Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chráněná památková zóna Barrandov (vyhláška HMP č. 10/1993)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chráněná památková zóna Barrandov (vyhláška HMP č. 10/1993)"— Transkript prezentace:

1 Chráněná památková zóna Barrandov (vyhláška HMP č. 10/1993)

2 Důvody vyhlašování památkových zón:
zachovat stávající kulturně-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty; trvale je chránit a pečovat o ně; deklarovat veřejný zájem (Rozsudek NSS 6A106/2002) na zachování kulturního dědictví a nenahraditelné bohatství státu

3 Předmět ochrany v památkových zónách:
historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba; urbanistická struktura; charakter a architektura objektů; panorama zóny v blízkých a dálkových pohledech;

4 Podmínky pro stavební činnost: pro zabezpečení a regeneraci charakteru památkové zóny
využití prostorů a staveb v souladu s charakterem, architekturou, kapacitními a technickými možnostmi památkové zóny; úpravy prostorů a staveb vedoucí k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkové zóny; při nové stavbě zohlednění charakteru a měřítka zástavby a prostorového uspořádání památkové zóny

5 Charakteristika památkové zóny Barrandov
vilový soubor nad řekou Vltavou; významný urbanistický a architektonický celek; výrazný panoramatický charakter při pohledech od Vltavy; vilová zástavba ve svém celku i detailech je originálním řešením z dvacátých a třicátých let minulého století

6 Stávající vila v ulici Pod Ateliéry

7 Porovnání půdorysu:

8 Soulad novostavby s charakterem památkové zóny:
historický půdorys (solitérní vily) – neodpovídá prostorová a hmotová skladba (rodinné nízkopodlažní vily) – neodpovídá urbanistická struktura (solitérní rodinné vily) – neodpovídá charakter objektů (nízkopodlažní solitérní rodinné vily) – neodpovídá zachování panoramatu (nízkopodlažní zástavba) – neodpovídá využití prostoru (vilový soubor s nízkou obydleností a tomu odpovídající dopravně-technická řešení zóny) – kapacitně a technicky neodpovídá zohlednění charakteru zástavby (solitérní rodinné vily) – nedopovídá zohlednění měřítka zástavby (nízkopodlažní rodinné vily)- nedopovídá DEMOLICE! – zcela v rozporu s podmínkou využití staveb v památkových zónách

9 Stanovisko státních orgánů:
vyjádření NPÚ HMP 15075/5006/a/M ze dne stavební záměr zcela vyloučený, stávající vila čp. 436 je cenný standardní solitér v rámci kontextu urbanizace dané lokality, demolice je zcela nepřijatelné řešení vyjádření NPÚ HMP 311/1269 ze dne dne studie upravená (pouze snížení římsy o 1,19 m, ostatní nepřijatelné parametry zůstaly zachovány) – záměr přípustný s podmínkami formální povahy stanovisko OKPP MHMP /2006/Cír ze dne potvrzení s vyjádřením NPÚ 311/1269 a vydání závazného stanoviska – novostavba přípustná bez podmínek vyjádření PI MK 7670/2007-PI ze dne 13. srpna 2007 rozhodnutí OKPP MHMP věcně nesprávné v rozporu se platnými právními předpisy (vyhláška, zákon o PP, Úmluva o ochraně arch. dědictví) vyjádření PP MK ze dne potvrzení stanoviska OKPP a odmítnutí přezkumného řízení zpráva veřejného ochránce práv 2676/2007/VOP/MH ze dne 11. října 2007 závažné pochybení OKPP MHMP a PP MK, jednání a rozhodnutí v rozporu se zásadami řádné a průhledné veřejné správy, pochybnosti o správnosti a zákonnosti rozhodnutí OKPP MHMP

10 Přínos novostavby k rozvoje lokality:
potřeba růstu obydlenosti? není zlepšení občanské vybavenosti? není zkvalitnění dopravní obslužnosti? není setrvání stavebníka na území? není zájem o další rozvoj území? není zájem místní veřejnosti? není – petice jiný veřejný zájem? není

11 Rizika povolení stavby
nebezpečný precedens pro postupnou devastaci zóny; pobídka pro další developery se záměrem exploatovat území (viz požár ve Skalní ul.) vleklé soudní spory pro rozhodování v rozporu s veřejným zájmem (památková péče) požadavek stávajících rezidentů na kompenzaci znehodnocených investic do bydlení v památkové zóně medializace

12 DĚKUJEME ZA VAŠI LASKAVOU POZORNOST A SERIOZNÍ UZVÁŽENÍ PŘEDNESENÝCH ARGUMENTŮ


Stáhnout ppt "Chráněná památková zóna Barrandov (vyhláška HMP č. 10/1993)"

Podobné prezentace


Reklamy Google