Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE Z XII. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP VK KONANÉHO 13/12/2013 pro předsednictvo RVŠ – 23/1/2014 na základě materiálů MV OP VK zpracovala Ivana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE Z XII. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP VK KONANÉHO 13/12/2013 pro předsednictvo RVŠ – 23/1/2014 na základě materiálů MV OP VK zpracovala Ivana."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE Z XII. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP VK KONANÉHO 13/12/2013 pro předsednictvo RVŠ – 23/1/2014 na základě materiálů MV OP VK zpracovala Ivana Kraftová

2 Finanční prostředky OP VK • Celková alokace 53 150 mil Kč • Ohlédnutí k roku 2011 – nakontrahováno 8% alokace • K 6/11/2013 příjemcům vyplaceno 36 082 mil Kč, tj. 68 % • K 10.12.2013 certifikováno 22 179 mil. Kč, tj. 42 % alokace (jde o výdaje do 20/9/2013) • Předpokládaný objem certifikovaných prostředků do konce roku 2013 představuje 26 717 mil. Kč, tj. 51 % alokace • Vliv úspor u projektů (VŘ), vliv oslabení CZK

3 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání • Hlavní téma roku 2013 • Napříč celým vzdělávacím systémem • Mateřské školy (podpora vzdělávání pedagogů mateřských škol – nová výzva č. 48) • Základní školy (žáci a pedagogové) • Střední školy (žáci a pedagogové) • Vysoké školy (VŠ, VVI) • 3 výzvy, z toho u výzvy č. 45 příjemci VŠ v návaznosti na SŠ (45 projektů; 570 mil Kč) • Celková podpora přírodovědného a technického vzdělávání v roce 2013 činí 2,5 mld Kč

4 Kritická rizika • Nízké tempo čerpání vzhledem k pravidlu n+3, resp. n+2 • Nedodržení finančních plánů IPn a následky s tím spojené • Předpoklad rozšíření počtu žalob na MŠMT v souvislosti s pochybeními ve výběrových řízeních typu „taktovací frekvence“ (tj. uvedení určitých technických parametrů v zadávací dokumentaci – odlišný pohled ŘO a UOHS) • Vysoký počet podezření na nesrovnalosti, jejichž důsledkem je možnost vrátit poskytnuté prostředky (porušení rozpočtové kázně) • Nově: • Nepřiměřené sankcionování příjemců v případě některých pochybení • Zvýšená možnost nerespektování hodnocení individuálních hodnotitelů při výběrovém procesu grantových projektů v krajích

5 Publicita OP VK • Nové webové stránky www.op-vk.cz • Mediální kampaň – výběr mediální agentury • Databáze projektových výstupů • Výroční konference (cca 200 účastníků) • A další – tiskové zprávy, přehlídka nejlepších výukových materiálů, výměna zkušeností, semináře pro žadatele a příjemce, newsletter OP VK • Řídící orgán OP VK vydává 10. verzi Příručky pro žadatele platnou od 1. 1. 2014.


Stáhnout ppt "INFORMACE Z XII. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OP VK KONANÉHO 13/12/2013 pro předsednictvo RVŠ – 23/1/2014 na základě materiálů MV OP VK zpracovala Ivana."

Podobné prezentace


Reklamy Google