Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucie Plimlová Michal Týfa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucie Plimlová Michal Týfa"— Transkript prezentace:

1 Lucie Plimlová Michal Týfa
Finanční opravy u operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a jejich důsledky Lucie Plimlová Michal Týfa Smilovice –

2 Zkušenosti PCO s uplatněním finančních oprav
Definice finančních oprav/korekcí dle pokynů EK (Rozhodnutí Komise z ) Sazby plošných korekcí Dotčené operační programy

3 Definice finančních oprav/korekcí dle pokynů EK (Rozhodnutí Komise z 19.10.2011)
Individuální oprava Nesrovnalost u individuálního projektu Plošná oprava Pokud na základě šetření nelze přesně kvantifikovat finanční dopad Proporcionální závažnosti systémové nesrovnalosti/nedostatků Může být navržena i na základě individuálních nesrovnalostí Extrapolovaná oprava Nesrovnalosti ve velkém počtu projektů napříč OP, ale není efektivní, aby bylo ověřeno, zda se vyskytly i v neaudit.výdajích Výsledky šetření reprezent.vzorku jsou extrapolovány na zbytek populace

4 Sazby plošných korekcí
100% 25% 10% např. OPD 5% např. OP ŽP 2-5%

5 Dotčené operační programy
OP Doprava OP Životní prostředí Integrovaný OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

6 Operační program Doprava
Chyby v ŘKS, audit EÚD a EK Aplikována plošná korekce 10% na všechny výdaje proplacené ŘO příjemcům do 4,8 mld. Kč z celkových 9,5 mld. Kč (EU podíl) 97 projektů ŽoP odeslána EK (ERDF+CF v celkové výši 845 mil. EUR)

7 OP Životní prostředí Chyby v ŘKS, audit EK Aplikována plošná korekce
5% na všechny výdaje proplacené ŘO příjemcům do 1,6 mld. Kč z celkových 1,7 mld. Kč (EU podíl) 4 458 projektů ŽoP odeslána EK (ERDF+CF v celkové výši 876 mil. EUR)

8 Integrovaný OP Vysoká míra chybovosti ve VKZ 2011
Aplikovány dva druhy korekcí – individuální a extrapolovaná individuální korekce na auditované výdaje - 4,83% 20 projektů 80,3 mil. Kč (EU podíl) extrapolovanou korekci na všechny neauditované výdaje – 4,32% 1985 projektů 17,4 mil. Kč (EU podíl)

9 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Audit EK – DG Employ Aplikována plošná korekce do budoucna i do minula: 10% na veškeré certifikované výdaje předložené k refundaci PCO do (do „minula“): Postiženo 949 projektů 734 mil. Kč (EU podíl) 10% na veškeré výdaje VZ uzavřených před (do „budoucna“) 2% na výběr projektů s uzavřeným právním aktem do (do „budoucna“) V rámci certifikace k byla odečtena celková korekce 893 mil. Kč (EU podíl - korekce do „minula“ + část korekce do „budoucna“)na projektech

10 Financování programů EU
Předfinancování prostředků EU ze zdrojů státního rozpočtu (SR) Neplatí pro OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko Pro rozpočtování prostředků na předfinancování a spolufinancování je vlastní průřezový ukazatel Čerpání prostředků EU je nutno sledovat z hledisek: Výše prostředků předfinancovaná ze SR Výše prostředků převedená PCO (z Národního fondu) na příjmové účty SR Výše prostředků obdržená od EK na základě žádostí o platbu a procesu certifikace Riziko pro SR, nebudou-li předfinancované prostředky refundovány do SR/certifikovány

11 Řešení nezpůsobilých výdajů ve vztahu k rozpočtu EU a SR
Vratky prostředků EU dotčených nesrovnalostmi Vyjmuté projekty nebo části projektů z financování EU Finanční opravy Neschválení nezpůsobilých výdajů ze strany ŘO/ZS

12 Vratky prostředků EU dotčených nesrovnalostmi
Nesrovnalostí je porušení předpisů EU nebo ČR, které vede nebo může vést ke ztrátě prostředků EU Vratky řešeny podle 218/2000 Sb., 250/2000 Sb., 280/2009 Sb. Vracení prostředků v CZK na tzv. univerzální účet PCO Vratky „s certifikací“ převáděny na tzv. zdrojový účet PCO a využity v programu Vratky „bez certifikace“ převáděny na příjmové účty SR Ve finančních výkazech vydané prostředky vykázány jako prostředky EU, ale byly vráceny z důvodu nezpůsobilosti Kapitola v MFTK

13 Vyjmuté projekty nebo části projektů z financování EU
Celý projekt nebo část nesplňuje požadavky na financování z prostředků EU Výdaje jsou vyjmuty z výkazu výdajů Již certifikované a refundované prostředky se vypořádají se SR Vratka v EUR na zdrojový účet PCO Zápočet Vyčísleno v EUR, kapitola v MFTK Povinnost dofinancovat projekt z národních zdrojů Vázání výdajů podle § 25, odst. 1e) zák. č. 218/2000 Sb. Již uhrazené výdaje ze SR na vyjmutý projekt jsou evidovány ve finančních výkazech jako zdroj krytý EU

14 Finanční opravy Plošná pochybení v Operačním programu
Dohodnutá výše výdajů je vyjmuta z výkazu výdajů Na každý projekt ze sledované populace je promítnut podíl nezpůsobilých výdajů Vypořádání se SR vratkou nebo zápočtem ČR nepřichází o alokaci na OP, musí zajistit nové projekty Výdaje SR připadající na korekci jsou evidovány ve finančních výkazech jako zdroj krytý EU

15 Neschválení nezpůsobilých výdajů ze strany ŘO/ZS
V určitých případech nemusí ŘO/ZS v rámci své řídící činnosti schválit výdaje vynaložené ze SR na projekty EU jako způsobilé Výdaje SR připadající na finanční opravu jsou evidovány ve finančních výkazech jako zdroj krytý EU O těchto případech se PCO nemusí dozvědět

16 Sledování dopadu na SR Sledování rozdílu mezi příjmy a výdaji SR vynaloženými na EU prostředky Kumulovaně za čtvrtletí každého roku Kumulovaně od Přehled obsahuje jak nezpůsobilé výdaje, tak zpoždění v kontrole a schvalování výdajů pro refundaci prostředků na příjmové účty K – vratky bez certifikace ve výši 15,8 mil. Kč K – vratky s certifikací ve výši 1,15 mld. Kč K – vyjmuté projekty ve výši 860 mil. Kč

17 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Lucie Plimlová Michal Týfa"

Podobné prezentace


Reklamy Google