Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. 10. 2013 Lenka Valová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. 10. 2013 Lenka Valová."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. 10. 2013 Lenka Valová

2 OBSAH Podklady pro jednání Reprekomise 23. 10. I. Rozpočet 2014 II. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ III. Návrh KEN nově akreditovaných oborů

3 I. ROZPOČET 2014  Výdaje rezortu MŠMT 137 268 973 tis. Kč  Věda a vysoké školy 38 297 863 tis. Kč - Vysoké školy bez výdajů na programy EU 21 770 802 tis. Kč - 0,15 % - Výzkum, vývoj, inovace 16 527 061tis. Kč Podíl plánovaných výdajů na VŠ bez prostředků EU vůči odhadovanému HDP 2014 = 0,61 % (v roce 2013 0,56 %, nejvíce v roce 2009 0,66 %)

4 Vysoké školy  21 770 802 tis. Kč – celkem z toho 19 357 272 tis. Kč – provozní výdaje 1 863 530 tis. Kč – programové financování = změna poměru z 90,85:9,15 v roce 2013 na 91,44:8,56 v roce 2014 = navýšení výdajů na činnost o 98 500 tis. Kč a snížení výdajů na programové financování o 131 500 tis. Kč

5 Navržené reformní kroky pro 2014  Pokračovat v podpoře kvalitativních ukazatelů – poměr A:K zůstává zachován (77,5:22,5) přidává se další parametr v rámci ukazatele K  Důraz na rozvojové nástroje – institucionální plány a centralizované rozvojové projekty  Postupné snížení počtu dotačních titulů (návrh úpravy ukazatele J a útlum ukazatele G)  Finanční posílení ukazatele F (o převážnou část z 98 500 tis. Kč, zbytek do ukazatele I)

6 II. Návrh úpravy Pravidel  Ukazatel A – financování SP2+ snaha zamezit využívání této kategorie k nárůstu počtu studentů  Ukazatel J – dotace na ubytování a stravování – 2 varianty: - zrušit - zjednodušit získání souhlasu smluvního zajišťování stravy  Ukazatel F – Fond vzdělávací politiky – dílčí změna termínů podávání žádostí  Ukazatel K – zavedení nového parametru a tím vyvolaná úprava vah  Příloha č. 1 – Hodnocení projektů Fondu vzdělávací politiky – upřesnění hodnocení  Příloha č. 4 – Metodika hodnocení výstupů tvůrčí umělecké činnosti

7 Váhy parametrů K Ukazatel K2012 2013 Návrh 2014 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %29,0 % 26 % Započítané body RUV 1,7 %2,0 % 2 % Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 3 % Vlastní příjmy 3,0 % 3 % Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2 % Zaměstnanost absolventů 32,0 % 32 % Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 % 2 % „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 % 3 % Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 % 11 % Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 % 11 % Mezinárodní granty5 %

8 Rozšíření úpravy Pravidel…  Zajištění financování závěrečných oponentních řízení FRVŠ roku 2013 v roce 2014 – nezbytné doplnění čl. 19 Ukazatel G  Udržitelnost funkčnosti ISAAR-F – pro možnost řešit cestou projektu Fondu vzdělávací politiky nutno doplnit čl. 22 odst. 6 – řešení mimořádných událostí  Obé projednáno s MŠMT – bude předloženo na jednání Reprekomise.

9 Vývoj počtu studentů Výsledek dohodovacího řízení 2014 (bez ZSP ) – 4,8 % oproti roku 2013 pokles o 14 636 Projekce vysokého školství - materiál PedF UK Středisko vzdělávací politiky z 15. 9. 2013 autorů Jana Kouckého a Aleše Bartuška

10  SVP navrhuje následující relativní meziroční změny počtu nově zapsaných studií na VVŠ mezi roky 2013 a 2014: B: - 7,6 % M: - 7,6 % N: - 6,8 % P: 0 %  v roce 2012 bylo (ve všech typech studijních programů) zapsáno více než 355 tisíc studií  v roce 2011 přes 363 tisíc  v roce 2016 poklesne jejich počet pod úroveň 300 tisíc  do roku 2020 pak dokonce téměř k hodnotě 246 tisíc  Nepochybně to bude mít závažné strukturální dopady na většinu veřejných vysokých škol v České republice  Na druhé straně je třeba si uvědomit, že se celkový počet zapsaných studií na veřejných vysokých školách dostane vlastně na docela nedávnou úroveň z roku 2003, tedy zhruba před deseti lety.

11 III. Návrh KEN u nových SP  U 32 SP použita metoda stanovení KEN na základě podobnosti  U 2 SP pak na základě metody podrobného rozboru skladby předmětů a jejich ekonomické náročnosti vztažené k jiným SP nikoliv k absolutním hodnotám

12 Návrh usnesení  P RVŠ bere na vědomí informace MŠMT o návrhu rozpočtu VŠ na rok 2014 a úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ. Ukládá zástupcům RVŠ v Reprezentativní komisi MŠMT při jednání o nich: - v rámci navržené úpravy Pravidel v čl.16 Ukazatele J prosazovat navrženou variantu č. 2 - o věřit avizované rozšíření návrhu úpravy Pravidel u čl. 19 Ukazatel G a čl. 22 odst. 6 zajišťující dofinancování FRVŠ v roce 2014 a udržení funkčnosti ISAAR-F.

13 Přijaté usnesení  Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace MŠMT ČR o návrhu rozpočtu VŠ na rok 2014.  Předsednictvo Rady VŠ konstatuje, že návrh úpravy Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ opět neobsahuje v rámci ukazatele K parametry umožňující diferenciaci VŠ, stejně tak neobsahuje analýzu dopadu poměrně rozsáhlého zásahu do ukazatele K zařazením nového parametru mezinárodních grantů s váhou 5 %.  Předsednictvo Rady VŠ odmítá návrh úpravy ukazatele J a souhlasí s úpravou článku 10 (ukazatel A), úpravou článku 22 (ukazatel F) a s úpravami a doplněními přílohy č. 1 a přílohy č. 4.  Předsednictvo Rady VŠ ukládá zástupcům RVŠ v Reprezentativní komisi MŠMT při jednání této komise: 1) uplatnit uvedené výhrady k úpravě ukazatele K a požadovat nápravu, 2) odmítnout navrženou úpravu ukazatele J, 3) požadovat avizované rozšíření návrhu úpravy Pravidel u čl. 19 Ukazatel G a čl. 22 odst. 6 zajišťující dofinancování FRVŠ v roce 2014 a udržení funkčnosti ISAAR-F.


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Předsednictva RVŠ 17. 10. 2013 Lenka Valová."

Podobné prezentace


Reklamy Google