Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12 Celková efektivita zařízení (CEZ) Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12 Celková efektivita zařízení (CEZ) Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická."— Transkript prezentace:

1 12 Celková efektivita zařízení (CEZ) Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita 165 21 Praha 6 - Suchdol

2 Katedra jakosti a spolehlivosti strojů TF ČZU Praha Předmět: Servisní logistika Zadání č.12 Výpočet celkové efektivity zařízení Příjmení a jméno studenta, obor: Zadání: Vedoucí pracovník údržby vždy následující den požaduje mít zpracovaný přehled celkové efektivity zařízení (CEZ) z předchozího dne (podnik vyrábí na jednu směnu), aby mohl stanovit opatření vedoucí k zamezení prostojů a vyhodnotit (porovnat v jednotlivých dnech) efektivitu TPM. Pracovníci dispečinku pravidelně zaznamenávají veškeré potřebné údaje daného zařízení do přesně stanovené tabulky. Úkol: Vypočítejte celkovou efektivitu zařízení (CEZ) pro stanovenou směnu, ke které jsou následující vstupní údaje (viz. tabulka následující slide): Zadání cvičení

3

4 Celková efektivní produktivita zařízení CEPZ (Total Effective Equipment Productivity TEEP) Celková efektivita zařízení a organizace výroby CEZOV (Overall Equipment and Organizational Effectiveness OEOE) Celková efektivita zařízení CEZ (Overall Equipment Effectiveness OEE) Čistá efektivita zařízení ČEZ (Net Equipment Effectiveness NEE) KPI (Key Performance Indicators)

5 = Celková Efektivita Zařízení (v angl. term. OEE = Overall Equipment Effectiveness) Nejvýznamnější ukazatel nejen pro sledování a porovnávání účinnosti (včetně efektivity TPM), ale také pro zlepšování účinnosti a to zařízení, výrobních linek nebo celých výrobních závodů. Pomáhá systematicky zlepšovat procesy pomocí snadno zjistitelných údajů, které jsou rozčleněny do kategorií (oblastí). CEZ Korespondence s následujícím slide

6 Kategorie (tj. oblasti) pro nejčastější a nejdůležitější zdroje ztrát (ztrátové doby) produktivity výroby jsou: pohotovost, výkonnost, jakost. CEZ

7 Abychom jednotlivé ukazatele mohli určit je nezbytné znát ztrátové doby: nepožadovaný čas výroby t nep organizační prostoje t org doba preventivní údržby t pu doba přestavování a seřizování t PS doba údržby po poruše (do 5 minut) t UP≤5 doba údržby po poruše (nad 5 minut) t TP>5 ztrátová doba zp. nižší výkonností v důsledku horšího technického stavu t zv, doba výroby neshodných výrobků t nv CEZ

8 Plánované prostoje (není započítáno do CEZ, ale velmi důležitý údaj pro analýzu využití zařízení): přestávky, oběd, období bez zakázky, výroba pouze na jednu směnu. Prostoje: údržby: preventivní, po poruše do 5 a nad 5 min; přestavování Výkonové ztráty: není dodržena max. možná výkonnost Kvalitativní ztráty: náběh výroby a degradace nastavení CEZ Kategorie pro výpočet CEZ Pohotovost Výkonnost Jakost

9 CEZ Pohotovost Výkonnost x Jakost x = CEZ Celková teoretická doba výroby Plánovaná doba výroby Plánované prostoje Skutečná doba výrobyProstoje Skutečný počet vyrobených kusů Výkonnostní ztráty Počet shodných vyrobených kusů Kvalitativní ztráty Výkonnost zařízení = skut. počet vyr. ks / počet ks, které je možno vyrobit Pohotovost zařízení pro výrobu = skutečná doba výroby / plánovaná doba výroby Počet kusů, které je možné teoreticky vyrobit Skutečný počet vyrobených kusů Jakost výroby na zařízení = počet dobrých vyr. ks / celkový počet vyr. ks,

