajina Mostecká pánev, povrchová těžba hnědého uhlí, ČR Je to poškozená krajina do té míry, že již sama není schopna regenerace Pobyt v této krajině negativně působí na zdraví Rekultivace je velmi nákladná Jsou to hlavně oblasti postižené povrchovou těžbou a intenzivním průmyslem Prunéřov, tepelná elektrárna, ČR

12 Lesohospodářská krajina
Je to krajina s převládajícími lesy, které člověk využívá, ošetřuje a obnovuje Důležitá je rovnováha mezi těžbou a obnovou

13 Zemědělská krajina Zemědělskou krajinu dělíme na pole, louky, sady, vinice, chmelnice a pastviny Původní rostlinstvo bylo nahrazeno zemědělskými plodinami Zemědělská krajina se potýká s erozí, ohrožením spodních vod a nebezpečným splachem do povrchových toků Dokážeš uvést příčinu těchto problémů?

14 Těžební krajina Patří sem velmi narušené typy krajin
Nejvíce postiženou krajinou je oblast povrchové těžby

15 Městská a průmyslová krajina
V tomto typu krajiny dochází ke změně krajiny od základu Zachován je pouze horninový podklad, základní rysy reliéfu a podnebí Většinu krajiny tvoří výsledky lidské činnosti Je to značně znečištěný typ krajiny


Stáhnout ppt "Krajina a životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google