Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12 Celková efektivita zařízení (CEZ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12 Celková efektivita zařízení (CEZ)"— Transkript prezentace:

1 12 Celková efektivita zařízení (CEZ)
Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita Praha 6 - Suchdol

2 Zadání cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů TF ČZU Praha
Předmět: Servisní logistika Zadání č.12 Výpočet celkové efektivity zařízení Příjmení a jméno studenta, obor: Zadání: Vedoucí pracovník údržby vždy následující den požaduje mít zpracovaný přehled celkové efektivity zařízení (CEZ) z předchozího dne (podnik vyrábí na jednu směnu), aby mohl stanovit opatření vedoucí k zamezení prostojů a vyhodnotit (porovnat v jednotlivých dnech) efektivitu TPM. Pracovníci dispečinku pravidelně zaznamenávají veškeré potřebné údaje daného zařízení do přesně stanovené tabulky. Úkol: Vypočítejte celkovou efektivitu zařízení (CEZ) pro stanovenou směnu, ke které jsou následující vstupní údaje (viz. tabulka následující slide):

3 Zadání cvičení

4 KPI (Key Performance Indicators)
Celková efektivní produktivita zařízení CEPZ (Total Effective Equipment Productivity TEEP) Celková efektivita zařízení a organizace výroby CEZOV (Overall Equipment and Organizational Effectiveness OEOE) Celková efektivita zařízení CEZ (Overall Equipment Effectiveness OEE) Čistá efektivita zařízení ČEZ (Net Equipment Effectiveness NEE)

5 CEZ = Celková Efektivita Zařízení (v angl. term. OEE = Overall Equipment Effectiveness) Nejvýznamnější ukazatel nejen pro sledování a porovnávání účinnosti (včetně efektivity TPM), ale také pro zlepšování účinnosti a to zařízení, výrobních linek nebo celých výrobních závodů. Pomáhá systematicky zlepšovat procesy pomocí snadno zjistitelných údajů, které jsou rozčleněny do kategorií (oblastí). Korespondence s následujícím slide

6 CEZ Kategorie (tj. oblasti) pro nejčastější a nejdůležitější zdroje ztrát (ztrátové doby) produktivity výroby jsou: pohotovost, výkonnost, jakost.

7 CEZ Abychom jednotlivé ukazatele mohli určit je nezbytné znát ztrátové doby: nepožadovaný čas výroby tnep organizační prostoje torg doba preventivní údržby tpu doba přestavování a seřizování tPS doba údržby po poruše (do 5 minut) tUP≤5 doba údržby po poruše (nad 5 minut) tTP>5 ztrátová doba zp. nižší výkonností v důsledku horšího technického stavu tzv, doba výroby neshodných výrobků tnv logistické prostoje torg – pryč …vymazáno

8 Kategorie pro výpočet CEZ
Plánované prostoje (není započítáno do CEZ, ale velmi důležitý údaj pro analýzu využití zařízení): přestávky, oběd, období bez zakázky, výroba pouze na jednu směnu. Prostoje: údržby: preventivní, po poruše do 5 a nad 5 min; přestavování Výkonové ztráty: není dodržena max. možná výkonnost Kvalitativní ztráty: náběh výroby a degradace nastavení Kategorie pro výpočet CEZ Pohotovost Výkonnost Jakost

9 CEZ Pohotovost x Výkonnost x Jakost = CEZ
Celková teoretická doba výroby Plánovaná doba výroby Plánované prostoje Skutečná doba výroby Prostoje Pohotovost x Pohotovost zařízení pro výrobu = skutečná doba výroby / plánovaná doba výroby Počet kusů, které je možné teoreticky vyrobit Skutečný počet vyrobených kusů Výkonnostní ztráty Výkonnost x Výkonnost zařízení = skut. počet vyr. ks / počet ks, které je možno vyrobit Skutečný počet vyrobených kusů Počet shodných vyrobených kusů Kvalitativní ztráty Jakost = Jakost výroby na zařízení = počet dobrých vyr. ks / celkový počet vyr. ks, CEZ

