Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICK É INFORMACE pro jedn á n í Předsednictva RV Š 11.12. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICK É INFORMACE pro jedn á n í Předsednictva RV Š 11.12. 2014."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICK É INFORMACE pro jedn á n í Předsednictva RV Š 11.12. 2014

2 OBSAH Podklady pro jedn á n í Reprekomise 17.12. I. Rozpočet 2015 – bilančn í tabulka II. Varianty dopadu změn poměru indik á torů ukazatele K III. Ú prava Pravidel pro poskytov á n í př í spěvku a dotac í VV Š IV. N á vrh limitu financovaných studentů 2016

3 I. ROZPOČET 2015  Vysok é š koly bez výdajů na programy EU 21 491 733 tis. Kč - 1,28 % = 279 mil. Kč – k projedn á n í PS  Usnesen í vl á dy z á ř í 2014 + 400 tis. na investičn í projekt CIIRC  Vnitřn í přerozdělen í M Š MT + 400 tis. na provoz, přerozdělen í činnost í mezi skup. III a IV. – 36 mil.  Re á ln é sn í žen í rozpočtu na provoz V Š o 38 mil. Bilančn í tabulka tedy pracuje s č á stkou 19 833 049 tis. Kč = pokles o 0,4 % Pod í l pl á novaných výdajů na V Š bez prostředků EU vůči odhadovan é mu HDP 2015 = 0,51 % (v roce 2014 0,54 %, nejv í ce v roce 2009 0,66 %)

4 Bilančn í tabulka  RO I = A+K – 76:24 celkem 16 112 mil. Kč = n á růst o 119 mil. Kč = 0,7 % n á růst z á kladn í ho normativu o 3,56 % na 27 259 Kč n á růst průměrn é ho normativu o 5,6 % na 35 867 Kč  RO II celkem 2 122 mil. = pokles o 49,5 mil. = - 2,3 % pokles počtu fin. Stud. o 5,6 %, tj. o 18 074 (294 575)  RO III celkem 1 150 mil. = pokles o 2 mil. = - 0,2 % prostředky FRV Š 2014  RO IV celkem 448 mil = pokles o 141,8 mil. = - 24 % změna financov á n í Erasmus 60 mil., sn í žen í F 46 mil., přechod činnost í na skup. IV. 36 mil

5 II. Varianty K Varianty výpočtu rozpočtu 2015 pro jednání RK 17.12.2014 Rozpočet 2014 Změna poměru ukazetelů A a K na A:K =76:24; RUV 3,5 %, mezin.granty 0 %; nezam. 16 %; 74:2675:2576:24 ost. % rovnoměrně RIV 26 %, ost. % rovnoměrně RIV 30 %, ost. indikátory stejným % Parametry zadání jedn tab. 1tab. 2tab. 3tab. 4tab. 5tab. 6 Rozp. okruh I - c e l k e m tis. Kč 15 993 006 váha "A" % 77,50 %74,00 %75,00 %76,00 % váha "K" % 22,50 %26,00 %25,00 %24,00 % váhy indikátorů RIV % 26,00 % 34,30 %26,00 %30,00 % RUV % 2,00 % 3,50 % Účelové NIV % 3,00 % 4,00 %4,70 %7,00 % Mezinárodní granty % 5,00 % 0,00 % Vlastní příjmy % 3,00 % 4,00 %4,70 %7,00 % Docenti a profesoři % 2,00 % 2,60 %3,10 %7,00 % Nezaměstnanost % 32,00 % 16,00 % Cizinci % 2,00 % 2,60 %3,10 %7,00 % Samoplátci % 3,00 % 4,00 %4,70 %7,00 % Vyslaní % 11,00 % 14,50 %17,10 %7,75 % Přijatí % 11,00 % 14,50 %17,10 %7,75 %

6 Vnitřn í poměr skupin indik á torů  Varianta 4: - Tvůrč í výstupy (RIV,RUV,NEI) – 41,8 % - Internacionalizace ( cizinci, samopl á tci, přijat í a vyslan í studenti) -35,6 % - Ostatn í (př í jmy, doc.+prof., nezaměstnanost - 22,6 %  Varianta 5: 34,2 + 42,0 + 23,8  Varianta 6 40,5 + 29,5 + 30,0 ( K v roce 2014 – 36 + 27 + 37)

7 III. Ú prava pravidel Ukazatel D – Internacionalizace – nerozdělovat plo š ně – zvolena cesta p r ůměrov á n í re á ln é podpory za posledn í 3 roky Ukazatel F – navrženo zru š en í čl. 22 odst. 4 pravidel – projekty tvůrč í činnosti realizovan é v r á mci hlavn í činnosti š kol Započ í t á v á n í studentů přijatých k doplněn í požadovan é pedagogick é kvalifikace – zapojeno 11 š kol – použit průměrný normativ x KEN 1,2

8 IV. Limitn í počet studentů na rok 2016  Modelov é výpočty vych á z í z redukce počtu studentů ve vý š i 2,5 %  Varianta 1 – stejný postup jako v roce 2014 jen kr á cen í m í sto 7 % o 2,5 % - n á růst u 2 V Š v rozpět í 0,4 -2,8 % - pokles u 13 V Š v rozpět í 0,1 – 2,1 celkový pokles 0 %  Varianta 2 – kr á cen í je provedeno plo š ně o 2,5 % bez uplatněn í nezaměstnanosti - n á růst u 2 V Š o 0,2 % - pokles u 18 V Š v rozpět í 1,3 – 4,6 % celkový pokles o 2,5 %


Stáhnout ppt "EKONOMICK É INFORMACE pro jedn á n í Předsednictva RV Š 11.12. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google