Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování vysokých škol. 2 Příspěvek na vzdělávací činnost (10) • Příspěvek (na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování vysokých škol. 2 Příspěvek na vzdělávací činnost (10) • Příspěvek (na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo."— Transkript prezentace:

1 Financování vysokých škol

2 2 Příspěvek na vzdělávací činnost (10) • Příspěvek (na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost) • Ukazatel A:Počet studentů77,5 % • Ukazatel K:Kvalita a výkon22,5 % • Pravidla financování VVŠ

3 3 Ukazatel A – počet studentů • Jen standardní doba studia + jeden rok • Koeficienty náročnosti (1,0 a 1,65) • Limitní počet nebo skutečnost (co je menší) • První ročníky předchozí rok:indikátor kvality • Bc (B1)95:05 • NMgr (N1)90:10 • snižování o 5 % podle nezaměstnanosti absolventů • PhD (P1)80:20 • Vyšší ročníky

4 4 Ukazatel A – indikátory kvality Indikátor kvality a výkonuB1N1P1 Výsledky výzkumu, vývoje a inovací (RIV)29,5%39 %44,5% Výsledky umělecké činnosti0,5%1%0,5% Účelová neinvestiční podpora výzkumu, vývoje a inovací5% 10% Vlastní příjmy5% Kvalifikační struktura akademických pracovníků30%20%10% Zahraniční studenti5% Samoplátci5% Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů10% Studenti přijatí v rámci mobilitních programů10%

5 5 Počty financovaných studentů

6 6 Finance podle studentů

7 7 Ukazatel K – kvalita a výkon • Cíl: podpora kvalitních výstupů vysokých škol • Přerozdělování finančních prostředků podle úspěšnosti v jedenácti indikátorech kvality • Meziroční zlepšení výsledků = nárůst financí • Rosteme vzhledem k ostatním univerzitám?

8 8 Ukazatel K – indikátory kvality Indikátorváha Započítané body RIV (výsledky vědecké činnosti)26% Započítané body RUV (výsledky umělecké činnosti)2% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum3% Mezinárodní granty5% Vlastní příjmy3% Vážený počet profesorů a docentů2% Zaměstnanost absolventů32% Cizinci v příslušném typu studijního programu2% Samoplátci v příslušném typu studijního programu3% Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů11% Studenti přijatí v rámci mobilitních programů11%

9 9 Finance podle kvality

10 10 Rozvoj výzkumné organizace (25) • Rozdělení financí podle bodového hodnocení výsledku výzkumu a vývoje (RIV)

11 11 Finance RVO

12 12 Specifický vysokoškolský výzkum (20) • Zapojení studentů do výzkumu • Studentská grantová soutěž (SGS) • Mgr a PhD studenti • Jeden ze zdrojů stipendií • Kritéria pro rozdělení financí • Počet absolventů Mgr a PhD studijních programů • Aktivní doktorská studia ve standardní době + 1 rok • Bodové hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (RIV)

13 13 Finance – specifický VŠ výzkum

14 14 Ostatní finanční zdroje • Účelové prostředky vědy a výzkumu • Projekty z operačních programů EU • Prostředky na stipendia • Vlastní příjmy a doplňková činnost

15 Struktura nákladů • Mzdové náklady • Celouniverzitní náklady • Stipendia • Ostatní provozní náklady 15

16 Struktura výnosů • Příspěvek na vzdělávací činnost • Rozvoj výzkumné organizace • Studentská grantová soutěž • Účelové prostředky • Ostatní 16

17 17 Účast na celouniverzitních projektech • IN2 • DOCEO • UNICOM • BRAVO • POSTDOK • ROUTER • VAP • UNIT • HANDICAPY • GROFF


Stáhnout ppt "Financování vysokých škol. 2 Příspěvek na vzdělávací činnost (10) • Příspěvek (na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google