10 CEZ Výpočet:

11 1. Prostoje strojů a zařízení způsobené organizačními (výrobními) příčinami 2. Prostoje strojů a zařízení způsobené čerpáním času na odpočinek a osobní potřebu 3. Prostoje strojů a zařízení v důsledku preventivní údržby, kterou nelze provádět za chodu a v mimosměnovém období Faktory ovlivňující využití výr. zařízení

12 4. Prostoje strojů a zařízení v důsledku poruch a vyvolání dalších závislých ztrát 5. Prostoje strojů a zařízení v důsledku nutného přestavování a seřizování 6. Prostoje strojů a zařízení v důsledku technologických poruch Faktory ovlivňující využití výr. zařízení

13 7. Nižší výkonnost strojů a zařízení v důsledku horšího technického stavu - skutečná výkonnost 8. Počet neshodných výrobků (zmetků) vzniklých v důsledku chybného výrobního procesu, který je způsoben špatným monitorováním, špatně provedenou údržbou (opravou) a nastavováním parametrů ovlivňujících způsobilost strojů a zařízení 9. Počet neshodných výrobků (ztráta materiálu) vzniklých v důsledku náběhu zpravidla procesní výroby do stabilního stavu Faktory ovlivňující využití výr. zařízení

14 Pro podniky je ekonomičtější při požadavku navýšení výroby snižovat prostoje (zvýšit CEZ) nikoli pořídit novou/nové paralelní linku/y. CEZ

15

16 Celková efektivita zařízení pro ranní směnu dne dd.mm.rrrr je 84 %

17 CEZ Pohotovost 0,8966 Výkonnost 0,9644 x Jakost 0,9713 x = CEZ 0,8398 Celková teoretická doba výroby (480 min) Plánovaná doba výroby (435 min) Plánované prostoje Skutečná doba výroby (390 min)Prostoje Skutečný počet vyr. kusů (383 ks) Výkonnostní ztráty Počet shodných vyr. ks (372 ks) Kvalitativní ztráty Výkonnost zařízení = skut. počet vyr. ks / počet ks, které je možno vyrobit Pohotovost zařízení pro výrobu = skutečná doba výroby / plánovaná doba výroby Počet kusů, které je možné teoreticky vyrobit (397 ks) Skutečný počet vyrobených kusů (383 ks) Jakost výroby na zařízení = počet dobrých vyr. ks / celkový počet vyr. ks, 45 min 14 ks 11 ks

18 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 x 0,9713 = 0,8398

19 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 x 0,9713 = ??? x 0,8398

20 Celková Efektivní Produktivita Zařízení (TEEP) = N x A x W x Q N – součinitel nepožadovaného provozu KPI kde: t pol - provozní doba bez organizačních a logistických prostojů t dis - celková disponibilní doba

21 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 x 0,9713 = 0,271 0,323 x 0,8398

22 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 x 0,9713 = ??? x 0,83980,271

23 Celková Efektivita Zařízení a Organizace Výroby (OEOE) = O x A x W x Q O – součinitel organizačních, logistických a obslužných prostojů KPI kde: t pol - Provozní doba bez organizačních a logistických prostojů t pro - Provozní doba rozdíl od CEPZ – součinitele nepožadovaného provozu N

24 KPI - porovnání 0,8966 x 0,9644 x 0,9713 = 0,814 0,969 x 0,83980,271

25 KPI - porovnání 0,83980,271 0,9644 x 0,9713 = ??? x 0,814

26 Čistá Efektivita Zařízení (NEE) = F x W x Q F – součinitel poruchovosti KPI kde: t vyr - Doba výroby t hrv - Hrubá doba výroby rozdíl od CEZ – součinitele pohotovosti A

27 KPI - porovnání 0,83980,271 0,9644 x 0,9713 = 0,915 0,977 x 0,814

28 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "12 Celková efektivita zařízení (CEZ) Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická."

Podobné prezentace


Reklamy Google