Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování 

3 1.otázka varianta 1 varianta 2 Principy TUR vycházejí z/ze … a)zákazu dalšího hospodářského růstu, b)skloubení hospodářského, ekologického a sociálního rozvoje, c)nahrazení neobnovitelných zdrojů (surovin, energie) obnovitelnými. Kjótský protokol navržený OSN v roce 1998 … a) se zabývá problémem sniž. biodiverzity na Zemi, b) zavádí od r.2005 obchodování s emisemi CO 2 (povoleným max. množstvím) mezi podniky, c) je od data sepsání v roce 1998 závazný pro všechny státy světa.

4 2.otázka varianta 1 varianta 2 Lidská společnost jako ostatní živé systémy své vlivy a nároky na zdroje, prostor, spotřebu… a) postupně snižuje, b) exponenciálně stupňuje, dokud nenarazí na vnější limity, c) dobrovolně udržuje na konstantní úrovni. Program Natura 2000 … a) slouží k ochraně biodiverzity prostřednictvím evropské soustavy chráněných území, b) má za úkol do roku 2012 snížit emise skleník. plynů o 50%, c) zavádí povinnost výrobců pohonných hmot používat od r.2000 bezolovnatý benzín.

5 3.otázka varianta 1 varianta 2 U komunálního odpadu … a)Se jeho roční produkce v celosvětovém prům. zvyšuje, b)množství i složení kolísá podle ročního období, c)narůstá postupně podíl spalitelného odpadu (papír/plast). Nebezpečný odpad je odpad, který: a)je takto označen v Katalogu odpadů, b)má některou ze 14 nebezpečných vlastností (výbušnost, …), uvedených v příloze 2 z. 185/01 o Odpadech, c)vznikl v jakémkoliv nebezpečném průmyslovém provozu.

6 4.otázka varianta 1 varianta 2 Mezi hlavní výhody spalování odpadů řadíme:... a) snížení množství odpadu ukládaného na skládky, b) nejnižší cenu (v porovnání s ostatními způsoby zpracování), c) energetické zužitkování odpadu. Označení výrobku takovouto značkou znamená, že … a)výrobek podléhá zpětnému odběru (zálohovaný obal), b)se jedná o odpad vyžadující šetrné nakládání, c)se jedná o výrobek obsahující recyklované materiály.

7 5.otázka varianta 1 varianta 2 Působení hluku na psychiku … a) je nebezpečnější, působí-li dlouhodobě ve spánku, kdy organizmus odpočívá, b) je neškodné, jestliže se nám hluk (např. hudba) líbí, c) začíná až v okamžiku překročení prahu bolestivosti (130 dB). Z hlediska omezení hluku z dopravy je vhodné… a) použít subtilní odrazivé protihlukové clony (sklo, kov…) b) vhodné použít hmotné objekty (protihlukové valy) nejlépe ozeleněné, které hluk pohltí, c) umístit komunikaci do tunelu/zářezu.

8 6.otázka varianta 1 varianta 2 V procesu EIA (posuzování vlivu na ŽP) podle z. 100/2001 Sb. … a) jsou posuzovány pouze projekty od určité velikosti/kapacity/typu technologie, b) se posuzováním záměrů zabývají referáty KÚ a ministerstva resp. jimi pověřené autorizované osoby, c) jsou investiční záměry posuz. již před podáním žádosti o stavební povolení. Indikátory TUR... a)slouží k rozpoznání a řešení problémů ohrožujících možný budoucí rozvoj světa, b)jsou sociálního, ekonomického i ekologického charakteru, c)slouží jako podklad ke skupinovému rozhodnutí – změně neudržitelného vývoje.

9 Konec …hurááá!!! 

10


Stáhnout ppt "Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google