Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL FINANCOVÁNÍ VVŠ NA ROK 2013 (ukazatel K) Jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT, Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL FINANCOVÁNÍ VVŠ NA ROK 2013 (ukazatel K) Jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT, Praha,"— Transkript prezentace:

1 NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL FINANCOVÁNÍ VVŠ NA ROK 2013 (ukazatel K) Jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT, Praha,

2 Témata 1.Návrh rozpočtu na rok Východiska pro změny metodiky financování VVŠ 3.Návrh změn pro rok Specifické úpravy pro umělecké vysoké školy 5.Demografický vývoj 6.Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN) 7.Harmonogram dalších prací 8.Různé 2

3 1.a Návrh rozpočtu na rok 2013 • rozpočet VŠ 2013 = tis. Kč – výdaje bez EDS/SMVS = tis. Kč – výdaje na EDS/SMVS = tis. Kč – snížení celkového počtu studentů (cca - 5%), snížení počtu studentů v 1. ročníku (cca -10%) – zvýšení průměrného normativu (cca + 8%) • srovnání s rozpočtem 2012 – před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61%) – po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32%) • z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K) • z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS 3

4 1.b Priority rozpočtu 2013 • růst rozpočtu VŠ promítnout do institucionálních prostředků, ukazatele K --- změna podílu A : K na 77,5 : 22,5 • zachovat ukazatel A na stabilní úrovni v porovnání s rokem 2012 • zapojit nový způsob financování uměleckých vysokých škol • posílit institucionální rozvojové plány (na úkor projektů FRVŠ a centralizovaných rozvojových programů) 4

5 5

6 2. Východiska pro změnu metodiky • neprovádět zásadní změny v metodice výpočtu ukazatele K, následně rozpočtu VVŠ – nové indikátory nejsou navrhovány – zásadnější změny budou spojeny až s realizací reformy vysokého školství • návaznost na dohodu k výpočtu ukazatele A (duben 2012) – váhy ukazatelů mezinárodní mobility – nový způsob financování uměleckých VŠ (dále 4U) - projednán a schválen obecný princip 6

7 3.a Návrh změn: ukazatel K • úprava definice ukazatele zaměstnanosti – standardizovaná míra nezaměstnanosti, – vyřazení vlivu absolventů nepokračujících do 2 let v dalším studiu) • změna vah jednotlivých ukazatelů – snížení váhy RIV – zvýšení váhy RUV – úprava ukazatelů „cizinci“, „samoplátci“, „vyslaní“, „přijatí“ • zvýšení rozpočtu o 500 mil. Kč promítnout do ukazatele K, ukazatel A zachovat konstantní – zvýšit poměr A : K ze současných 80:20 na 77,5:22,5 7

8 Váhy jednotlivých ukazatelů kvality a výkonu (K) Celkem100 % Započítané body RIV (absolutně)29,3 %26,0 % Započítané body RUV1,7 %2,0 % Účelové neinvestiční prostředky na výzkum5,0 % Vlastní příjmy3,0 % Vážený počet profesorů a docentů2,0 % Zaměstnanost absolventů32,0 % Cizinci v příslušném typu studijního programu2,0 %5,0 % „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu3,0 %5,0 % Vyslaní v rámci mobilitních programů11,0 %10,0 % Přijatí v rámci mobilitních programů11,0 %10,0 % 8

9 9 Srovnání finančních prostředků vydaných na jednu jednotku ukazatele kvality a výkonu (K) Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých škol %v tis. Kč Počet jednotek Typ jednotkyKč na jednotku Započítané body RIV (absolutně)26,0% bod za rok3 067 Započítané body RUV2,0% bod za rok833 Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0% Kč40 Vlastní příjmy3,0% Kč24 Vážený počet profesorů a docentů2,0% akademik7 123 Zaměstnanost absolventů32,0% zaměstnaný absolvent Cizinci5,0% cizinec6 519 „Samoplátci“5,0% samoplátce Vyslaní v rámci mobilitních programů10,0% měsíc mobility8 297 Přijatí v rámci mobilitních programů10,0% měsíc mobility %

10 • ukazatel F bude dělený na systémovou podporu vysokých škol (U3V, SSP, RUV, apod.) a ostatní podporu nově formou standardizované žádosti (formulář žádosti, stanovené termíny, hodnocení skupinou odborníků) • univerzita třetího věku (U3V) – rozšíření koeficientu typu výuky - výuka uskutečňována virtuální formou, výuka v exteriérech – úprava koeficientu velikosti studijní skupiny • studium studentů se specifickými potřebami (SSP) – změna související s evidencí studentů se specifickými potřebami a jejich handicapů – nebude využívaný SIMS 10 3.b Návrh změn: ukazatel F

11 • pro 4U fixní podíl na rozpočtu VŠ --- 3,5% • dohodnuté počty pro rok 2013 budou stabilní i pro příští léta, nebude se započítávat vliv demografie ani VKM • pokud budou počty jednotlivých uměleckých vysokých škol v rozmezí +/- 10% od dohodnutých počtů, podíly na rozpočtu uměleckých škol se nebudou měnit Financování uměleckých VŠ

12 5. Vliv demografického vývoje na počet studentů VŠ • pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles • podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace (pokud možno, podíl nebude dále snižován, aby pokles studentů neohrozil stabilitu a vytíženost kapacit VŠ) • prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ především cestou snížení současného podílu absolventů bakalářů pokračujících v navazujících magisterských programech k hranici 50% ( ke všem VŠ přistupovat bez výjimek) • návaznost na reformu vysokého školství 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 6. Koeficienty ekonomické náročnosti • návrh koeficientů ekonomické náročnosti nově vzniklým studijním programům • návrh na změnu koeficientu ekonomické náročnosti studijních programů Ošetřovatelství a Porodní asistence 17

18 7. Harmonogram • text pravidel financování VVŠ v čisté verzi (listopad 2012) • prognóza počtu studentů na vysokých školách do roku 2020 (listopad 2012) • návrh metodiky výpočtu limitů na rok 2014 (listopad 2012) • projednání rozpočtu 2013 (prosinec 2012) Příští konání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu VVŠ: 2. pol. prosince

19 8. Různé • v návaznosti na změnu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (§ 18a) --- povinnost MŠMT předkládat veškerou dokumentaci související s žádostmi o dotaci  především jde o projekty FRVŠ a rozvojové programy (netýká se příspěvku) 19

20 Děkuji za pozornost 20


Stáhnout ppt "NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL FINANCOVÁNÍ VVŠ NA ROK 2013 (ukazatel K) Jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT, Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google