Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP Kritéria dle Nařízení komise (ES)1828/2006 čl.47 Hana Pejpalová Tel:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP Kritéria dle Nařízení komise (ES)1828/2006 čl.47 Hana Pejpalová Tel:"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program (IOP) pejhan@mmr.cz INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP Kritéria dle Nařízení komise (ES)1828/2006 čl.47 Hana Pejpalová Tel: 224861235 Mail:pejhan@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz www.mmr.cz

2 Integrovaný operační program (IOP) Oblast vybrané pro operace týkající se bydlení uvedené v čl.7 odst. 2 písm.a)nařízení (ES) č. 1080/2006 splňují alespoň tři z následujících kritérií, z nichž dvě musí být kritéria uvedená pod písmeny a) až h) a)vysoká míra chudoby a vyloučení, b)vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, c)neuspokojivý demografický vývoj, d)nízká úroveň vzdělání, e)vysoký stupeň kriminality a delikvence, f)obzvláště znečištěné životní prostředí, g)nízká míra hospodářské aktivity, h)velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků, i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí, j) vysoká energetická náročnost budov.

3 Integrovaný operační program (IOP) a) vysoká míra chudoby 1. průměrný příspěvek hmotné nouze na obyvatele za rok 2007 celkový objem vyplacených příspěvků /počet obyvatel 2. podíl obyvatel pobírající příspěvek hmotné nouze % obyvatel pobírajících příspěvky hmotné nouze  zdroj dat : Centrální databáze HN/SS z exportu k 10.1.2008.  srovnávací hodnotu za město nastaví ŘO IOP

4 Integrovaný operační program (IOP) b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti  míra nezaměstnanosti delší než 1 rok.  zdroj dat : MPSV; Úřady práce

5 Integrovaný operační program (IOP) c) neuspokojivý demografický vývoj 1.Podíl obyvatel nad 65 let na celkový počet obyvatel = index stáří 2.Podíl obyvatel do 14 let na celkovém počtu obyvatel  Zdroj dat : SLBD 2001 ČSÚ, Evidence obyvatel MěÚ

6 Integrovaný operační program (IOP) d) nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří předčasně opouštějí školu  procento obyvatel bez základního vzdělání  procento obyvatel se základním vzděláním  zdroj dat : SLBD 2001 (ČSÚ).

7 Integrovaný operační program (IOP) e) vysoká úroveň kriminality a delikvence 1.zatížení podle počtu zjištěných trestních činů na 10 000 obyvatel.  Zdroj dat : MV ČR; PČR 2.počet přestupků na 1000 obyvatel  Zdroj dat : MěÚ, Městská policie, PČR,

8 Integrovaný operační program (IOP) f) obzvlášť znečištěné životní prostředí ŘO IOP nenastaví hodnotu za město. Referenční hodnota bude vycházet ze zákona. míra znečištění ovzduší Měření na problémovou zónu se bude provádět podle zákona č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Měření provede laboratoř způsobilá pro měření kvality ovzduší.  Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení  Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3 24  Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3  Oxid uhelnatý maximální denní 10 mg.m-3 -  osmihodinový průměr1)  Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3 18

9 Integrovaný operační program (IOP) 2. zatížení nadměrným hlukem  měření se provede podle zákona č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  měření provede akreditovaná laboratoř. denní povolená hodnota 50 dB noční povolená hodnota40 dB g) nízká míra hospodářské aktivity  procento aktivně zaměstnaných obyvatel ekonomicky aktivní/ počet obyvatel  zdroj dat : SLBD 2001 (ČSÚ)

10 Integrovaný operační program (IOP) h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků  procento přistěhovalců (tj. osoby s povolením k pobytu) k 31.12.2007.  zdroj dat: MV ČR i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí  zdroj dat : Odborný posudek o ceně nemovitostí o průměrné ceně bytu o rozloze 60m 2 za celé město a za problémovou zónu.  posudek dodá město  ŘO IOP nenastavuje srovnávací hodnotu za město.

11 Integrovaný operační program (IOP) j) vysoká energetická náročnost budov ŘO nenastaví srovnávací hodnotu za město.  celkova měrná roční spotřeba energie v budově = 120 kWh/m2.a  Podle přílohy 1 vyhlášky č. 148/2007 Sb. je toto spodní limit pro všechny nove a rekonstruované budovy, vyhláška je v současné době platná.  Energetickou náročnost město dodá na budovy, které plánuje plánuje zahrnout do IPRM, tzv. energetickým štítkem, nebo průkazem.

12 Integrovaný operační program (IOP) Pokud zpracovatel IPRM využije jiná dílčí kritéria (v souladu s čl.47) nebo jiné časové období předloží ŘO IOP i srovnávací hodnotu za celé město. ŘO IOP stanoví srovnávací hodnoty každého kritéria v rámci partnerství s Komisí. Časově náročnější v případě nastavení srovnávacích hodnot městem.

13 Integrovaný operační program (IOP) Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST v IOP Kritéria dle Nařízení komise (ES)1828/2006 čl.47 Hana Pejpalová Tel:"

Podobné prezentace


Reklamy Google