Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza způsobilosti procesů a výrobních zařízení Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha Ing. Zdeněk Aleš,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza způsobilosti procesů a výrobních zařízení Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha Ing. Zdeněk Aleš,"— Transkript prezentace:

1 Analýza způsobilosti procesů a výrobních zařízení Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

2 jednou z důležitých oblastí managementu jakosti je měření procesů. součástí měření procesů je hodnocení způsobilosti procesů, kterou lze charakterizovat jako schopnost procesů poskytovat výrobky splňující požadovaná kritéria jakosti. znalost způsobilosti procesu je důležitým podkladem pro plánování a zlepšování jakosti. Úvod

3 je součástí plánování jakosti výrobku, neboť ověřuje vhodnost navrženého procesu pro zajištění požadovaných znaků jakosti navrhovaného výrobku; umožňuje odhadnout pravděpodobnost výskytu neshodných výrobků; umožňuje optimalizovat plánování výroby; je důležitým podkladem pro plánování údržby výrobního zařízení; je důležitým podkladem pro iniciaci aktivit zlepšování a posouzení jejich účinnosti; zvyšuje důvěru zákazníků k dodávaným výrobkům; informace o způsobilosti procesů dodavatele jsou součástí hodnocení dodavatele. Důvody pro hodnocení způsobilosti procesů

4 1) volba znaku jakosti (soulad s požadavky zákazníka); 2) analýza systému měření (ověření vhodnosti znaku jakosti); 3) shromažďování údajů (z probíhajícího procesu v průběhu dostatečně dlouhého časového období); 4) průzkumová analýza shromážděných údajů (identifikace odlehlých hodnot, posouzení charakteru rozdělení sledovaného znaku, analýza nezávislosti dat); 5)ověření normality sledovaného znaku jakosti (data musí korespondovat normálnímu rozdělení); 6) posouzení statistické zvládnutosti procesu (regulační diagramy); 7)výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. Postup pro hodnocení způsobilosti procesu

5 Požadavky na počet neshodných výrobků podle různých programů kvality Počet vadných kusů v 1.000.000 kusů

6 Výpočet indexů způsobilosti Pravděpodobnosti výskytu hodnot P v pásmech s rozdílnou vzdáleností od střední hodnoty  za předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku jakosti

7 Charakteristiky potřebné pro stanovení indexu způsobilosti C p (LSL – dolní toleranční mez, USL – horní toleranční mez, TI – šířka tolerančního pole,  – směrodatná odchylka)

8 a)Index způsobilosti C p -je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota sledovaného znaku jakosti ležela uvnitř tolerančních mezí; -index nezohledňuje rozmístění hodnot znaků jakosti v tolerančním poli. Indexy způsobilosti procesu

9 b) Index způsobilosti C pk -zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku jakosti, ale i jeho polohu vůči tolerančním mezím; -charakterizuje skutečnou způsobilost procesu dodržovat předepsané toleranční meze. Indexy způsobilosti procesu

10 a)Pomocí nástrojů analýzy způsobilosti procesu ze zadaných dat zjistěte úroveň schopnosti procesu (při různých velikostech dolních (LSL) a horních (USL) tolerančních mezí) poskytovat výrobky splňující požadovaná kritéria jakosti. Pro čtyři různá zadání dolních a horních tolerančních mezí vypočítejte indexy způsobilosti C p a C pk. Zadání Hodnoty dolních a horních tolerančních mezí Varianta LSL (g)USL (g) 110,3250,35 210,0040,00 323,6737,01 417,0057,00

11 a)Jakým způsobem by se musely změnit vstupní hodnoty pro výpočet C p a C pk, aby platilo C p = C pk = 1,33. Při výpočtu použijte hodnoty dolní a horní toleranční meze varianty 1 (tabulka 1). b)Pro hodnoty C p = C pk = 1,33 přepočítejte velikost tolerančních mezí při zachování velikosti původní směrodatné odchylky s. c)Získané výsledky okomentujete z hlediska způsobilosti procesu poskytovat výrobky splňující požadovaná kritéria jakosti. d)Vypracujte referát podle výše uvedené osnovy, vytiskněte a uložte do aplikace MOODLE. Zadání

12 Komparace dvou stejně velkých tolerančních intervalů různě posunutých vůči střední hodnotě

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza způsobilosti procesů a výrobních zařízení Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha Ing. Zdeněk Aleš,"

Podobné prezentace


Reklamy Google