Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční opravy u operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a jejich důsledky Lucie Plimlová Michal Týfa Smilovice – 12. 12. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční opravy u operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a jejich důsledky Lucie Plimlová Michal Týfa Smilovice – 12. 12. 2012."— Transkript prezentace:

1 Finanční opravy u operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a jejich důsledky Lucie Plimlová Michal Týfa Smilovice – 12. 12. 2012

2 Zkušenosti PCO s uplatněním finančních oprav •Definice finančních oprav/korekcí dle pokynů EK (Rozhodnutí Komise z 19.10.2011) •Sazby plošných korekcí •Dotčené operační programy

3 Definice finančních oprav/korekcí dle pokynů EK (Rozhodnutí Komise z 19.10.2011)  Individuální oprava •Nesrovnalost u individuálního projektu  Plošná oprava •Pokud na základě šetření nelze přesně kvantifikovat finanční dopad •Proporcionální závažnosti systémové nesrovnalosti/nedostatků •Může být navržena i na základě individuálních nesrovnalostí  Extrapolovaná oprava •Nesrovnalosti ve velkém počtu projektů napříč OP, ale není efektivní, aby bylo ověřeno, zda se vyskytly i v neaudit.výdajích •Výsledky šetření reprezent.vzorku jsou extrapolovány na zbytek populace

4 Sazby plošných korekcí  100%  25%  10% např. OPD  5% např. OP ŽP  2-5%

5 Dotčené operační programy •OP Doprava •OP Životní prostředí •Integrovaný OP •OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

6 Operační program Doprava  Chyby v ŘKS, audit EÚD a EK  Aplikována plošná korekce  10% na všechny výdaje proplacené ŘO příjemcům do 31.8.2012  4,8 mld. Kč z celkových 9,5 mld. Kč (EU podíl)  97 projektů  ŽoP odeslána EK 18.10.2012 (ERDF+CF v celkové výši 845 mil. EUR)

7 OP Životní prostředí  Chyby v ŘKS, audit EK  Aplikována plošná korekce  5% na všechny výdaje proplacené ŘO příjemcům do 31.8.2012  1,6 mld. Kč z celkových 1,7 mld. Kč (EU podíl)  4 458 projektů  ŽoP odeslána EK 18.10.2012 (ERDF+CF v celkové výši 876 mil. EUR)

8 Integrovaný OP  Vysoká míra chybovosti ve VKZ 2011  Aplikovány dva druhy korekcí – individuální a extrapolovaná  individuální korekce na auditované výdaje - 4,83% •20 projektů •80,3 mil. Kč (EU podíl)  extrapolovanou korekci na všechny neauditované výdaje – 4,32% •1985 projektů •17,4 mil. Kč (EU podíl)

9 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Audit EK – DG Employ  Aplikována plošná korekce do budoucna i do minula:  10% na veškeré certifikované výdaje předložené k refundaci PCO do 2.7.2012 (do „minula“): •Postiženo 949 projektů •734 mil. Kč (EU podíl)  10% na veškeré výdaje VZ uzavřených před 2.7.2012 (do „budoucna“)  2% na výběr projektů s uzavřeným právním aktem do 2.7.2012 (do „budoucna“)  V rámci certifikace k 22.11.2012 byla odečtena celková korekce 893 mil. Kč (EU podíl - korekce do „minula“ + část korekce do „budoucna“)na 2 247 projektech

10 Financování programů EU •Předfinancování prostředků EU ze zdrojů státního rozpočtu (SR) –Neplatí pro OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko –Pro rozpočtování prostředků na předfinancování a spolufinancování je vlastní průřezový ukazatel •Čerpání prostředků EU je nutno sledovat z hledisek: –Výše prostředků předfinancovaná ze SR –Výše prostředků převedená PCO (z Národního fondu) na příjmové účty SR –Výše prostředků obdržená od EK na základě žádostí o platbu a procesu certifikace •Riziko pro SR, nebudou-li předfinancované prostředky refundovány do SR/certifikovány

11 Řešení nezpůsobilých výdajů ve vztahu k rozpočtu EU a SR •Vratky prostředků EU dotčených nesrovnalostmi •Vyjmuté projekty nebo části projektů z financování EU •Finanční opravy •Neschválení nezpůsobilých výdajů ze strany ŘO/ZS

12 Vratky prostředků EU dotčených nesrovnalostmi •Nesrovnalostí je porušení předpisů EU nebo ČR, které vede nebo může vést ke ztrátě prostředků EU •Vratky řešeny podle 218/2000 Sb., 250/2000 Sb., 280/2009 Sb. •Vracení prostředků v CZK na tzv. univerzální účet PCO •Vratky „s certifikací“ převáděny na tzv. zdrojový účet PCO a využity v programu •Vratky „bez certifikace“ převáděny na příjmové účty SR •Ve finančních výkazech vydané prostředky vykázány jako prostředky EU, ale byly vráceny z důvodu nezpůsobilosti •Kapitola 3.10.4 v MFTK

13 Vyjmuté projekty nebo části projektů z financování EU •Celý projekt nebo část nesplňuje požadavky na financování z prostředků EU •Výdaje jsou vyjmuty z výkazu výdajů •Již certifikované a refundované prostředky se vypořádají se SR –Vratka v EUR na zdrojový účet PCO –Zápočet •Vyčísleno v EUR, kapitola 3.10.5 v MFTK •Povinnost dofinancovat projekt z národních zdrojů •Vázání výdajů podle § 25, odst. 1e) zák. č. 218/2000 Sb. •Již uhrazené výdaje ze SR na vyjmutý projekt jsou evidovány ve finančních výkazech jako zdroj krytý EU

14 Finanční opravy •Plošná pochybení v Operačním programu •Dohodnutá výše výdajů je vyjmuta z výkazu výdajů •Na každý projekt ze sledované populace je promítnut podíl nezpůsobilých výdajů •Vypořádání se SR vratkou nebo zápočtem •ČR nepřichází o alokaci na OP, musí zajistit nové projekty •Výdaje SR připadající na korekci jsou evidovány ve finančních výkazech jako zdroj krytý EU

15 Neschválení nezpůsobilých výdajů ze strany ŘO/ZS •V určitých případech nemusí ŘO/ZS v rámci své řídící činnosti schválit výdaje vynaložené ze SR na projekty EU jako způsobilé •Výdaje SR připadající na finanční opravu jsou evidovány ve finančních výkazech jako zdroj krytý EU •O těchto případech se PCO nemusí dozvědět

16 Sledování dopadu na SR •Sledování rozdílu mezi příjmy a výdaji SR vynaloženými na EU prostředky –Kumulovaně za čtvrtletí každého roku –Kumulovaně od 1. 1. 2007 –Přehled obsahuje jak nezpůsobilé výdaje, tak zpoždění v kontrole a schvalování výdajů pro refundaci prostředků na příjmové účty •K 31. 8. 2012 – vratky bez certifikace ve výši 15,8 mil. Kč •K 31. 8. 2012 – vratky s certifikací ve výši 1,15 mld. Kč •K 10. 10. 2012 – vyjmuté projekty ve výši 860 mil. Kč

17 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční opravy u operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a jejich důsledky Lucie Plimlová Michal Týfa Smilovice – 12. 12. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google