Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předsednictvo RVŠ 19.4. 2012 JUDr. Lenka Valová.  Reprekomise 5.4.2012 - Vázání prostředků rozpočtu - Zásady financování VVŠ část limity financovaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předsednictvo RVŠ 19.4. 2012 JUDr. Lenka Valová.  Reprekomise 5.4.2012 - Vázání prostředků rozpočtu - Zásady financování VVŠ část limity financovaných."— Transkript prezentace:

1 Předsednictvo RVŠ 19.4. 2012 JUDr. Lenka Valová

2  Reprekomise 5.4.2012 - Vázání prostředků rozpočtu - Zásady financování VVŠ část limity financovaných studentů - Zahájení přípravy návrhu ústavního zákona o finanční odpovědnosti a rozpočtové kázni - Revize koeficientů ekonomické náročnosti - Analýza vnitřní skladby rezortních nákladů ( regionální-vysoké školství)  Zápisné

3  30.3.2012 www MŠMT návrh MŠMT na realizaci vázání uvnitř rezortu: „cca 600 milionů korun bude vázáno na financování vysokých škol (investiční výdaje) a zbývajících 1,9 miliardy korun bude vázáno v regionálním školství“  Reprekomise 5.4.2012 upřesněno – pro oblast VVŠ 450-560 mil. posunuté akce programového financování zůstanou součástí programu a bude je možno realizovat v dalších létech  Stále nebylo definitivně rozhodnuto…

4 Část týkající se počtu studií v ukazateli A Obecná východiska  demografický pokles (do roku 2015 o cca 25%)  střednědobý výhled rozpočtu vysokých škol (do roku 2014 pokles o cca 25%)  vysoká neúspěšnost studia ( úspěšně ukončí studium pouze cca 58% studentů)

5  Snižovat počet studentů - podíl poprvé zapsaných snížit na 2/3 populace ( k 31.10.2011 podíl nově zapsaných z odpovídající populace 75% / z populace 19letých 78%/;podíl poprvé zapsaných z odpovídající populace 51%) - podíl absolventů Bc pokračujících v NMg snížit ve střednědobém horizontu na 50%  Mírný růst /stagnace podílu absolventů VŠ na celkové populaci do roku 2020 v ČR 32% (EU 40% ) z populace 30-34letých  Posilovat kvalitativní parametry  Podporovat kontraktové financování odvozené od normativního

6  významnější snižování počtů v prvních letech studia  zapojení nezaměstnanosti na snižování počtů studentů  odlišný výpočet základny v jednotlivých kategoriích  odstranění možnosti navýšit počty bakalářů v důsledku poklesu v ukazatelích magisterských a doktorských programů  zvláštní přístup pro umělecké a neuniverzitní vysoké školy

7 0. základna: nižší z údajů – skutečné přepočtené počty studentů k 31.10. 2012 X dohodnutý limit (není tedy započten „bonus“ 10%) 1. Plošné snížení základny v závislosti na demografickém výhledu B1, M1 = - 5% N1 = - 2% P1 = 0 % 2. Uplatnění VKM diferencovaně 5% v B1 // 10% v M1, N1 // 20% v P1 3. Snížení výsledného počtu diferencovaně dle míry nezaměstnanosti absolventů každé VŠ B1, M1 = - 5% N1 = - 8% P1 = 0 %

8 Bude zachováno pravidlo, které umožňuje vysokým školám přijmout nižší počet studentů, než je dohodnutý limit: − pokud přepočetný počet studentů k 31.10.2012 nepoklesne o více než 10% oproti dohodnutému limitu, budou škole započteni studenti pro financování roku 2013 dle limitu; − pokud počet poklesne o více než 10% oproti dohodnutému limitu, budou škole započteni studenti pro financování roku 2013 ve výši skutečného stavu přepočteného počtu studentů k 31.10.2012 +10 %; − pokud přepočetný počet studentů k 31.10.2012 bude vyšší než dohodnutý limit, bude škole započtený pro financování roku 2013 dohodnutý limit.

