Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování 

3 1.otázka varianta 1 varianta 2 Principy TUR vycházejí z/ze … a)zákazu dalšího hospodářského růstu, b)skloubení hospodářského, ekologického a sociálního rozvoje, c)zásad Agentury 99, které se nemění – jsou stálé. Kjótský protokol o změně klimatu OSN 1998 … a)se zabývá únikem ropy z tankerů do řek a moří, b)je závazný pro všechny státy světa již od data sepsání v roce 1998, c)připouští obchodování s emisemi (povoleným limitním množstvím) mezi státy.

4 2.otázka varianta 1 varianta 2 Lidská společnost jako ostatní živé systémy své vlivy a nároky na zdroje, prostor, spotřebu… a) rovnoměrně snižuje, b) stupňuje, dokud nenarazí na vnější omezení (limity), c) dobrovolně udržuje v rozumných mezích. Zákon č.123/1998 Sb. „O právu na informace o ŽP“ zaručuje občanům právo na inf. … a) o stavu ŽP a jeho předpokládaném vývoji, b) o utajovaných datech z oblasti ŽP (výskyt chráněných druhů), c) od orgánů státní správy, státních a státem zřizovaných organizací.

5 3.otázka varianta 1 varianta 2 TDO – tuhý domovní odpad je : a)veškerý odpad (včetně splašků a energetického odpadu), produkovaný v obci, b)veškerý průmyslový a živnostenský odpad vzniklý na území obce, c)veškerý tuhý odpad produkovaný domácnostmi. Nebezpečný odpad je odpad, který: a)je takto označen v Katalogu odpadů, b)vznikl v jakémkoliv nebezpečném průmyslovém provozu, c)má některou ze 14 nebezpečných vlastností (výbušnost, …), uvedených v příloze 2 z. 185/01 o Odpadech.

6 4.otázka varianta 1 varianta 2 Zpětný odběr použitých výrobků/odpadů se týká... a) všech nebezpečných odpadů, b) legislativně vybraných výrobků (lednice, zářivky…), c) všech odpadů uvedených v katalogu odpadů. Označení výrobku takovouto značkou znamená, že … a)výrobek podléhá zpětnému odběru (zálohovaný obal), b)se jedná o nebezpečný odpad, c)se jedná o výrobek obsahující recyklované materiály.

7 5.otázka varianta 1 varianta 2 Působení hluku na psychiku … a) je nebezpečnější, působí-li ve spánku, kdy organizmus odpočívá, b) je neškodné, jestliže se nám hluk (např. hudba) líbí, c) začíná až v okamžiku překročení prahu bolestivosti (130 dB). Z hlediska tlumení hluku - při omezení hluku z dopravy je… a) nejsprávnější použít subtilní protihlukové membrány (sklo, kov, …), které zvuk odrazí, b) vhodné použít hmotné objekty (protihlukové valy) nejlépe ozeleněné, které hluk pohltí, c) nemá smysl stavět žádné typy protihlukových zábran.

8 6.otázka varianta 1 varianta 2 V procesu EIA (posuzování vlivu na ŽP) podle z. 100/2001 Sb. … a) jsou posuzovány pouze projekty od určité velikosti/kapacity/typu technologie, b) se posuzováním záměrů zabývají referáty KÚ a ministerstva resp. jimi pověřené autorizované osoby, c) jsou investiční záměry posuz. již před podáním žádosti o stavební povolení. Indikátory TUR... a)slouží k rozpoznání a řešení problémů ohrožujících možný budoucí rozvoj světa, b)jsou sociálního, ekonomického i ekologického charakteru, c)slouží jako podklad ke skupinovému rozhodnutí – změně neudržitelného vývoje.

9 Konec …hurááá!!! 

10


Stáhnout ppt "Písemka č.III  jméno, kruh, varianta 1, 2  Odpověď – 1 a b 2 b 3 c a b  6 x 50 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google