10 CEZ Výpočet:

11 Faktory ovlivňující využití výr. zařízení
Prostoje strojů a zařízení způsobené organizačními (výrobními) příčinami Prostoje strojů a zařízení způsobené čerpáním času na odpočinek a osobní potřebu Prostoje strojů a zařízení v důsledku preventivní údržby, kterou nelze provádět za chodu a v mimosměnovém období

12 Faktory ovlivňující využití výr. zařízení
Prostoje strojů a zařízení v důsledku poruch a vyvolání dalších závislých ztrát Prostoje strojů a zařízení v důsledku nutného přestavování a seřizování Prostoje strojů a zařízení v důsledku technologických poruch

13 Faktory ovlivňující využití výr. zařízení
Nižší výkonnost strojů a zařízení v důsledku horšího technického stavu - skutečná výkonnost Počet neshodných výrobků (zmetků) vzniklých v důsledku chybného výrobního procesu, který je způsoben špatným monitorováním, špatně provedenou údržbou (opravou) a nastavováním parametrů ovlivňujících způsobilost strojů a zařízení Počet neshodných výrobků (ztráta materiálu) vzniklých v důsledku náběhu zpravidla procesní výroby do stabilního stavu

14 CEZ Pro podniky je ekonomičtější při požadavku navýšení výroby snižovat prostoje (zvýšit CEZ) nikoli pořídit novou/nové paralelní linku/y.

15 CEZ

16 Celková efektivita zařízení pro ranní směnu dne dd.mm.rrrr je 84 %
CEZ Celková efektivita zařízení pro ranní směnu dne dd.mm.rrrr je 84 %

17 CEZ 45 min 45 min Pohotovost 0,8966 x Výkonnost 0,9644 14 ks x Jakost
Celková teoretická doba výroby (480 min) Plánovaná doba výroby (435 min) Plánované prostoje 45 min Skutečná doba výroby (390 min) Prostoje 45 min Pohotovost 0,8966 Pohotovost zařízení pro výrobu = skutečná doba výroby / plánovaná doba výroby x Počet kusů, které je možné teoreticky vyrobit (397 ks) Výkonnost 0,9644 Skutečný počet vyr. kusů (383 ks) Výkonnostní ztráty 14 ks x Výkonnost zařízení = skut. počet vyr. ks / počet ks, které je možno vyrobit Skutečný počet vyrobených kusů (383 ks) Jakost 0,9713 Počet shodných vyr. ks (372 ks) Kvalitativní ztráty 11 ks = CEZ 0,8398 Jakost výroby na zařízení = počet dobrých vyr. ks / celkový počet vyr. ks,

18 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 0,9713 = 0,8398

19 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 0,9713 = ??? 0,8398

20 KPI Celková Efektivní Produktivita Zařízení (TEEP) = N x A x W x Q N – součinitel nepožadovaného provozu kde: tpol - provozní doba bez organizačních a logistických prostojů tdis - celková disponibilní doba

21 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 0,9713 = 0,271 0,323 0,8398

22 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 0,9713 = ??? 0,8398 0,271

23 KPI Celková Efektivita Zařízení a Organizace Výroby (OEOE) = O x A x W x Q O – součinitel organizačních, logistických a obslužných prostojů rozdíl od CEPZ – součinitele nepožadovaného provozu N kde: tpol - Provozní doba bez organizačních a logistických prostojů tpro - Provozní doba

24 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 0,9713 = 0,814 0,969 0,8398 0,271

25 KPI - porovnání 0,9644 x 0,9713 = ??? 0,8398 0,271 0,814

26 KPI Čistá Efektivita Zařízení (NEE) = F x W x Q F – součinitel poruchovosti Součinitel pohotovosti A = M . F M – součinitel preventivní údržby, přestavování a seřizování rozdíl od CEZ – součinitele pohotovosti A kde: tvyr - Doba výroby thrv - Hrubá doba výroby

27 KPI - porovnání 0,9644 x 0,9713 = 0,915 0,977 0,8398 0,271 0,814

28 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "12 Celková efektivita zařízení (CEZ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google