9 Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých školBc.Mgr.Ph.D. Celkem100% Vědecký výkon vysoké školy40%50%60% Započítané body RIV (absolutně)29%38,5%44% Započítané body RUV1%1,5%1% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum5% 10% Vlastní příjmy5% Odborná kvalita pedagogů30%20%10% Vážený počet profesorů a docentů30%20%10% Mezinárodní mobilita30% Cizinci v příslušném typu studijního programu5% „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu5% Vyslaní v rámci mobilitních programů10% Přijatí v rámci mobilitních programů10%

10 1. Neuniverzitní vysoké školy - limit bude stanovený na úrovni roku 2012 (nebude se těmto školám – VŠPJ, VŠTE - již počet studentů zvyšovat, aniž by prokázaly výkon a kvalitu) - nedojde ke krácení v důsledku demografického vývoje ani v důsledku zaměstnanosti - budou součástí posuzování kvality skrze VKM 2. Umělecké vysoké školy - budou mít k dispozici podíl ve výši 3,5% alokace v ukazateli A, který si v závislosti na normativním počtu studentů (se zohledněním koeficientu ekonomické náročnosti) přerozdělí tyto 4 umělecké vysoké školy (AMU, JAMU, AVU, VŠUP) - limit bude stanovený na úrovni roku 2012, možný výkyv +/- 10% - nedojde ke krácení v důsledku demografického vývoje ani v důsledku zaměstnanosti - v ukazateli A nebudou předmětem hodnocení skrze VKM (neboť počty na těchto institucích není třeba vzájemně přerozdělovat, počty jsou stabilní).

11  Bc1. - 11,2 %  Mg1 - 11,4 %  NMg1 - 12,1%  PhD1 - 7,5%  SP2+ - 2,3%  SP - 5,4%

12  Zásady jsou předloženy s velkým zpožděním  Mezi 25% demografickým poklesem 19letých a 25% očekávaným poklesem rozpočtu není relevantní vazba – klesá počet 1. ročníků, zatímco pokles rozpočtu zasáhne ročníky všechny  Propustnost ( tj. vazba mezi počtem Bc a pokračujících NMg) nad 100% není a priori negativní, může to být naopak známka kvality školy  Uplatněná metodika zapojení nezaměstnanosti je chybná – doporučení – do určitého procenta nezaměstnaných absolventů ji do krácení nezapojovat ( např. do 5%), při vyšším podílu ji uplatnit,ovšem vypočítávat ji ze všech absolventů, ne pouze z nepokračujících – mj. problematika kombinovaného studia  VKM tak jak je navrženo nemá u Bc studií nic společného s kvalitou  Nutno prověřit, zda nový SW používaný Úřady práce vůbec umí potřebně rozlišit nezaměstnané dle jednotlivých VŠ a oborů studia  Nezaměstnanost by se neměla posuzovat dle regionu bydliště  U PhD by nemělo platit pravidlo, že při nedočerpání limitu financovaných studentů se pro příští rok stane základem skutečný počet studentů  VKM – zvýšit váhu výstupů vázaných na mobilitu – samoplátci a přijímaní studenti  Oblasti VŠ ve spojení se snižováním rozpočtu chybí politické zadání jasného dalšího postupu.

13  pravidlo, že za 1. základ je bráno nižší číslo bude u PhD prominut  metodika zapojení nezaměstnanosti bude přehodnocena (variantou je paušální krácení)  váhy VKM spojené s mobilitami budou ponechány  do 15.4. budou na školy rozeslány limity financovaných studentů, do 4.5. ukončit dohodovací řízení  zásady pro ukazatel K – 1. verze do 15.5.  střednědobý výhled rozpočtu je třeba rozporovat, jednat na všech úrovních, shromáždit veškeré argumenty

14  Zahájení přípravy návrhu ústavního zákona o finanční odpovědnosti a rozpočtové kázni - návaznost na novelu z.č. 218/2000 Sb.,  Revize koeficientů ekonomické náročnosti - odložit  Analýza vnitřní skladby rezortních nákladů ( regionální-vysoké školství) - zpracována

15  Informace pouze z médií  3000-3500 Kč za semestr  JEDNOZNAČNÁ VAZBA NA KRYTÍ DEFICITU ROZPOČTU VŠ  Úvaha o návaznosti na vázání rozpočtu již v letošním roce  Usnesení SK RVŠ

16  Předsednictvo RVŠ bere na vědomí informace o jednání Reprekomise dne 5.4.2012


Stáhnout ppt "Předsednictvo RVŠ 19.4. 2012 JUDr. Lenka Valová.  Reprekomise 5.4.2012 - Vázání prostředků rozpočtu - Zásady financování VVŠ část limity financovaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google