Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL FINANCOVÁNÍ VVŠ NA ROK 2013 (ukazatel K)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL FINANCOVÁNÍ VVŠ NA ROK 2013 (ukazatel K)"— Transkript prezentace:

1 NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL FINANCOVÁNÍ VVŠ NA ROK 2013 (ukazatel K)
Jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT, Praha,

2 Témata Návrh rozpočtu na rok 2013
Východiska pro změny metodiky financování VVŠ Návrh změn pro rok 2013 Specifické úpravy pro umělecké vysoké školy Demografický vývoj Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN) Harmonogram dalších prací Různé

3 1.a Návrh rozpočtu na rok 2013 rozpočet VŠ 2013 = 21 803 802 tis. Kč
výdaje bez EDS/SMVS = tis. Kč výdaje na EDS/SMVS = tis. Kč snížení celkového počtu studentů (cca - 5%), snížení počtu studentů v 1. ročníku (cca -10%) zvýšení průměrného normativu (cca + 8%) srovnání s rozpočtem 2012 před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61%) po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32%) z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K) z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS

4 1.b Priority rozpočtu 2013 růst rozpočtu VŠ promítnout do institucionálních prostředků, ukazatele K --- změna podílu A : K na 77,5 : 22,5 zachovat ukazatel A na stabilní úrovni v porovnání s rokem 2012 zapojit nový způsob financování uměleckých vysokých škol posílit institucionální rozvojové plány (na úkor projektů FRVŠ a centralizovaných rozvojových programů)

5

6 2. Východiska pro změnu metodiky
neprovádět zásadní změny v metodice výpočtu ukazatele K, následně rozpočtu VVŠ nové indikátory nejsou navrhovány zásadnější změny budou spojeny až s realizací reformy vysokého školství návaznost na dohodu k výpočtu ukazatele A (duben 2012) váhy ukazatelů mezinárodní mobility nový způsob financování uměleckých VŠ (dále 4U) - projednán a schválen obecný princip 6

7 3.a Návrh změn: ukazatel K
úprava definice ukazatele zaměstnanosti standardizovaná míra nezaměstnanosti, vyřazení vlivu absolventů nepokračujících do 2 let v dalším studiu) změna vah jednotlivých ukazatelů snížení váhy RIV zvýšení váhy RUV úprava ukazatelů „cizinci“, „samoplátci“, „vyslaní“, „přijatí“ zvýšení rozpočtu o 500 mil. Kč promítnout do ukazatele K, ukazatel A zachovat konstantní  zvýšit poměr A : K ze současných 80:20 na 77,5:22,5

8 Váhy jednotlivých ukazatelů kvality a výkonu (K)
2012 2013 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 % 26,0 % Započítané body RUV 1,7 % 2,0 % Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % Vlastní příjmy 3,0 % Vážený počet profesorů a docentů Zaměstnanost absolventů 32,0 % Cizinci v příslušném typu studijního programu „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 % 10,0 % Přijatí v rámci mobilitních programů

9 Srovnání finančních prostředků vydaných
na jednu jednotku ukazatele kvality a výkonu (K) Kvalitativní a výkonové ukazatele vysokých škol % v tis. Kč Počet jednotek Typ jednotky Kč na jednotku Započítané body RIV (absolutně) 26,0% bod za rok 3 067 Započítané body RUV 2,0% 71 913 86 351 833 Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0% 1000 Kč 40 Vlastní příjmy 3,0% 24 Vážený počet profesorů a docentů 10 096 1 akademik 7 123 Zaměstnanost absolventů 32,0% 51 327 1 zaměstnaný absolvent 22 417 Cizinci 27 580 1 cizinec 6 519 „Samoplátci“ 3 706 1 samoplátce 48 511 Vyslaní v rámci mobilitních programů 10,0% 43 336 1 měsíc mobility 8 297 Přijatí v rámci mobilitních programů 45 488 7 905 100%

10 3.b Návrh změn: ukazatel F
ukazatel F bude dělený na systémovou podporu vysokých škol (U3V, SSP, RUV, apod.) a ostatní podporu nově formou standardizované žádosti (formulář žádosti, stanovené termíny, hodnocení skupinou odborníků) univerzita třetího věku (U3V) rozšíření koeficientu typu výuky - výuka uskutečňována virtuální formou, výuka v exteriérech úprava koeficientu velikosti studijní skupiny studium studentů se specifickými potřebami (SSP) změna související s evidencí studentů se specifickými potřebami a jejich handicapů – nebude využívaný SIMS

11 4. Financování uměleckých VŠ
pro 4U fixní podíl na rozpočtu VŠ ,5% dohodnuté počty pro rok 2013 budou stabilní i pro příští léta, nebude se započítávat vliv demografie ani VKM pokud budou počty jednotlivých uměleckých vysokých škol v rozmezí +/- 10% od dohodnutých počtů, podíly na rozpočtu uměleckých škol se nebudou měnit

12 5. Vliv demografického vývoje na počet studentů VŠ
pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace (pokud možno, podíl nebude dále snižován, aby pokles studentů neohrozil stabilitu a vytíženost kapacit VŠ) prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ především cestou snížení současného podílu absolventů bakalářů pokračujících v navazujících magisterských programech k hranici 50% ( ke všem VŠ přistupovat bez výjimek) návaznost na reformu vysokého školství

13

14

15

16

17 6. Koeficienty ekonomické náročnosti
návrh koeficientů ekonomické náročnosti nově vzniklým studijním programům návrh na změnu koeficientu ekonomické náročnosti studijních programů Ošetřovatelství a Porodní asistence

18 7. Harmonogram text pravidel financování VVŠ v čisté verzi (listopad 2012) prognóza počtu studentů na vysokých školách do roku 2020 (listopad 2012) návrh metodiky výpočtu limitů na rok 2014 (listopad 2012) projednání rozpočtu 2013 (prosinec 2012) Příští konání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu VVŠ: 2. pol. prosince 2012 18

19 8. Různé v návaznosti na změnu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (§ 18a) --- povinnost MŠMT předkládat veškerou dokumentaci související s žádostmi o dotaci  především jde o projekty FRVŠ a rozvojové programy (netýká se příspěvku)

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL FINANCOVÁNÍ VVŠ NA ROK 2013 (ukazatel K)"

Podobné prezentace


Reklamy Google