Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. 12. 2009 Měření hluku z dopravy, Hranice Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. 12. 2009 Měření hluku z dopravy, Hranice Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského."— Transkript prezentace:

1 Měření hluku z dopravy, Hranice Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, Brno

2 Měření hluku z dopravy, Hranice Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského, Teplická a Přísady v Hranicích, včetně stanovení měřících míst, provedení sčítání dopravy a navržení opatření, vedoucích k odstranění zjištěné nadlimitní hlukové zátěže  Vybráno celkem 5 měřících míst, umístění konzultováno se zadavatelem.

3 Měření hluku z dopravy, Hranice Měření hlukové zátěže Akreditované laboratoře  CDV č  ZÚ Pardubice č Pro analýzu současného stavu Součinnost se sčítáním dopravy v rámci dat pro simulaci

4 Měření hluku z dopravy, Hranice Měření hlukové zátěže Měření: 4 dlouhodobá (24h) měření, 1 krátkodobé (1 - 2h) měření - zjištění podílu komunikace I/47, ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,5min. Sčítání dopravy: noční intenzita silniční dopravy sčítána celou dobu, denní a celková intenzita silniční dopravy dle TP č „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“.

5 Měření hluku z dopravy, Hranice Měření hlukové zátěže Na žádném z míst měření hluku ze silniční dopravy nedochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu při použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací. Na imisních místech měření hluku ze silniční dopravy dochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu bez použití korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací. Ulice, č. p. Osobní doprava intenzita provozu [-] Nákladní doprava intenzita provozu [-] Celková intenzita [-] L Aeq, T [dB] den / noccelkemden / noccelkemdennoc Teplická č.p / / ,158,4 Komenského č.p / / ,956,5 Nová č.p / / ,057,1 Nová č.p / / ,056,3 I/ / / ,462,8

6 Měření hluku z dopravy, Hranice Modelování hlukové zátěže Současný stav zatížení obyvatelstva hlukovou imisí z dopravy. Stav zatížení obyvatelstva hlukovou imisí z dopravy bez komunikací I. třídy. Stav zatížení obyvatelstva hlukovou imisí z dopravy pouze komunikací I. třídy. Stav zatížení obyvatelstva hlukovou imisí z dopravy pro nízkotučný povrch (v oblasti ulice Komenského vyšetřován i stav s retardéry a bez retardérů).

7 Měření hluku z dopravy, Hranice Modelování hlukové zátěže Ulice Teplická – Současný stav Ulice Teplická – Pouze místní komunikace Ulice Teplická – Pouze I/35

8 Měření hluku z dopravy, Hranice Modelování hlukové zátěže Tabulka kritických míst – překročení limitu: Příspěvek místních komunikací na celkovou hlukovou situaci v chráněném prostoru ohrožených budov je minimální - prováděná protihluková opatření na místních komunikacích nebudou mít žádný vliv na snížení hodnot hlukových imisí. Ohrožené budovy - opatření snižující hluk z dopravy přímo z komunikace I/35.

9 Měření hluku z dopravy, Hranice Návrh protihlukových opatření Stavebně-technická protihluková opatření:  protihlukové stěny,  nízkohlučné povrchy,  výsadba zeleně,  protihluková okna.

10 Měření hluku z dopravy, Hranice Nízkohlučný povrch Ulice Nová – nízkohlučný povrchUlice Nová – Současný stav

11 Měření hluku z dopravy, Hranice Nízkohlučný povrch Ulice Komenského – současný stav, nízkohlučný povrch s retardéry, nízkohlučný povrch bez retardérů

12 Měření hluku z dopravy, Hranice Nízkohlučný povrch Protihlukové stěny, protihlukové valy - rozměry jsou z urbanistických a estetických hledisek velmi problematické. Optimalizace povrchu vozovky. K efektu tiššího povrchu vozovky dochází okamžitě po pokládce. Obrusná vrstva vozovky Změna hladiny hluku v [dB] Cementový beton+2,0 Cementový beton bez přebroušení ocelovými kartáči s hlazením v podélném směru vláčením juty-2,0 Zdrsněný litý asfalt+2,0 Zdrsněný asfaltový beton nebo AKM0,0 AB zrnitosti < 0/11 a AKM zrnitosti 0/8 a 0/11 bez dodatečného podrcení-2,0 Otevřený asfaltový koberec s mezerovitostí min. 15%-obj. zrnitosti 0/11-4,0 Otevřený asfaltový koberec s mezerovitostí min. 20%-obj. zrnitosti 0/11-5,0

13 Měření hluku z dopravy, Hranice Závěr Měření Získané výsledné hodnoty z vlastního měření - hygienické limity  Korekce pro starou hlukovou zátěž – v pořádku.  Bez korekce pro starou hlukovou zátěž – nesplňuje. Simulace Překračování mezního limitu pro stavby v blízkosti I/35  Hluk způsobován provozem I/35.  Dodatečná protihluková opatření na místních komunikacích neovlivní situaci.  Nutnost řešit přímo I/35 - obchvat. Protihluková opatření:  Stěny, valy – nelze v omezeném prostoru realizovat.  Nízkohlučné povrchy – vyšší cena, údržba.  Protihluková okna – pasivní ochrana.

14 Měření hluku z dopravy, Hranice Děkuji za pozornost. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a Brno Kontakt: Ing. Jiří Jedlička Tel.:


Stáhnout ppt "10. 12. 2009 Měření hluku z dopravy, Hranice Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského."

Podobné prezentace


Reklamy Google