Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda FMEA, FMECA Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda FMEA, FMECA Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Metoda FMEA, FMECA Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha

2 Úvod Metoda představuje týmovou analýzu možností vzniku poruch u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika, návrh a realizaci opatření vedoucí ke zlepšení jakosti návrhu. Zkušenosti ukazují, že použitím této metody lze předejít 70 až 90% možných neshod.

3 DRUHY FMEA FMEA návrhu/konstrukce výrobku pro analýzu návrhu výrobků, jejich prvků a částí Předejít vadám způsobeným chybami v konstrukci Design FMEA FMEA procesu pro analýzu procesů, v nichž výrobky vznikají. Předejít vadám při výrobě Process FMEA FMEA systému pro analýzu systémů, systémové architektury. Předejít vadám/nefunkčnosti systému System FMEA

4 PŘÍPADY KDY JE VHODNÉ POUŽÍT FMEA
návrh nových dílů nebo jejich změny návrh použití jiných materiálů změna požadavků zákazníků používání výrobku v jiných podmínkách změna požadavků na bezpečnost a ekologickou nezávadnost díly, u nichž se v minulosti projevily provozní nedostatky díly u nichž lze očekávat problémy

5 Postup při FMEA Určit rozsah a funkci systémů, procesů, produktů, které budou analyzovány prostředky FMEA. (např. procesní diagramy) Určit postupně možné závady. (brainstorming) Určit vliv možných závad. (diagram příčin a následků, fishbone, Ishikawa) Určit příčinu pro každý typ závady (Ishikawa) Určit priority možných závad podle několika hledisek, např. náklady, bezpečnost, kvalita atd. (severity, occurrence, criticality, detectability) Vybrat a řídit následující akce tak, abychom měli bezprostředně připraven plán pro případy, ve kterých je riziko závad vysoké. Sledovat problematiku a studovat ji proto, aby se problematika udržela stále živou a aktualizovala se dokumentace. To je cenným zdrojem informací pro současné i budoucí výrobky. Dokumentovat procesy v široce přístupném formátu, a to jak pro současné, tak i budoucí týmy zaměřené na výrobky.

6 RIZIKOVÉ ČÍSLO = VÝZNAM × VÝSKYT × ODHALITELNOST
Po identifikaci možných vad následuje hodnocení současného stavu, při kterém se u identifikovaných možných vad hodnotí tři základní hlediska význam vady (Severity) očekávaný výskyt vady (Occurrence) odhalitelnost vady (Detection) Po stanovení všech tří bodových hodnocení se pro každou možnou vadu, která může vzniknout vlivem určité příčiny, vypočte integrované kritérium, tzv. rizikové číslo RPN (RISK PRIORITY NUMBER), které představuje součin příslušných bodových hodnocení jednotlivých kritérií. RIZIKOVÉ ČÍSLO = VÝZNAM × VÝSKYT × ODHALITELNOST

7 HODNOCENÍ VÝZNAMU VADY - SEVERITY
Následek vady Význam vady Hodnocení Nebezpečný – bez výstrahy Vada bez výstrahy ovlivňuje bezpečnost výrobku nebo dodržování zákonných požadavků. 10 Nebezpečný – s výstrahou Vada ovlivňuje bezpečnost výrobku nebo zákonných požadavků s výstrahou. 9 Velmi vážný Nefunkční výrobek se ztrátou hlavní funkce. 8 Vážný Funkční výrobek se sníženou výkonností. Zákazník je nespokojen. 7 Střední Funkční výrobek s nefunkční částí zajišťující pohodlí. Zákazník pociťuje nepohodlí. 6 Nízký Funkční výrobek, ale části zajišťující pohodlí pracují na nižší úrovni. Zákazník pociťuje určitou nepohodlnost. 5 Velmi nízký Ozdobné nebo tlumicí prvky neodpovídají. Vadu zaznamená většina zákazníků. 4 Malý Ozdobné nebo tlumicí prvky neodpovídají. Vadu zaznamená průměrný zákazník. 3 Velmi malý Ozdobné nebo tlumicí prvky neodpovídají. Vadu zaznamená náročný zákazník. 2 Žádný Žádný následek. 1

8 PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU VADY - OCCURRENCE
Možný výskyt Hodnocení Velmi vysoká: vada je téměř nevyhnutelná 1–2 ze 2 10 1 ze 3 9 Vysoká: opakované vady 1 z 8 8 1 z 20 7 Střední: občasné vady 1 z 80 6 1 ze 400 5 1 z 2 000 4 Nízká: relativně málo vad 1 z 3 1 ze 2 Vzdálená: vada je nepravděpodobná Méně než 1 z 1

9 HODNOCENÍ ODHALITELNOSTI VADY - DETECTION
Detekce Pravděpodobnost odhalení vady Hodnocení Absolutně nemožná Odhalení možné příčiny vady ani následné vady není možné nebo se posuzování (inspekce) neprovádí. 10 Velmi vzdálená Velmi vzdálená možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 9 Vzdálená Vzdálená možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 8 Velmi malá Velmi malá možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 7 Malá Malá možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 6 Průměrná Průměrná možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 5 Mírně nadprůměrná Mírně nadprůměrná možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 4 Vysoká Vysoká možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 3 Velmi vysoká Velmi vysoká možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 2 Téměř jistá Posuzování výrobku téměř jistě odhalí možnou příčinu vady nebo následnou vadu 1

10 ZADÁNÍ ÚLOHY Úkoly: S využitím metody FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) analyzujte potenciální vady, které mohou nastat při výrobě ozubeného kola. S využitím formuláře pomocí nástrojů analýzy FMEA proveďte následující: 1. Definujte potenciální vady ozubeného kola. 2. Stanovte možné následky každé vady. 3. Ohodnoťte závažnost (SEVERITY) definovaných vad. 4. Stanovte možné příčiny každé vady. 5. Ohodnoťte četnost výskytu (OCCURENCE) definovaných vad.

11 ZADÁNÍ ÚLOHY 6. Ohodnoťte odhalitelnost (DETECTABILITY) definovaných vad. 7. Pro každý případ vypočítejte rizikové číslo. Rizikové číslo = Výskyt x Odhalitelnost x Význam 8. Posuďte vypočtené rizikové číslo jednotlivých vad. A seřaďte sestupně podle velikosti vypočteného rizika 9. V souladu s mezní hodnou kritičnosti navrhněte nápravná opatření. Vypracujte referát podle výše uvedené osnovy, vytiskněte a uložte do aplikace MOODLE.

12 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Metoda FMEA, FMECA Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google