Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost Ústeckého kraje? budoucnost je vždy ovlivněna minulostí…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost Ústeckého kraje? budoucnost je vždy ovlivněna minulostí…"— Transkript prezentace:

1 Budoucnost Ústeckého kraje? budoucnost je vždy ovlivněna minulostí…
Fórum Hospodářských novin „Jaká je perspektiva Ústeckého kraje?“ Ústí nad Labem, 7. prosince 2011 Budoucnost Ústeckého kraje? budoucnost je vždy ovlivněna minulostí… Tomáš Tesař náměstek ministra životního prostředí

2 Ústecký kraj základní charakteristika
Svou rozlohou km2 (7 % z území ČR) je v rámci ČR průměrně velkým krajem. Počtem obyvatel přesahujícím 836 tis. se řadí ULK mezi nadprůměrně lidnaté kraje. V rámci struktury obyvatel nalezneme v porovnání s ostatními kraji třetí největší počet cizinců (7,4 %) a na druhé straně dlouhodobě nejnižší poměr vysokoškolsky vzdělaných lidí (5,4 % v roce 2008). ULK rovněž dlouhodobě trápí vysoká míra nezaměstnanosti a nízký ekonomický výkon. Přes rozsáhlou exploataci krajiny ULK více než 26 % jeho území leží ve zvláště chráněných územích. 2

3 Ústecký kraj zacíleno na nezaměstnanost (2009)
Obecná míra nezaměstnanosti ULK aktuálně: 3Q 2011= 9,4 % Zdroj: ČSÚ 3

4 Ústecký kraj zacíleno na makroekonomické souvislosti (HDP 2009)
Přestože v tvorbě HDP dosahuje ULK ve srovnání s ostatními kraji nadprůměrných hodnot, při přepočtu HDP na 1 obyvatele se propadá. Zdroj: ČSÚ 4

5 Ústecký kraj zacíleno na dopravu – ULK = tranzitní uzel
silniční síť železniční síť Hustá dopravní síť ovlivňuje kvalitu života i ráz krajiny. vodní cesta Zdroj: MD ČR 5

6 Ústecký kraj zacíleno na těžbu – těžba jako stigma kraje
Pod zemí bylo uloženo 9 mld. tun geologických zásob uhlí, z toho asi 6 mld. tun je těžitelných a z nich byla dosud vytěžena více než jedna polovina. Zdroj: VÚHU 6

7 Ústecký kraj zacíleno na kvalitu ovzduší - ilustrativní trend vybraných znečišťujících látek a měrné emise z REZZO 1-4 (2009) Zdroj: ČHMÚ Kvalita ovzduší se zlepšila, ULK ale stále bojuje s vysokými emisemi oxidů síry a dusíku. Z trendu grafu je zřejmá účinnost zákona 309/1991 Sb., kdy všechny zdroje měly povinnost snižovat emise a od roku 1999 plnit emisní limity. Nicméně z grafu je též vidět, že zákon 86/2002 Sb. neměl významný vliv na další snižování emisí a dochází ke stagnaci. Pokud se zaměříme na krajské srovnání, vidíme, že v ULK jsou hlavním problémem emise SO2 a Nox, které zde dosahují dvojnásobných hodnot oproti ostatním krajům (s výjimkou hl. m. Prahy v případě oxidů dusíku). 7

8 Ústecký kraj zacíleno na kvalitu vody – třídy jakosti vod (1991/2009)
Kvalita vody v ULK se tak jako na území celé ČR výrazně zlepšila, stále však zůstává problém se znečištěním řeky Bíliny. Třída I. a II. neznečištěná a mírně znečištěná voda III. znečištěná voda IV. silně znečištěná voda V. velmi silně znečištěná voda HODNOCENÍ PODLE ČSN Zdroj: VÚV T.G.M. 8

9 Ústecký kraj zacíleno na přírodu – ULK není měsíční krajina
Ve zvláště chráněných územích je chráněno více než 26 % území kraje, připočteme-li lokality NATURA, poměr významných přírodních lokalit se ještě zvýší. 9

10 Budoucnost Ústeckého kraje Přijdou zásadní změny?
ČR se bude v následujících letech potýkat s postupným dotěžením zásob hnědého i černého uhlí, je tedy nutné otevřít diskusi ohledně strategického využití disponibilních zásob národních energetických zdrojů, a to jak ve vazbě na energetickou bezpečnost, tak na ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Pro Ústecký kraj je zásadní rozvíjet vzdělanostní strukturu a vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Současné negativní vlivy povrchové těžby hnědého uhlí je nutné v rámci postupných rekultivací maximálně zužitkovat pro budoucí využití kraje – potenciál se nabízí zejména v oblasti rekreace a lázeňství. 10

11 MŽP JE NA TAKOVOU SPOLUPRÁCI PŘIPRAVENO.
Budoucnost Ústeckého kraje Přijdou zásadní změny? Jak ochrana životního prostředí, tak rozvoj energetiky a průmyslu (a to nejen v rámci ULK) potřebují dlouhodobou perspektivu a té je možné dosáhnout pouze při vzájemné spolupráci, koordinaci a hledání optimálních kompromisních řešení. MŽP JE NA TAKOVOU SPOLUPRÁCI PŘIPRAVENO. 11

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Budoucnost Ústeckého kraje? budoucnost je vždy ovlivněna minulostí…"

Podobné prezentace


Reklamy Google